E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Açısından Atıksuların Geri Kazanımı

Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Açısından Atıksuların Geri Kazanımı

1 Nisan 2016 Cuma / 12:48 | GÖRÜŞ
92. Sayı (Mart 2016)

Gülşah OKCUOĞLU Çevre Mühendisi / Proje Koordinatörü gulsah.okcuoglu@teswatergroup.com

Su, sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer almakla birlikte aynı zamanda sağlıklı ekosistemler, sosyo-ekonomik gelişme ve canlı yaşamı için de kritik bir öneme sahiptir.

Dünya üzerinde artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve tarımsal faaliyetler gibi nedenlerle atıksu miktarı her geçen gün artmakta ve su kaynaklarımız giderek azalmaktadır. Tüm bu durumlar gözönüne alındığında, atıksuların arıtılarak geri kazanımı, alternatif bir su kaynağı olarak önem kazanmakta ve su sorunu yaşanan bölgelerde su kaynaklarının planlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Arıtılmış atıksular evsel ve kentsel, endüstriyel ve tarımsal amaçlı kullanılabilirler.

Evsel ve kentsel kullanım alanları arasında park ve bahçelerin sulanması, peyzaj alanlarının sulanması, tuvalet rezervuarları, otoyolların sulanması, toz kontrolü amaçlı sulamalar, araç yıkama suları ve yangın söndürme suları sayılabilir.

Endüstriyel alanda ise arıtılmış atıksular; proses sularında, soğutma kulelerinde ve kazan besleme sularında kullanılmaktadır.

Tarımsal alanda fidanlıklarda ve bitki yetiştiriciliğinde kullanılan arıtılmış atıksular içerdikleri besi maddeleri, özellikle azot ve fosfor nedeniyle tarımsal gübre gereksinimini azaltmakta ve tarımsal verimi artırmaktadır.

Atıksu geri kazanımının avantajları aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir:
•    Bu teknoloji sayesinde temiz su kaynaklarına duyulan ihtiyaç azalır.
•    Kanalizasyon altyapısı olmayan bölgeler için alternatif çözüm yolu sunar.
•    Nütrient zengini atıksular sayesinde tarımsal üretimde artış gözlenir.
•    Su faturalarında düşüş sağlar ve bu sayede arıtma tesisine yapılan ilk yatırım maliyeti kendini bir süre sonra amorti eder.
•    Deniz, göl, nehir ve yeraltı sularının kirliliği azalır.

Atıksuyun geri kazanımı, su kullanılabilirliğini artırmak için bir araç olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı her ülkenin ulusal stratejik su planlarının ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve bu konuda gerekli teşvikler uygulanmalıdır.

Kaynaklar
-     Caigan, M. 2005. Wastewater Reuse Conserves Water and Protect Waterways, NESC.
-     Jhansi, S. C. and Mishra, S. K. 2013. Wastewater Treatment and Reuse: Sustainability Options, India.
-     Minnesota Pollution Control Agency. 2010. Municipal Wastewater Reuse, Minnesota.
-     Polat, A. 2013. Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği için Arıtılan Atıksuların Yeniden Kullanımı, Sivas.

 


İlginizi çekebilir...

Avrupa'nın Yeni Çöp Mevzuatı Hakkında Son Durum Bilgisi: Tek Kullanımlık Plastiklerin Direktifi

Avrupa Parlamentosu Komisyonu ve Konseyi arasında, 19 Aralık 2018 tarihinde bazı plastik ürünlerin çevreye zararlarının azaltılmasına yönelik tek kull...
23 Ocak 2019 Çarşamba / 15:32

Wilo, 'Enerji Çözümleri' Projesi

HAZAL YILDIZ Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. İş ve Ürün Geliştirme Sorumlusu...
13 Ağustos 2018 Pazartesi / 15:23

Bir Çalıştayın Ardından

ERTAN SÖYLEMEZ Enelsan Yönetim Kurulu Başkanı...
20 Haziran 2018 Çarşamba / 15:52


©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.