E-Dergi Oku 
ABB
BIODESULF
ICCI 2021

Pompa Seçimi

Pompa Seçimi

8 Eylül 2020 | TEKNİK MAKALE
146. Sayı (Eylül 2020)
675 kez okundu

MUSTAFA ÖZBEY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1. GİRİŞ

Büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz enerji, ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Dünyada ve ülkemizde artan nüfusa ve gelişen sanayiye bağlı olarak enerjiye olan ihtiyaç hızla artmakta olup mevcut kaynakların verimli kullanılması, dolayısıyla enerji verimliliği büyük önem arz etmektedir.

Enerji verimliliğinin öneminin kavranılması ile elektrik tüketiminde payı oldukça yüksek olan sistemlere yönelim ivme kazanmıştır. Bu sebeple, pompa seçimi ve pompaların uygun kullanımı enerji verimliliği açısından önemle ele alınan bir konu olmuştur; çünkü pompaların dünya elektrik tüketimi içindeki payı yaklaşık %20 gibi büyük bir orandır [1]. Avrupa Birliği ülkelerinde pompalar yılda 160 TWh elektrik enerjisi tüketmektedir. Bu miktar sanayi ve ticari alanında tüketilen elektrik enerjisinin %14’üne tekabül etmektedir ve santrifüj pompaların bundaki ağırlığı %73’dür [2]. Avrupa Komisyonu’nun raporuna göre uygun pompa seçimi ile 2015 yılında % 3 kadar enerji tasarrufu yapılabilirdi [2]. Ayrıca, bir pompanın ilk satın alma maliyeti ömür boyu maliyet içinde sadece %5-8 oranında bir paya sahipken, bakım-onarım %2-5, enerji maliyeti ise %90 oranında bir paya sahiptir [1]. Avrupa Komisyonu’nun raporuna göre ise pompanın ömür boyu maliyeti içinde satın alma yaklaşık %5, bakım-onarım %10 ve enerji maliyeti %85 ağırlığındadır [2]. Gelişen teknoloji ile pompa verimlerinde üst sınırlara yaklaşıldığı, bunun ötesinde yapılacak iyileştirmelerin birkaç birimden fazla olamayacağı öngörülmektedir [1].

Ancak, pompaların uygun seçimi ve yüksek verimlerde kullanımı, borulardaki basınç kayıplarının optimuma getirilmesi ile pompaların tükettiği enerjinin %30’unun tasarruf edilebileceği belirlenmiştir [4]. 

Pompalar, hemen hemen tüm endüstriyel sektörlerde en yaygın kullanılan makinalardır. Dünya genelinde kullanılan pompaların %60’a kadarı yaklaşık olarak %10-%40 verim aralığında çalışmaktadır [3]. Pompa verimindeki küçük bir artışın, büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlama potansiyeli mevcuttur. Endüstride yüksek verimli pompalar kullanıldığı ve yüksek verimlerde çalışacak şekilde kullanıldığı takdirde dünyadaki elektrik tüketimi yaklaşık %6 kadar tasarruf yapılabilir. Diğer taraftan, bir pompanın düşük verimlerde çalışması bakım maliyetini önemli ölçüde artırmaktadır. 

Yazının devamı için tıklayın 


 


İlginizi çekebilir...

İklim Değişikliği Ekseninde Sürdürülebilir Kalkınma (Birinci Bölüm)

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde kalkınma kavramı sadece ekonomik bir gelişme olarak anlaşılmakta idi...
8 Haziran 2021

Thames Water için Kanalizasyon Taşkın İzleme Projesi

Türkiye temsilciliğini yürüttüğümüz İngiltere menşeili HWM, İngiltere'nin en büyük özel su ve kanalizasyon idaresi olan Thames Water'a geçen y...
8 Haziran 2021

Maden Tesislerinde Atıksudan Geri Dönüşüm Suyu Elde Edilmesi (Gri Su Kullanımı)

Maden sahaları ve zenginleştirme tesislerinden, prosesin niteliğine bağlı olarak değişik konsantrasyonlarda yoğun ağır metal kirliliği olan atık sular...
6 Mayıs 2021

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.