E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
MAS DAF
ANADOLU FLYGT
INEVA TÜRKİYE
SİSDOZ

HAKKIMIZDA


2005 yılında yayın hayatına başlayan Su ve Çevre Teknolojileri dergisi; temiz su hazırlama, şartlandırma teknolojilerini, sanayi arıtma tesislerinin, kentsel atıksu ve katı atık bertarafına yönelik arıtma ve geri kazanımatıktan enerji tesislerinin gereksindiği, tasarımından başlayarak yapım ve işletme aşamalarında kullanılan malzeme, üretim gereçleri ve teknolojilerini konu alan bir içerikle hazırlanmakta ve 4.000 adet tirajla aylık olarak yayımlanmaktadır.

DERGİ KÜNYESİ

Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.
Adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İsmail Ceyhan
ismailceyhan@b2bmedya.com

Akademik Danışmanlarımız
Prof. Dr. Nuri Azbar, Prof. Dr. Hulusi Barlas, Prof. Dr. Ekrem Ekinci, Prof. Dr. Erdem Görgün,
Prof. Dr. Selahattin İncecik, Prof. Dr. Güçlü İnsel, Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu,
Prof. Dr. Cumali Kınacı, Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Ahmet Samsunlu,
Doç. Dr. İdil Arslan Alaton, Doç. Dr. Hüseyin Günerhan

Yayın Danışmanlarımız
Tolga Hikmet Balta, Enis Burkut, Uğur Dinçer, Dr. Mete Gerçek,
Hüseyin Gezer, Dr. Merih Kerestecioğlu, Ufuk Malak

Yayın Koordinatörü
Sertaç Aytaç
sertacaytac@b2bmedya.com

Yazı İşleri
Tayfun Aydın
tayfunaydin@b2bmedya.com

Grafik
Ömer Duman
omerduman@b2bmedya.com

Reklam Müdürü
Emine Erol
emineerol@b2bmedya.com

Abone
Reyhan Toydemir
abone@b2bmedya.com
Tel: 0216 651 78 78

Dağıtım
Coşkun Kalabalık
coskunkalabalik@b2bmedya.com

Grafik
Ömer Duman
omerduman@b2bmedya.com

Baskı ve Cilt
Matsis Matbaa Hizmetleri Ltd. Şti.
Tel: 0212 624 21 11

Yayınlayan
Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.

Barbaros Mah. Uğur Sok No: 2/2
34662 Üsküdar / İstanbul
Tel: 0216 651 78 78
Fax: 0216 651 78 98
www.suvecevre.com
www.b2bmedya.com
info@b2bmedya.com
Fiyatı: 10 TL.
© 2018 Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.
ISSN: 1307-9204

Ayda bir yayımlanır.
Tüm Türkiye'de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu'na göre yerel süreli yayındır.


©2018 Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | 19.12.2018 / 06:09:39 | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.