E-Dergi Oku 
ABB

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası: "Atıksu Arıtma Bizim İşimiz, Diplomamız Yeter"

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası: "Atıksu Arıtma Bizim İşimiz, Diplomamız Yeter"

8 Aralık 2020 | DOSYA
149. Sayı (Aralık 2020)
631 kez okundu

Çevre Mühendisleri odası tarafından hazırlanan raporla, 23.05.2019 tarih ve 30782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ" ve bu kapsamda açılan "Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimleri”ne yönelik görüşler kamuoyu ile paylaşıldı.Çevre mühendisliği eğitim programı kapsamında temel mühendislik bilimleri ile birlikte, su ve atıksu kimyası, içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri tasarımı, işletimine yönelik olarak eğitimler alınıyor. Bu kapsamda raporda atıksu arıtma tesisi sorumlusu olarak tanımlanan uzman meslek disiplininin çevre mühendisleri olduğuna vurgu yapılıyor.

Rapora göre, ülkemizde özellikle kamu ve yerel yönetimlerde çevre mühendisi istihdamının yetersizliği, yerel yönetimler ve su kanal idareleri bünyesinde işletilen atıksu arıtma tesislerinde farklı meslek disiplinlerinin görev almasına neden oldu. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Tebliğin yayınlanma gerekçesi olarak tanımlanan ve atıksu arıtma tesisleri işletiminde yaşanan aksaklıkların nedenlerinden bir tanesi de yanlış projelendirilen ya da uzman olmayan personel tarafından yanlış işletilen arıtma tesisleridir. Bu kapsamda,tesis sorumlusu olarak çevre mühendislerinin tanımlanmış olması tesislerin etkin ve verimli işletilmesi için doğru bir yaklaşım olarak görülüyor.Raporda konuyla ilgili görüşler şu şekilde maddeleniyor;

1. Çevre mühendislerinin mesleğini yapabilmesi için diplomasına rağmen ilave bir eğitime ve sınava tabi tutulması doğru değildir. Eğitimlerin ücretsiz olması olumlu bir gelişme gibi görünmekle birlikte; Çevre Mühendisliği diplomasının yetersiz görülmesi ve ilave eğitim/sınav şartı, lisans eğitimine ve lisans eğitiminde uzun süreler boyunca akademisyenler tarafından verilen eğitimlerin de yetersiz bulunduğunu göstermektedir.

2. Tesis sorumlusu çevre mühendisi olarak tanımlanmakla birlikte; Tebliğin geneline bakıldığında; bölüm gözetmeksizin tüm üniversite mezunlarının atıksu arıtma tesisinde çalıştığını kanıtlaması halinde eğitime katılabilmesi ve bu eğitim sonunda atıksu arıtımı konusunda alacağı belge ile, 4 yıllık mühendislik eğitimi ve diploması ile bu eğitimi almış olan çevre mühendislerine alternatif olarak görev alabileceği ve 4 yıllık çevre mühendisliği eğitimi ile kazanılan AAT sorumluluğunda denklik sağlanacağı görülmektedir.

Yazının devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Çevre Ajansının Kurulmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi çalışmalarının daha ileriye taşınması,...
5 Ocak 2021

2019'da Atıksu Yönetim Hizmetleri için 3,3 Milyar TL Yatırım Yapıldı

TÜİK tarafından 2019 yılı çevre koruma harcama istatistikleri yayımlandı. Rapordaki verilere göre çevre koruma harcamaları bir önceki yıla göre %1,2 ...
9 Kasım 2020

Türkiye Çevre Ajansı Kuruluyor

Çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşı...
6 Kasım 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.