E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
Endress+Hauser Türkiye

Türkiye'de Atıksu Arıtma Tesisleri İşletmesi SASKİ Genel Müdürlüğü Modeli

Türkiye'de Atıksu Arıtma Tesisleri İşletmesi SASKİ Genel Müdürlüğü Modeli

4 Kasım 2019 | TEKNİK MAKALE
136. Sayı (Kasım 2019)
778 kez okundu

RECEP KILIÇ

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

İBRAHIM BAL - MURAT İKİNCİ - EYÜP FATIH AY - VEDAT KAHYAOĞLU

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Atıksu arıtma tesisleri (AAT) gün geçtikçe kirlenmekte olan ve çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşen temel ihtiyaç kaynağı olan suların döküldüğü alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için atıksuya uygulanan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma işlemlerinin birinin veya birkaçının uygulandığı sistemlerdir. SASKİ (Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü’ ne bağlı olarak faaliyet gösteren atıksu arıtma tesisleri (AAT) bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.

1.1 .SASKİ – SCADA SİSTEMİ KURULMADAN ÖNCEKİ İŞLETİM SİSTEMİ

SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi kurulmadan önce söz konusu tesislerin işletim sisteminin özellikleri ve dezavantajları aşağıdaki gibidir.

• İşletmelerin, yarı otomatik bir pano ile lokal kontrolünün yapılması,

• İşletimi yapılan proseslerin tamamen personele bağımlı olmasından dolayı personel sayısının yetersiz olması ve fazla mesai giderlerinin artması,

• Tüm ekipmanların pano üzerinden kontrol edilememesi ve sadece sahada kontrolünün sağlanabilmesi, bundan dolayı meydana gelebilecek bir arızanın ancak saha kontrollerinde tespit edilebilmesi,

• Motor ve pompa hızlarının prosese göre ayarlanmaması ve sabit hızda çalıştırılması, bundan dolayı gereksiz enerji sarfiyatlarının meydana gelmesi,

• Prosesteki tüm verilerin geçmişe dönük kayıtlarının verimli olarak tutulamaması ve kontrolünün sağlıklı yapılamaması,

• Ekipman verimlilikleri, enerji kayıplarının önlenememesi vb. gibi birçok işletme problemiyle karşılaşılması.

Mevcut sistemdeki bu gibi dezavantajlar proseste çeşitli işletme sorunlarına, zaman kaybına ve işletme maliyetinin artmasına sebebiyet vermektedir.

Yazının devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Toprak ve Yeraltı Sularındaki Bakteri Kirlenmesi Biojeofizik ile Araştırılıyor

Çevre sorunları dünyanın birçok yerinde özellikle son 30 yılda günlük yaşamın bir sorunu olarak öncelikle çözüm beklentisini sürdürüyor....
12 Mart 2020

Su Arıtması için İşlevselleştirilmiş Manyetik Parçacıklar

Küresel su yönetimi durumu alarm vermektedir ve proseslerde kullanılan sular ve kanalizasyon sularının arıtılması için acil ve yenilik yaratıcı teknol...
6 Şubat 2020

Depozito İade Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Depozito iade sisteminin yararları neler?...
7 Ekim 2019

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.