Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 151. Sayı (Şubat 2021)

28 Su ve Çevre Teknolojileri / Şubat 2021 suvecevre.com TEKNİK ATIKTAN BİYOGAZ VE ENERJİ KAZANIMI ELİS GÜNEŞ BAŞPINAR Arbiogaz Proses Mühendisi “Organik atıklar yok edilmesi gereken maddeler yerine, enerji üretiminde hammadde olarak ele alınmalıdır.” S on yıllarda ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanabil- mesi için yurtdışından temin edilen yakıt maliyetinin artması, enerji alanındaki dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde artırmıştır. Günümüzde enerji sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ise özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde gerek ekonomik kalkınmayı gerekse çevre sorum- luluğu bilincini doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda hayvansal ve tarımsal katı atıkların değerlendirilmesi için kurulmakta olan tesisler, ülke ekonomisine katkıları nedeniyle enerji alanında yeni yatırım alanları ve iş pazarları oluştur- maktadır. Bu tesisler, gelişmiş ülkelerde temiz bir çevrenin vazgeçilmez koşulu olarak kabul edilmektedir. Çünkü çevresel kazanımlar, ancak sürdürülebilir atık yönetiminin benimsen- mesi ve uygulanması ile mümkün kılınmaktadır. Organik atıkların değerlendirilmeyip çevreye kontrolsüz atılması sonucu çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği ve koku problemleri ile birlikte ciddi miktarda milli enerji kaybı yaratmaktadır. Türkiye’de anaerobik biyokütlenin değerlen- dirilmesi ve enerji geri kazanım konusunda şirketimiz öncü başarı hikâyelerine sahiptir. Organik Atık Nedir? Organik atıklar veya diğer bir adıyla biyobozunur atıklar, karbon içeriğine sahip bitki ve hayvan kaynaklı atıklardır. Bu tür atıklar doğal biyolojik süreçlerle belirli bir süre içinde mikroorganizmalar yardımıyla kolayca bozunarak temel bile- şenlerine ayrılabilir. Biyogaz Nedir? Organik atıkların oksijensiz ortamda (anaerobik) belli bir sıcaklık altında fermentasyona uğraması sonucunda “biyo- gaz” adı verilen yüksek metan içeriğine sahip kullanılabilir gaz elde edilmektedir. Anaerobik Çürütmenin Başlıca Faydaları Nelerdir? • Atıklardan elektrik ve ısı enerjisi elde edilmesi, • Organik atıkların zararsız hale getirilmesi, gübre değeri- nin arttırılması, • Atıkların miktarının azaltılması, • Atıksuların arıtımında diğer metotlara göre enerji tasar- rufu ve çamur minimizasyonu • Atıklarda % 80 – 90’a varan koku giderimi sağlanması, • Atıkların daha akışkan bir faza getirilmesi kolay pompa- lanabilmesi Bir Biyogaz Tesisi Hangi Bileşenlerden Oluşur? • Hammadde (Substrate) hazırlama ve besleme üniteleri • Pompalar • Anaerobik Çürütme Ünitesi (Fermanterler) • Karıştırıcılar

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=