E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
Endress+Hauser Türkiye

İklim Değişikliğinin Kritik Kentsel Altyapı Tesisleri Üzerindeki Etkisi: Örnek Saha Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi (*)

5 Ekim 2016 | DOSYA
98. Sayı (Eylül 2016)

Araş. Gör. Gülşah TULGER - Doç. Dr. Orhan GÜNDÜZ Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

1. GİRİŞ

Kritik altyapı tesisleri, toplumsal yaşam ve ekonominin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan tüm alt ve üst yapı unsurlarını içermektedir. Enerji üretim ve dağıtım tesisleri, petrol rafinerileri, petrol ve doğalgaz boru hatları ve dağıtım sistemleri, telekomünikasyon ağları, su temini ve atıksu bertaraf şebekeleri ve arıtma tesisleri, ulaşım, bankacılık ve güvenlik sistemleri gibi hizmetler, kritik altyapı olarak tanımlanmaktadır. Bunlara karşı oluşacak risklerin doğru tanımlanması ve bertarafı için gerekli tedbirlerin alınması, modern kent yaşantısının sorunsuz işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde ve gelecekte iklim değişikliğine bağlı oluşacak riskler, bu altyapı tesisleri üzerindeki en önemli tehditler arasındadır.
Artan sera gazı salımlarına bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği kavramı, günümüzde ve gelecekte insanoğlunun baş etmesi gereken en önemli çevresel sorunlardan biridir. Son yıllarda yapılan ölçümler, atmosferdeki sera gazı seviyelerinin kritik eşiği geçtiğini ve önümüzdeki yıllarda bu salımların sıfırlanması durumunda dahi toplum ve ekosistemler üzerindeki olumsuz etkilerinin devam edeceğini göstermektedir. Bu nedenle, iklim değişikliğinin kontrolü amacıyla sera gazı salımlarının azaltılması çalışmalarına ek olarak, bu değişikliklere uyum adına da çalışmalar yapılması gerekmektedir. İklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından olan deniz seviyesindeki yükselme ve etkisi-sıklığı artan ekstrem meteorolojik olaylar, kıyı alanları için önemli bir su altında kalma riski oluşturmaktadır. Bu nedenle özellikle deniz kıyısında yer alan ve nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerde gelecekte su altında kalma olasılığı bulunan alanların tespit edilmesi gerekmektedir.

Makalenin devamı için tıklayınız...


 


İlginizi çekebilir...

Yemek Atıklarından Doğaya Yeniden Dönüşüm

Teknolojinin, sanayileşmenin ve sürekli artan tüketimin oluşturduğu atıklar nüfus hızındaki artışla beraber tüm dünyada küresel ısınma ve doğal kaynak...
6 Nisan 2020

Ergene Havzası ENTA ile Korunuyor

Türkiye'nin gündeminde 2013 yılında olan ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Tekirdağ Valis...
12 Mart 2020

Gemlik Körfezi'nin Röntgeni Çekiliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi ile ortak yürüttüğü proje ile 2 yıl boyunca Gemlik Körfezi'nin adeta rön...
12 Mart 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.