E-Dergi Oku 
ABB

Atıktan Biyogaz ve Enerji Kazanımı

Atıktan Biyogaz ve Enerji Kazanımı

8 Şubat 2021 | TEKNİK MAKALE
151. Sayı (Şubat 2021)
272 kez okundu

ELİS GÜNEŞ BAŞPINAR

Arbiogaz Proses Mühendisi 

“Organik atıklar yok edilmesi gereken maddeler yerine, enerji üretiminde hammadde olarak ele alınmalıdır.”

Son yıllarda ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yurtdışından temin edilen yakıt maliyetinin artması, enerji alanındaki dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde artırmıştır. Günümüzde enerji sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ise özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde gerek ekonomik kalkınmayı gerekse çevre sorumluluğu bilincini doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda hayvansal ve tarımsal katı atıkların değerlendirilmesi için kurulmakta olan tesisler, ülke ekonomisine katkıları nedeniyle enerji alanında yeni yatırım alanları ve iş pazarları oluşturmaktadır. Bu tesisler, gelişmiş ülkelerde temiz bir çevrenin vazgeçilmez koşulu olarak kabul edilmektedir. Çünkü çevresel kazanımlar, ancak sürdürülebilir atık yönetiminin benimsenmesi ve uygulanması ile mümkün kılınmaktadır.

Organik atıkların değerlendirilmeyip çevreye kontrolsüz atılması sonucu çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği ve koku problemleri ile birlikte ciddi miktarda milli enerji kaybı yaratmaktadır. Türkiye’de anaerobik biyokütlenin değerlendirilmesi ve enerji geri kazanım konusunda şirketimiz öncü başarı hikâyelerine sahiptir.

Organik Atık Nedir?

Organik atıklar veya diğer bir adıyla biyobozunur atıklar, karbon içeriğine sahip bitki ve hayvan kaynaklı atıklardır. Bu tür atıklar doğal biyolojik süreçlerle belirli bir süre içinde mikroorganizmalar yardımıyla kolayca bozunarak temel bileşenlerine ayrılabilir. 

Biyogaz Nedir?

Organik atıkların oksijensiz ortamda (anaerobik) belli bir sıcaklık altında fermentasyona uğraması sonucunda “biyogaz” adı verilen yüksek metan içeriğine sahip kullanılabilir gaz elde edilmektedir. 

Yazının devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Water Vital Su Yaşatma Teknolojisi

Water Vital su yaşatma teknolojisidir. Doğa prensibiyle çalışır, yerine ikame edecek başka bir teknoloji ya da işlem yoktur....
8 Şubat 2021

Buhar Kazan Sistemlerinde Karbonik Asit- Düşük PH Korozyonu

Buhar üretim sistemlerinde Karbonik Asit (Hâ‚‚CO3) - düşük pH korozyonu özellikle kondens dönüş sisteminde etkili olmaktadır....
8 Şubat 2021

Akıllı Kentler için Sürdürülebilir Akıllı Su Yönetimi

Artan nüfus ve gelişen ekonomi ile birlikte canlıların doğal kaynaklara talebi daha fazla artış göstermekte...
14 Ocak 2021

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.