E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
Endress+Hauser Türkiye

Aktif Karbon TRI- ve Tetrakloroetilen Adsorpsiyonu

Aktif Karbon TRI- ve Tetrakloroetilen Adsorpsiyonu

29 Temmuz 2015 | DOSYA
84. Sayı (Temmuz 2015)

Yazan: Clive Walsh / Jacobi Carbons Çeviren: Ceren Karakaş

Bu çalışmanın amacı, trikloroetilen ve tetrakloroetilenin düşük konsantrasyonda giderilmesi için aktif karbon adsorpsiyon kapasitesinin ölçülmesidir.
Trikloroetilen ve tetrakloroetilen, çeşitli farmasötik ve kimyasal ürünlerin üretiminde ve tekstil endüstrisinde yağ ekstraksiyonunda kullanılan solventlerdir.Yaygın kullanımlarıyla suyun içeriğinde önemli miktarlarda mevcutturlar.
Granüler aktif karbonlar, AquaSorb 2000 ve AquaSorb CX, trikloroetilen ve tetrakloroetilenin sudan giderilmesi amacıyla adsorpsiyon kapasiteleri bakımından test edilmiştir.
Testler Jacobi’nin Müşteri Destek Laboratuvarları, Vierzon (Fransa)’da, adsorpsiyon isotermleri ise oda sıcaklığında 2 saat süresince gerçekleştirilmiştir. Kullanılan su 4.5 mg/L trikloroetilen ve tetrakloroetilen konsantrasyonundadır. Test için kullanılan aktif karbon dozları 1, 5 ve 10 mg/L’dir.

Deneysel sonuçlar
Test sonuçları aşağıdaki tablolardaki gibidir.
Aquasorb CX ile daha yüksek adsorpsiyon oranları (en düşük aktif karbon oranında) elde edilmiştir. Bu aktif karbon ile, örneğin 1 mg/l dozunda, trikloroetilen ve tetrakloroetilen giderilme etkinliği, aynı dozlarda AquaSorb 2000 ile karşılaştırıldığında sırasıyla %31’e karşı %23 ve %25’tir.
Adsorpsiyon kapasiteleri Aquasorb CX ile daha yüksektir. Bu durum, aşağıda isoterm sonuçları ile desteklenmektedir.Trikloroetilen Adsorpsiyonu
Trikloroetilenin sudaki başlangıç konsantrasyonu 1.3 mg/l’dir.
Sunulan deneysel sonuçlar, trikloroetilenin giderilmesi için test edilen her bir aktif karbonun etkinliğini karşılaştırmak amacıyla adsorpsiyon isoterm grafiğini oluşturmada yardımcı olmuştur.
Sonuçlar ilk olarak trikloroetilenin aktif karbon üzerinde adsorbe olabileceğini göstermektedir. Trikloroetilen isotermine göre, AquaSorb 2000 ile karşılaştırıldığında AquaSorb CX çok daha iyi giderim etkinliğine sahiptir.

Tetrakloroetilen Adsorpsiyonu
Tetrakloroetilenin sudaki başlangıç konsantrasyonu 3.2 mg/l’dir. Yukarıda sunulan deneysel sonuçlar, tetrakloroetilenin giderilmesi için test edilen her bir aktif karbonun etkinliğini karşılaştıran adsorpsiyon isoterm grafiğini elde etmeyi sağlar. Aquasorb CX, tetrakloroetilen gideriminde Aquasorb 2000’e göre daha etkilidir.
Bu gözlem 1mg/l’den daha büyük artık konsantrasyon aralığı için geçerlidir.Adsorpsiyonların Karşılaştırılması

AquaSorb CX (her iki kirletici maddenin gideriminde en etkili aktif karbon) için, bu iki bileşenin adsorpsiyonu birbirleriyle karşılaştırılabilir. Bu şekilde hangi bileşenin aktif karbon üzerinde daha iyi adsorbe edildiği belirlenebilir.
İki bileşen karşılaştırıldığında, 0.5-1mg/l artık konsantrasyon aralığında, Tetrakloroetilen Trikloroetilenden daha iyi adsorbe olmaktadır.

Sonuç
Trikloretilen ve tetrakloroetilen, aktif karbon üzerinde adsorbe olan iki bileşendir. AquaSorb 2000 ile karşılaştırıldığında AquaSorb CX, bu çevre kirletici bileşenlerin giderilmesi açısından daha etkilidir. Bu gözlem, AquaSorb CX’in bileşenlerin giderilmesi için çok daha uygun gözenekli yapıya sahip olduğu gerçeği ile açıklanabilir.

 


İlginizi çekebilir...

Yemek Atıklarından Doğaya Yeniden Dönüşüm

Teknolojinin, sanayileşmenin ve sürekli artan tüketimin oluşturduğu atıklar nüfus hızındaki artışla beraber tüm dünyada küresel ısınma ve doğal kaynak...
6 Nisan 2020

Ergene Havzası ENTA ile Korunuyor

Türkiye'nin gündeminde 2013 yılında olan ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Tekirdağ Valis...
12 Mart 2020

Gemlik Körfezi'nin Röntgeni Çekiliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi ile ortak yürüttüğü proje ile 2 yıl boyunca Gemlik Körfezi'nin adeta rön...
12 Mart 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.