E-Dergi Oku 
ABB
BIODESULF
ICCI 2021

Atıktan Biyogaz ve Enerji Kazanımı

Atıktan Biyogaz ve Enerji Kazanımı

8 Şubat 2021 | TEKNİK MAKALE
151. Sayı (Şubat 2021)
501 kez okundu

ELİS GÜNEŞ BAŞPINAR

Arbiogaz Proses Mühendisi 

“Organik atıklar yok edilmesi gereken maddeler yerine, enerji üretiminde hammadde olarak ele alınmalıdır.”

Son yıllarda ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yurtdışından temin edilen yakıt maliyetinin artması, enerji alanındaki dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde artırmıştır. Günümüzde enerji sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ise özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde gerek ekonomik kalkınmayı gerekse çevre sorumluluğu bilincini doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda hayvansal ve tarımsal katı atıkların değerlendirilmesi için kurulmakta olan tesisler, ülke ekonomisine katkıları nedeniyle enerji alanında yeni yatırım alanları ve iş pazarları oluşturmaktadır. Bu tesisler, gelişmiş ülkelerde temiz bir çevrenin vazgeçilmez koşulu olarak kabul edilmektedir. Çünkü çevresel kazanımlar, ancak sürdürülebilir atık yönetiminin benimsenmesi ve uygulanması ile mümkün kılınmaktadır.

Organik atıkların değerlendirilmeyip çevreye kontrolsüz atılması sonucu çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği ve koku problemleri ile birlikte ciddi miktarda milli enerji kaybı yaratmaktadır. Türkiye’de anaerobik biyokütlenin değerlendirilmesi ve enerji geri kazanım konusunda şirketimiz öncü başarı hikâyelerine sahiptir.

Organik Atık Nedir?

Organik atıklar veya diğer bir adıyla biyobozunur atıklar, karbon içeriğine sahip bitki ve hayvan kaynaklı atıklardır. Bu tür atıklar doğal biyolojik süreçlerle belirli bir süre içinde mikroorganizmalar yardımıyla kolayca bozunarak temel bileşenlerine ayrılabilir. 

Biyogaz Nedir?

Organik atıkların oksijensiz ortamda (anaerobik) belli bir sıcaklık altında fermentasyona uğraması sonucunda “biyogaz” adı verilen yüksek metan içeriğine sahip kullanılabilir gaz elde edilmektedir. 

Yazının devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

İklim Değişikliği Ekseninde Sürdürülebilir Kalkınma (Birinci Bölüm)

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde kalkınma kavramı sadece ekonomik bir gelişme olarak anlaşılmakta idi...
8 Haziran 2021

Thames Water için Kanalizasyon Taşkın İzleme Projesi

Türkiye temsilciliğini yürüttüğümüz İngiltere menşeili HWM, İngiltere'nin en büyük özel su ve kanalizasyon idaresi olan Thames Water'a geçen y...
8 Haziran 2021

Maden Tesislerinde Atıksudan Geri Dönüşüm Suyu Elde Edilmesi (Gri Su Kullanımı)

Maden sahaları ve zenginleştirme tesislerinden, prosesin niteliğine bağlı olarak değişik konsantrasyonlarda yoğun ağır metal kirliliği olan atık sular...
6 Mayıs 2021

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.