E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Çevre Mühendislerinin Önünü Açan Bir Tebliğ

Çevre Mühendislerinin Önünü Açan Bir Tebliğ

5 Temmuz 2019 Cuma | YORUM
132. Sayı (Temmuz 2019)
309 kez okundu

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu

Bu yazımda çevre mühendislerine yeni bir istihdam alanı açacak, ülkemizin yüzey sularının, denizlerinin, yeraltı sularının kirlenmesinin önleyecek ve suların yeniden kullanmasını sağlayacak 23 Mayıs 2019 tarih ve 30782 sayılı Tebliğ’i değerlendireceğim. 

Çevre Mühendislerinin İstihdamı
Uzun bir süreden beri mezun ettiğimiz çevre mühendislerinden, meslekleriyle ilgili iş bulmakta zorlandıkları ve çevre mühendislerine tanınan sorumluluk alanlarının çok kısıtlı olduğu yönünde şikayetler alıyordum. Nitekim internette yaptığım bir araştırmada 100’ün üzerinde çevre mühendisi ile yapılan bir mülakata rastladım (1). Bu mülakatta çevre mühendislerinin hangi alanda çalıştıkları sorulmuş.

Buna göre mezunların; mühendislik % 36, satış % 16, teknik bakım %7, yönetim % 5, diğer % 40 alanlarında çalıştıkları tespit edilmiş. Bu çalışmanın sonucu olarak, “Eğer çevre mühendisiyseniz, mezun olduğunuzda % 50’inin üzerinde bir ihtimalle bu mesleği yapamayacaksınız” değerlendirilmesi yapılmış. Bu çalışma çevre mühendislerinin bana anlattıklarını teyit eder mahiyette. Aynı çalışmada ülkemizde her sene 2 bin 426 yeni mezun olan çevre mühendisini istihdam edecek bir yapılanma ve proje hacmi olmadığı ve yeni mezunların özel teşebbüste 1500-2000 TL ücret aldığı da belirtilmiş.

İş bulma ve maaş azlığı gibi nedenlerden dolayı çevre mühendisliğine olan ilgi her geçen yıl azalıyor. Bu nedenle çevre mühendisliği eğitimi veren üniversite sayısı azalırken, bazı bölümlerde kontenjanların çoğu da boş kalıyor. Sayılarını 50 olarak tespit edebildiğim çevre mühendisliği bölümlerinden 2018-2019 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yalnız 31’i yer alıyor. Bunlardan yalnız 14’ü geçen sene kontenjanlarını doldurmuş. Bu nedenle geriye kalanlarının, bu sene alacakları öğrenci sayısı azaltıldı. 2017 -2018 öğrenim yılında 1602 olan kontenjan sayısı, 1353’e indirildi. Bu konuyu ileride köşemde tekrar değerlendireceğim.

Çıkarılan Tebliğin Kapsamı
Atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla, istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen, 23 Mayıs 2019 tarihinde çıkarılan 30782 sayılı “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ” ile çevre mühendislerinin sorumluluk alanlarının genişletilmesi sağlandı. Bugün sayıları yaklaşık olarak 25 bine ulaşan çevre mühendisleri ve net rakamlara kesin olarak ulaşamadığım yeni mezunlar için, yeni bir istihdam alanı açıldı.

Yazının devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Macaristan'ın Su Arıtma Teknolojisindeki Tecrübeleri Dünya Ölçeğinde

ALX Hungary Genel Müdür Fikret Nas, Tuna Nehri'nin, Almanya'nın güneyinde Brigach ve Breg nehirlerinin birleşmesinden doğarak sırasıyla Almany...
9 Eylül 2019 Pazartesi

Arıtma Tesislerinde İşletme Problemleri

Temmuz ayındaki yazımda, atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli, ayrıca mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla istihdam edile...
9 Eylül 2019 Pazartesi

Prof. Dr. Orhan Uslu'nun Ardından

Bu yorum yazımda 4 Aralık 2018 tarihinde İstanbul'da kaybettiğimiz Prof. Dr. Orhan Uslu'yu sizlere tanıtmaya çalışacağım....
10 Mayıs 2019 Cuma

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.