E-Dergi Oku 
BIODESULF
SAKA ARITIM
ECWATECH
SİSDOZ

Enelsan

Enelsan

27 Ağustos 2015 | SÖYLEŞİ
85. Sayı (Ağustos 2015)

1976 yılından bu yana Dilovası'ndaki üretim tesisinde faaliyet gösteren Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii, Türkiye'nin ilk elektromanyetik debimetre üreticisi olma özelliğine sahip bir firma... Bunun yanında Türkiye'nin özel sektörde ilk TÜRKAK akreditasyon belgeli debimetre kalibrasyon laboratuvarı da Enelsan bünyesinde hizmet veriyor. Firma, su ve atıksu endüstrisinden gıda ve içecek endüstrisine, petrol endüstrisinden kimya endüstrisine kadar pek çok sektöre çözüm üretiyor.
Endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren Enelsan, 1976’dan beri iş hayatında olan bir firma. Enelsan sadece ticaret değil, üretim ve sistem entegrasyonu alanında da çalışmalar yürütüyor. 24 yıldır Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kendi fabrikasında olan firma, akışkanların basınç, sıcaklık, debi gibi pek çok özelliğini ölçümleme alanında hizmet veriyor. Enelsan yıllar içinde pek çok ulusal ve uluslararası çapta şirketle işletme ya da proje bazlı ortaklıklar yürütmüş. Sonrasında bu ortaklıklarla beslediği bilgi birikimini yerli üretimde kullanma kararı alarak bu doğrultuda faaliyet çeşitliliğine gitmiş. Şu anda Türkiye’nin ilk ve tek elektromanyetik debimetre üreticisi olan Enelsan’ın bu unvanı sıcaklık ve basınç transmitterleri için de geçerli. Bu ürünlerin sadece üretimi değil, kalibrasyonu da yapılıyor. Firmanın kalibrasyon hizmeti kalite konusunda üretim hizmetiyle yarışabilecek düzeyde. Türkiye’nin özel sektörde ilk ve tek TÜRKAK akreditasyon belgeli debimetre kalibrasyon laboratuvarı da Enelsan bünyesinde hizmet veriyor.

Ülkemizin 2014 yılında “Turkey: Discover the Potential” sloganıyla markalaşma yolculuğuna adım atmasını müteakip, bunu çok olumlu bir adım olarak gören ve destekleyen, otomasyon endüstrisinin önce gelen mühendislerinden ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Söylemez’in vizyonuyla kurulmuş olan Enelsan, faaliyet gösterdiği alandaki bazı nitelikleri açısından Türk sanayiinin ender şirketlerinden biri olma özelliğine sahip. Firma, elektromanyetik debimetre, basınç transmitterleri gibi ürünlerin ilk ve tek yerli üreticisi konumunda. Söz konusu hizmet, altyapı hizmetlerinden gıda sektörüne kadar çok geniş yelpazede inanılmaz pratik çözümler sunuyor. Bu durumun farkında olan Enelsan, sözkonusu hizmeti Türkiye’ye yerli üretimin güvenilirliği altında sunmayı kendine prensip edinmiş. Hem istihdam imkânı açısından hem de ülkemiz adına sunulan katma değer açısından önemli projelere sahip olan firma, burada kazanılacak tecrübelerin zaman içerisinde lokomotif vazifesi görerek daha geniş çaplı uzmanlık gerektiren alanlardaki girişimlere örnek olmasını amaçlıyor. Alanında önemli bir kalite standardı göstergesi olan yerli malı belgesine sahip olan Enelsan, bunca elektronik ürünün ithal edildiği piyasada yüksek teknoloji vasfını belgelendirdiği cihazların üretimini sürdürerek yerli piyasanın ihtiyaçlarına cevap verebilme noktasında ülkeye artı değer sunabilmeyi amaçlıyor. Enelsan’ın ürettiği veya mümessilliğini yürüttüğü ürünler, herhangi bir organize sanayi bölgesindeki firmaların pek çoğuna hizmet sunabilecek kadar geniş bir sektörel yelpazeye sahip. Firma bünyesinde su ve atıksu endüstrisinden gıda ve içecek endüstrisine, petrol endüstrisinden kimya endüstrisine kadar pek çok sektörde ihtiyaç duyulan bir hizmet yürütülüyor.

Ölçüm Enstrümanının Rolü
Endüstriyel kurumlarla beraber su ve atıksuya dair çözümler sunan çevre danışmanlık firmalarının da en önemli ihtiyaçlarından birisi, neyin ne kadar üretildiğinin/tüketildiğinin bilinmesi. Petrokimya, tarım, ilaç-kozmetik, kağıt, makine, metalurji gibi büyük ölçekli üreticilere sahip pek çok sektörde ve su/kanalizasyon alanlarında akışkanın miktarını, yoğunluğunu, sıcaklığını, basıncını ve buna benzer özelliklerini ölçme ihtiyacı ön plana çıkıyor. Söz konusu ölçüm alanları için basınç/sıcaklık transmitteri, fark-basınç transmitteri, briks ölçer, debimetre gibi çeşitli ölçüm enstrümanları kullanılıyor. Ölçüm enstrümanları konusunu Türkiye’ye getirmiş ilk firma olan Enelsan, sayılan enstrümanlar ve ölçüm teknolojileri konusunda uzun yıllardır faaliyet içinde bulunuyor.

Endüstriyel ölçüm denilince akla gelen ilk enstrümanlardan biri yoğunluk/briks ölçer. Bilindiği gibi fabrikalarda üretilen sıvı ürünlerin en önemli özelliklerinden biri de yoğunlukları. Yoğunluk faktörü kalite için de önemli bir standart. Yoğunluk ölçümüyle ilgili bir kavram olan briks, yüz gram sıvı şeker solüsyonundaki sukroz miktarını gram cinsinden ifade ediyor. Enelsan bünyesinde temini sağlanan yoğunluk ölçerler hidrokarbon, su bazlı solüsyonlar, sıvı şeker, sıvılaştırılmış doğalgaz, sıvı karışımlar, meyve suyu, çikolata, hamur, yağ, asit, alkali solüsyonlar, alkol, amonyak, boya, çözücüler, zamk, köpük ve çamur, soğukluk ve ısı transfer ortamları ve benzeri unsurlar üzerinde ölçüm yapıyor.

Ölçüm teknolojisinde öne çıkan ve Enelsan tarafından tedariği sağlanan bir diğer enstrüman grubu da basınç-sıcaklık transmitterleri. Adından da anlaşılabileceği gibi bu transmitterler sıvıların, gazların ve buharın basıncını, mutlak basıncını ve sıcaklığını ölçmede kullanılıyor. Basınç ölçümünde kullanılan teknolojilerden biri de fark-basınç yöntemiyle basınç ölçme işlemi.

Sıcaklık transmitterleri ise sıcaklık ölçümünü temel alan cihazlar olup, probtan alınan sıcaklığın fonksiyonu olan elektrik bilgisinin anlamlı olan otomasyon standart sinyallerine dönüştürülmesi prensibiyle çalışan aygıtlar. Sensör olarak genelde PT100 gibi direnç değişkeni veya termokulp gibi gerilim değişkeni ürünler kullanılıyor. Transmitter buradan gelen lineer olmayan elektrik bilgisini, kompanzasyonlar eşliğinde doğrusallaştırıyor ve daha önceden sıcaklık transmitter cihazına girilmiş skala içinde oransal olarak gösteriyor. Enelsan sıcaklık transmitterleri -50 °C ile +600 °C arasını kapsayan sıcaklık ölçüm aralığına sahip olan, teknik açıdan gelişmiş ürünler.

Su ve Atıksu Proseslerinde Debimetre Çözümü
Zararlı içeriği sebebiyle oluşan atıksuyun niteliğine bakılmaksızın arıtmaya tâbî tutulması gerekiyor. Çünkü bu atıksu türleri, suyun doğal şartlarda içermediği organik ve inorganik madde miktarı yoluyla kirletilmiş suyu ifade ediyor. Bu kirlilik ise içme suyu kaynaklarına bile karışma tehlikesi bulunan, özellikle endüstriyel anlamdaki türü ciddi çevresel sorunlara sebep olabilen bir kirlilik.

Yeme-içme alışkanlıklarımızın ve bu alandaki kalitenin belirlenmesi konusunda en etkili aktörler arasında gıda şirketleri ve içme suyu üreticileri başı çekiyor. Bu sektördeki şirketlerin üretim kalitesi için olmazsa olmaz unsurlardan biri de ölçüm teknolojisi. Nitekim manyetik debimetrelerin en yaygın kullanım alanları su, atıksu ve arıtma sistemleri. Hangi üründen, ne kadar, ne yoğunlukta, hangi sıcaklık ve basınç aralığında üretildiğinin bilgisi ölçüm enstrümanları vesilesiyle sağlanıyor.

Sağlık ve çevre denilince akla gelen bir diğer faktör de içinde yaşanılan ortam. Bilindiği gibi ülkemiz dünya çapında üretim tesislerini bünyesinde bulunduran bir üretim üssü konumunda. Bu konumun ekonomik avantajları yanında çevresel dezavantajları olduğu da bir gerçek. İşte bu dezavantajları azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak için de atıksu ve atık madde miktarının ölçümlenmesi ve kontrol edilmesi şart. Su, atıksu ve atık madde miktarının ölçümlenmesi ve kontrolizasyonunda da yine ölçüm enstrümanlarının rolü kendini gösteriyor.
Endüstriyel arıtma tesisleri ve içme suyu dolum fabrikaları gibi büyük ölçekli tesislerde debi ölçümü için kullanılan çeşitli enstrümanlar mevcut. Farklı kullanım koşulları ve farklı ihtiyaçlar için tasarlanmış açık kanal debimetresi, akış anahtarları, vorteksmetre, ultrasonik debimetre, kütle akış ölçer ve oval çarklı sayaç bunlardan bazıları.

Bu ürünlerin tamamının tedariğini sağlayan Enelsan’ın üretimini yaptığı en kapsamlı cihazlardan biri ise elektromanyetik debimetre. Enelsan elektromanyetik debimetreler pek çok debimetre türüne göre çok daha hassas ölçüm kabiliyeti sunuyor. Ölçüm için elektromanyetizma verileri kullanıldığından mekanik arıza ihtimali daha düşük olup tıkanma, patlama vb. tehlikeler de diğer debimetrelere kıyasla daha düşük. Elektromanyetik debimetrelerin imalatında, kullanılacakları alanlara yönelik ebonit, seramik ve teflon kaplama türleri kullanılıyor. Yine ürünlerin sıcaklığa dayanma kabiliyeti için de farklı kullanım alanları için farklı materyaller kullanılıyor.
Türkiye’nin ilk ve tek yerli elektromanyetik debimetre üreticisi olan Enelsan bünyesinde pazara sunulan elektromanyetik debimetreler teknolojik açıdan son derece hassas süreçlerden geçirilerek üretiliyorlar. Herhangi bir üretim tesisindeki pek çok çeşit sıvının akış miktarının ölçümlenmesiyle görevli bu debimetreler, hata paylarının alternatif marka üretimlerine oranla daha düşük olmasıyla ön plana çıkıyor. Uzun yıllar boyu dünya çapındaki firmalarla ortaklık yapmış olmakla gelen teknolojik birikim, Enelsan laboratuvarlarında yerli ihtiyaç optimizasyonuyla birleştirilmiş. Bu senteze yerli olmanın getirdiği ulaşım kolaylığı ve senkronizasyon avantajı da eklenince ölçüm teknolojisinde yerli hizmet sağlayıcılarla çalışmanın çok daha avantajlı olacağı öngörülmüş.
Enelsan’ın su ve atıksu prosesleri için üretimini gerçekleştirdiği elektromanyetik debimetre modeli ETRANS-M 210. İçme suyu için onaylı ebonit iç gövde kaplamalı debimetre için ayrık veya kompakt model opsiyonları belirlenmiş. Elektrot tipi paslanmaz çelik olan ve 80⁰C sıcaklığa kadarki akışkanların ölçümünü yapan cihaz, çeşitli ihtiyaçlar için çeşitli ebatlarda üretilebiliyor.

İstatistik ve Kalibrasyon
Endüstriyel anlamda ölçüm kalitesi kadar ü
 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Gif Plastik Çevre Mühendisi Yağızhan Ünver: 'Arıtma Tesisleri Doğru Projelendirme ile Daha Verimli Hale Gelebilir'

Atık su arıtma tesislerinin projelendirme aşamasında yapılacak doğru tercihler ile daha az maliyetle daha verimli hale getirilmesinin mümkün olduğunu ...
6 Mart 2024

Forsa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenoğlu: 'Su Şartlandırma ile Yüzde 20 Tasarruf Sağlamak Mümkün'

Dergimizin sorularını yanıtlayan Forsa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenoğlu su şartlandırma sistemlerinin kurulmasıyla %20'ye varan oranlarda t...
6 Aralık 2023

Saka Arıtım Genel Müdürü Muhammed Emin Saka: 'Tasarımlarımızı İşletme Maliyetlerini Hesaplayarak Oluşturuyoruz'

Süt işleme fabrikaları, ilaç sanayi, balık işleme fabrikaları, liman işletmeleri gibi geniş bir alanda su arıtımı konusunda çalışmalar yürüten Saka A...
8 Kasım 2023

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.