E-Dergi Oku 

Ev için Su Arıtma Cihazları

Ev için Su Arıtma Cihazları

26 Eylül 2012 | SU DÜNYASI
50. Sayı (Eylül 2012)

Enis Burkut enis@burkut.com.tr Su kalitesinden şikayetçi olanlar için üretilmiş birçok su arıtma cihazı piyasada bulunur. Ancak, evimiz için doğru cihazı satın almak için öncelikle eve gelen suyun özelliklerini tam olarak öğrenmek ve şikayetlerimizi yok edecek doğru arıtma cihazlarını satın almak ekonomik olur.
Evde kuyu suyu veya şehir suyu kullanan ve suyun kalitesinden şikayet edenler, suyun kalitesini yükseltme arayışındadır. Ancak, su arıtma (iyileştirme) konusunda herkesin bilgili olduğunu söyleyemeyiz. Kişiler, çok kere reklamların ve satıcıların tesiri altında evlerine, şikayetlerini tam olarak gidermeyen ve kısa ömürlü ve sık bakım isteyen cihazlar satın alırlar.

Evimize su iyileştirme cihazı satın almadan önce evimizdeki suyun özelliklerini iyi öğrenmeliyiz ve kendimize birkaç soru sormalıyız:

1.    Musluk suyunu içmek istiyor muyum? Yoksa eve şişelenmiş içme suyu mu satın alacağım?
2.    Musluk suyumun rengi normal mi? Suyun kokusu var mı? Suyumun iletkenlik değeri nedir?
3.    Musluk suyumda insana zararlı mikroplar var mı? (Hıfzı Sıhha Laboratuvarı gibi uzman kuruluşlar bu sorunun doğru cevabını verebilirler).
4.    Musluk suyumun sertliği nedir (sertlik kolayca ölçülebilir)? Su içindeki kireçtaşı yapıcı maddeler bulaşık ve çamaşır makineme, kombime ve bataryalara zarar veriyor mu?

İşte bu soruların cevapları, satın alacağınız su arıtma cihazları için size bir arayış yolu oluşturabilir. Evimizde musluktan akan suyu içmesek dahi, evimizdeki “kullanma suyu” için şu standartları aramalıyız: Suda insana zararlı mikroplar olmamalı, su şeffaf olmalı ve su içinde ev cihazlarımızı bozacak irilikte katılar bulunmamalı, suyun sertliği ve iletkenliği çok yüksek olmamalı.

Musluktan akan suyu içmek istersek, bu durumda, yukarıda koymuş olduğumuz standarda birkaç özellik daha eklemeliyiz: Suda insana zararlı kimyasallar bulunmamalı, sudaki katıların iriliği 5 mikron üzerinde olmamalı, suyun lezzeti güzel olmalı.

Yukarıdaki kriterleri evde sağlamak teknik olarak mümkündür. Ancak, bu kriterleri sağlamak veya evin suyunu risklerden korumak için ev tesisatına takılan her cihazın periyodik bakımlar gerektirdiğini akıldan çıkarmamalıyız. Evsel cihazlar ile ilgili bazı bilgileri burada özetleyelim.Önce Suyu Süzelim

Suyun kalitesini iyileştirmek için yapılacak ilk şey, suyu süzerek içindeki katıları belli bir seviyeye kadar almaktır. Su içilmeyecek ve evde yalnızca diğer işlerde kullanılacaksa suyun 80 - 100 mikrona kadar süzülmesi, yani filtrelenmesi yeterlidir. Böylece, içindeki katılardan 80-100 mikrona kadar arınan su musluklara ve ev cihazlarına zarar vermez.

Dikkat: Su filtresi evdeki çöp tenekesi gibidir; sık sık içi temizlenmezse sudan ayırdığı bazı kirlilikler filtre içinde kokuşmaya başlar ve bu da suyun kalitesini bozar. Bizim tecrübemize göre en kolay temizlenen su filtresi DİSKLİ su filtresidir.

Mikroplardan Arınmak
Evimizdeki su kalitesi için suyu filtreledikten sonra yapacağımız şey, önce suyun “mikrobiyolojik” durumu hakkında bilgi edinmektir. Şehir suyu kullanıyorsak iş biraz daha kolaydır. Çünkü şehir suları sürekli kontrol altındadır. Genel olarak şehir suları insana zararlı mikroplardan arınmış olarak şehir şebekesine verilir. Tabii ki şehir şebekesi borularında yapılan tamirler sırasında veya boruların çatlamaları sonucu zaman zaman şehir sularında mikrobiyolojik sorunlar yaşanıyorsa da, bu olayları “istisna” olarak kabul edebiliriz. Fakat, evimize gelen su, şehir suyu değil de sitenin, apartmanın veya şahsi kuyudan gelen bir su ise, bu suyun mikrobiyolojik durumunun araştırılmasını öneririz. Hıfzı Sıhha Enstitüleri, Tıp Fakülteleri gibi resmi laboratuvarlar su içindeki insana zararlı mikropları tespit edebilirler. Bu kuruluşların imkanlarından yararlanarak suyun sağlığa zararlı olmadığından emin olmalıyız. 

Yapılan mikrobiyolojik analiz raporunda suyun sağlıklı olduğunun belirtilmesi, riskleri ortadan kaldırmaz. Çünkü analizin yapıldığı günden bir gün sonra dahi suda mikrop bulunabilir. Bazı kuyular, bulunduğu ortamın özelliklerinden dolayı “temiz kuyu” olarak kabul edilebilir. Örneğin, çok yakınında ev bulunmayan, dağ başındaki bir kuyu suyunda insana zararlı bir mikrobun bulunma olasılığı azdır. Oysa şehrin ortasındaki bir apartmanın kuyu suyu her zaman mikrop riski altındadır. Çünkü binanın önünden kanalizasyon borusu geçer ve bu borudan geçen pis su yeraltına ve kuyu yönüne doğru kirli su kaçırabilir.

Riskli bir bölgede bulunan bir kuyu suyunu ısrarla kullanmak için suya klor vermek yetmez. Çünkü insana zararlı olanlar yalnız mikroplar değildir, su içindeki kimyasallar da insana zararlıdır. Doğru teknikler ile kurulmuş, ön şartlandırması iyi olan bir ters ozmoz sistemi insana zararlı olan kimyasalları ve mikropları sudan ayırır.

Ultraviyole lambalı su dezenfeksiyon cihazı da sudaki mikropların öldürülmesi için bir yöntemdir. Bu yöntem seçildiğinde iki önemli hususa dikkatinizi çekeriz:

1.    Ultraviyole lambasının çıkarmış olduğu ışının gücünü ölçen bir kontrol birimi cihaz üzerinde bulunmalıdır. Bu ölçü cihazı ultraviyole ışınının yeterli olarak üretildiğini kontrol eder. Ölçü cihazı yoksa bu lambanın mikrop öldürme gücünün olup olmadığını anlayamayız.
2.    Ultraviyole ışını mikroba değerse bu mikrobu etkisiz hale getirebilir. Su iyice filtrelenmemişse, su içinde kalan katıların içinde veya altında bulunan mikroplara ultraviyole ışını değmez ve bu durumda ultraviyole ışını işe yaramaz. Bu sebeple, ultraviyole yöntemi seçildiğinde su önce en az 5 mikron seviyesine kadar süzülmelidir. 

Suyu Yumuşatmak
Evde kullanım suyu için en uygun sertlik 8-10 Fransız sertliği mertebesidir. Suyu yumuşatmak demek, su sertliğini oluşturan kireç ve magnezyum minerallerini sudan almak ve yerine sodyum minerali (sofra tuzunun yarısı) vermektir. Su yumuşatılırken su içine sodyum verildiğini gözden kaçırmayalım. Bu nedenle, yumuşatılmış olan suları “içme suyu” olarak kabul etmek doğru değildir.

Yumuşatma cihazı içinde bulunan ve suyun sertliğini alan özel “reçine”, suyun sertliğini alıp doyuma ulaşır, almış olduğu sertlik yapan maddeleri atmak için tuzlu su ile muamele görür.  Bu sebeple, yumuşatma cihazının tuz ihtiyacını karşılamayı unutmayalım.

Suyun Kireçtaşı Yapmasını Önlemek
Piyasada bulunan deterjanlar sert sularda dahi başarılı olabiliyor. Bu nedenle birçok bölgede su yumuşatma cihazı kullanmak gerekmez. Fakat suyun kireçtaşı yaparak su ısıtıcısı, termosifon, kombi, çamaşır makinası gibi cihazlara zarar vermesi hiç istenmez. Suyun kirecini almadan yalnızca kireçtaşını önleyen cihazlar piyasada mevcuttur. Bu cihazların en gelişmiş olanı ve en başarılı olanı, radyo frekansı üreterek kireç kristalinin oluşmasını engelleyen cihazdır. Bu cihaz bakım istemez, 3-5 watt kadar elektrik kullanır.

Evde İçme Suyu Üretmek
Evde içme suyu üretmek için kabul edebileceğimiz tek cihaz, yüksek kalitede imal edilmiş Ters Ozmoz cihazıdır. Ters Ozmoz cihazı, su içinde bulunan tabii minerallerin ve suya sonradan karışmış olan her tür kirliliğin yaklaşık yüzde 90’ını ayırarak dışarı atar. Bu sebeple kaliteli bir Ters Ozmoz cihazı suyu yaklaşık yüzde 90 saflaştırır ve sağlıklı bir içme suyu üretir. Ters Ozmoz tekniği ile içme suyu üretilmesi dünyadaki birçok ülkede kabul edilmiş bir yöntemdir. Evler için üretilmiş olan Ters Ozmoz cihazlarının iyi su ürettiğini anlamak için cihaz üzerinde veya evde bir “iletkenlik ölçer” cihazının bulunması iyi olur. Bu cihaz sayesinde eve gelen suyun iletkenlik değeri ve cihazın ürettiği suyun iletkenlik değeri sık sık ölçülmelidir.

Ters Ozmoz cihazı ilgi ve bakım gerektirir. Cihaz girişinde bulunan 1 veya 5 mikronluk filtre kartuşu sık sık yenilenir. 7-8 gün kadar kullanılmayan ters ozmoz cihazında mikrobiyolojik  üreme olma riski vardır. Bu da cihazı bozabilir. Cihazın ürettiği suyun lezzetini de bozar. İletkenliği ve sertliği çok yüksek olmayan sularda ters ozmoz cihazının mambranı (suyu saflaştıran birimi) 2-3 yıl görev yapar.  
 
Yüksek sertlikte ve iletkenlikteki sularda ev tipi ters ozmoz cihazı kullanılamaz, suyun analizine uygun özellikte ters ozmoz cihazı temin etmek gerekir. Kalitesi bozuk olan sularda ters ozmoz cihazı önüne, bu cihazı korumak için başka su arıtma cihazları monte edilir.  Doğru bir ters ozmoz cihazı satın alabilmek için eve gelen suyun analizi yaptırılır ve bu suyun özelliklerine göre su iyileştirme sistemi ve ters ozmoz cihazı satın alınır.  

Sonuç
Evin ihtiyacına uygun ve doğru seçilmiş, yüksek kaliteli ve az bakım isteyen su iyileştirme cihazları satın alındığında ve bu cihazlara doğru bakım yapıldığında, su kalitesi kaynaklı birçok sorunu çözmek mümkündür.  

 

İlginizi çekebilir...

SU'yun Lezzeti

SU'yun lezzeti her kültüre göre ve her kişiye göre değişir. Su içinde bulunan bazı tabii maddeler suyun lezzetini etkiler...
7 Şubat 2024

Buhar Kazanı ile Su Soğutma Kulesinin Benzer Özellikleri

Buhar Kazanı ile Soğutma Kulesi arasında bir benzerlik olması genelde akla gelmez, çünkü bu iki teknoloji birbirinden çok farklı amaçlar için kullanı...
6 Aralık 2023

Gıda İşletmelerinde Su Kalitesinin Önemi

Giriş: Sayın Prof. Dr. Mehmet Pala'nın yayınlamış olduğu 'Üniversiteyi Gıda Sanayi ile Buluşturan Akademisyen Mehmet Pala' isimli kitapta ...
9 Ekim 2023

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.