E-Dergi Oku 
ABB

Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Açısından Atıksuların Geri Kazanımı

Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Açısından Atıksuların Geri Kazanımı

1 Nisan 2016 | KONUK YAZAR
92. Sayı (Mart 2016)

Gülşah OKCUOĞLU Çevre Mühendisi / Proje Koordinatörü gulsah.okcuoglu@teswatergroup.com

Su, sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer almakla birlikte aynı zamanda sağlıklı ekosistemler, sosyo-ekonomik gelişme ve canlı yaşamı için de kritik bir öneme sahiptir.

Dünya üzerinde artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve tarımsal faaliyetler gibi nedenlerle atıksu miktarı her geçen gün artmakta ve su kaynaklarımız giderek azalmaktadır. Tüm bu durumlar gözönüne alındığında, atıksuların arıtılarak geri kazanımı, alternatif bir su kaynağı olarak önem kazanmakta ve su sorunu yaşanan bölgelerde su kaynaklarının planlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Arıtılmış atıksular evsel ve kentsel, endüstriyel ve tarımsal amaçlı kullanılabilirler.

Evsel ve kentsel kullanım alanları arasında park ve bahçelerin sulanması, peyzaj alanlarının sulanması, tuvalet rezervuarları, otoyolların sulanması, toz kontrolü amaçlı sulamalar, araç yıkama suları ve yangın söndürme suları sayılabilir.

Endüstriyel alanda ise arıtılmış atıksular; proses sularında, soğutma kulelerinde ve kazan besleme sularında kullanılmaktadır.

Tarımsal alanda fidanlıklarda ve bitki yetiştiriciliğinde kullanılan arıtılmış atıksular içerdikleri besi maddeleri, özellikle azot ve fosfor nedeniyle tarımsal gübre gereksinimini azaltmakta ve tarımsal verimi artırmaktadır.

Atıksu geri kazanımının avantajları aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir:
•    Bu teknoloji sayesinde temiz su kaynaklarına duyulan ihtiyaç azalır.
•    Kanalizasyon altyapısı olmayan bölgeler için alternatif çözüm yolu sunar.
•    Nütrient zengini atıksular sayesinde tarımsal üretimde artış gözlenir.
•    Su faturalarında düşüş sağlar ve bu sayede arıtma tesisine yapılan ilk yatırım maliyeti kendini bir süre sonra amorti eder.
•    Deniz, göl, nehir ve yeraltı sularının kirliliği azalır.

Atıksuyun geri kazanımı, su kullanılabilirliğini artırmak için bir araç olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı her ülkenin ulusal stratejik su planlarının ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve bu konuda gerekli teşvikler uygulanmalıdır.

Kaynaklar
-     Caigan, M. 2005. Wastewater Reuse Conserves Water and Protect Waterways, NESC.
-     Jhansi, S. C. and Mishra, S. K. 2013. Wastewater Treatment and Reuse: Sustainability Options, India.
-     Minnesota Pollution Control Agency. 2010. Municipal Wastewater Reuse, Minnesota.
-     Polat, A. 2013. Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği için Arıtılan Atıksuların Yeniden Kullanımı, Sivas.

 


İlginizi çekebilir...

Sel ve Taşkınlar

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sel ve taşkınlar, en sık görülen ve en çok zarara yol açan afetlerin başında gelmektedir....
6 Ekim 2020

İklim Krizi ve Pompalarda Enerji Verimliliği

Birkaç on yıldır çevre aktivisti hareketler, hükümetler, enerji verimliliği uzmanı mühendisler ve bilim insanları iklim krizini tartışıyor....
30 Haziran 2020

Dünyamızdaki Gerçek Tehlike: Su Kıtlığı

Su kıtlığı 21. yüz yılın en büyük sorunlarından birisidir. Dünyanın dörtte üçünün sularla kaplı olmasına rağmen, tatlı su kaynakları su kaynaklarının ...
7 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.