E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
Endress+Hauser Türkiye

Coca-Cola İçecek'in Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Coca-Cola İçecek'in Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

27 Kasım 2012 | SÖYLEŞİ
52. Sayı (Kasım 2012)

Coca Cola İçecek’te sürdürülebilirlik, topluma, çevreye ve şirketin geleceğine yaptığı yatırımın temelinde yer alıyor. Firma bu amaçla, yaptığı her işin merkezine sürdürülebilirlik felsefesini yerleştirerek hareket ediyor…
Doğal kaynakların giderek azalması ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri dünyamız için ciddi tehdit oluşturuyor ve bu nedenle de sürdürülebilir bir iş modelini zorunlu kılıyor. Coca-Cola İçecek, içerisinde faaliyet gösterdiği toplumun var olduğu müddetçe var olacağı bilinci ile üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Coca Cola İçecek’te sürdürülebilirlik, topluma, çevreye ve şirketin geleceğine yaptığı yatırımın temelinde yer alıyor. Firma bu amaçla, yaptığı her işin merkezine sürdürülebilirlik felsefesini yerleştirerek hareket ediyor.
1994 yılında TCCC’nin (The Coca-Cola Company) su kullanım tasarrufu taahhüdü ile başlayan sürdürülebilirlik yolculuğunun en önemli adımlarından biri, 2002 yılında “Çevre Politikası”nı oluşturması oldu. 2009 yılında sürdürülebilirlik yaklaşımını yeniden ele alarak bugünkü yönetim organizasyonunu oluşturan firma, aynı yıl ilk kurumsal sosyal sorumluluk raporunu yayınlayarak bu alanlardaki performansını şeffaflık ilkesi çerçevesinde tüm paydaşlarıyla paylaştı.

Coca-Cola İçecek, sürdürülebilirlik stratejisini 6 alt başlıkta yönetiyor:
- Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği
- Su Yönetimi
- Sürdürülebilir Ambalajlama
- İş Yeri
- Ürün Sorumluluğu
- Toplum

Çevre
Coca Cola İçecek’in, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkinin yönetilmesi konusunda 3 ana odak noktasını; su yönetimi, sürdürülebilir ambalajlama, enerji verimliliği ve iklim değişikliği ile mücadele alanları oluşturuyor.

Su Yönetimi
Üretimi artırırken, kullanılan su miktarını azaltmak, proseslerden çıkan atıksuların operasyonun soğutma ve yıkama gibi aşamalarında yeniden kullanımını sağlamak ve su kaynaklarının korunup geliştirilmesi, Coca Cola İçecek’in su yönetimi konusundaki stratejisinin temellerini oluşturuyor.
Firma, 2011 yılında Türkiye’de 1 litre ürün üretmek için kullandığı su miktarını 1,42 litreye kadar düşürdü. Bu rakam tüm dünyadaki Coca-Cola fabrikalarında en iyiler arasında. 2006 yılından bu yana Türkiye’de su kullanım oranında yüzde 18’lik bir düşüş sağlanmış.

Sürdürülebilir Ambalajlama
Coca Cola İçecek, sürdürülebilirlik stratejisinin diğer öncelikli alanı olan sürdürülebilir ambalajlama uygulamalarıyla geri dönüştürülmüş malzeme kullanım oranını artırırken, etkin bir malzeme ve atık yönetim modeli uyguluyor. Firmanın bu konudaki stratejisini 3 anahtar kelime oluşturuyor: “kaynağında azalt”, “tekrar kullan” ve “geri dönüştür”.

Firma, hafifletilmiş ürün ambalajları sayesinde son 3 yılda yaklaşık 5.500 ton resin (PET hammaddesi) tasarrufu gerçekleştirmiş. Bununla 6,6 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanmış. Ayrıca Coca-Cola ve Fanta cam ambalajları için geliştirilen Ultra Şişe ile son iki yılda 1.700 tona yakın cam tasarrufu elde edilmiş.
Firmanın 2011 yılında malzeme geri dönüşüm oranı, Türkiye’de yüzde 94,95 olurken, ambalaj atığı geri kazanımı yüzde 38 seviyesinde gerçekleşmiş.

Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği
Sürdürülebilir bir geleceğin güvence altına alınması için enerji tüketimini ve buna paralel olarak CO2 emisyonlarını düşürmeyi mutlak bir öncelik olarak gören Coca Cola İçecek’in bu alandaki stratejisinin odak noktaları ise fabrika ve ofislerinde enerji verimliliğini artırmak, etkin filo ve yakıt yönetimi ile lojistik kaynaklı emisyonları azaltmak, iklim dostu soğutma uygulamalarına odaklanarak dolaylı emisyonları azaltmak ve paydaşlarla işbirliği yaparak iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalığı yükseltmek olarak belirlenmiş.

Coca-Cola İçecek Türkiye operasyonu, enerji kullanım oranını (1 litre ürün üretmek için MJ olarak harcanan enerji) 2005’ten bu yana yüzde 6,93 azaltmış. Türkiye operasyonu tüm dünyadaki Coca-Cola operasyonları arasında en düşük enerji kullanım oranlarından birine sahip.

Coca-Cola İçecek İzmir fabrikası, PET şişirme sürecinde dünyada 25 bar olarak kullanılan basıncı 17 bara düşürmeyi başarmış. Bu iyileştirme ile İzmir’de bugüne kadar toplam 5,5 milyon kWh’lık enerji tasarrufu ve yaklaşık 2.500 ton CO2 emisyonu azalımı elde edilmiş. Projenin yayılması ile Çorlu, Ankara, Bursa, Mersin ve Sapanca fabrikalarında 4 yılda yaklaşık 8,2 milyon kWh’lık enerji tasarrufu ve 3.800 ton CO2 emisyon azaltımı gerçekleştirilmiş.

Coca Cola İçecek, 2011 yılında Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) Türkiye’deki ilk gıda şirketi olarak dahil oldu. CDP 2011 Türkiye-100 Raporu’nda en büyük bankalar, iletişim ve enerji şirketleri ile birlikte Türkiye’deki ilk beş karbon saydamlık lider kuruluşu arasında yer alan firma, elde ettiği bu lider konumla şirket olarak sürdürülebilirlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik değerlerine olan bağlılığını bir kez daha kanıtlıyor.
Satış noktalarındaki soğutuculardan kaynaklanan karbon salımını azaltmak için soğutucu tercihlerinde de sorumlu davranan firma, kullandığı soğutucuları, gelişen teknolojiyle birlikte daha çevreci hale getiriyor. Bu amaçla Türkiye’deki soğutucular,  enerji yönetim cihazları (EMD) ile donatılmış, daha çevreci bir soğutkan gaz olan R600a kullanan cihazlarla yenilenmeye başlanmış. 2009 yılından bu yana soğutucularda yapılan bu iyileştirme ile 2011 yılında 109 milyon kWh’lik enerji tasarrufu sağlanmış. Bu tasarruf, firmanın İzmir fabrikası ölçeğindeki 8 fabrikanın yıllık enerji sarfiyatına denk geliyor.

 


İlginizi çekebilir...

"Otomasyon ile En Verimli Sistemleri Oluşturuyoruz"

Küresel çapta yaşanan teknolojik gelişmeleri, pazara sunmuş oldukları ekipmanlar ve uygulama aşamasındaki mühendislik çalışmalarıyla yansıttıklarını d...
12 Mart 2020

Arıtma Tesislerinde Dijitalizasyon Giderek Yaygınlaşıyor

Endress+Hauser Türkiye'nin Su ve Atıksu Endüstri Yöneticisi Berk Güder ve Servis İş Geliştirme Yöneticisi Egemen Demirkol ile sektördeki çalış...
6 Şubat 2020

Lejyonella Sağlık için Büyük Risk Oluşturuyor

Chemya Su ve Kimya Teknolojileri A.Ş Genel Müdürü Kazım Karabekir Paşa Civantürk ile sektördeki çalışmaları hakkında konuştuk. Su şartlandırma kimyasa...
13 Ocak 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.