E-Dergi Oku 
ABB

İhtiyaca Yönelik ve Maliyet Avantajlı Çözümler Sunuyoruz

İhtiyaca Yönelik ve Maliyet Avantajlı Çözümler Sunuyoruz

28 Şubat 2012 | KONUK YAZAR
43. Sayı (Şubat 2012)

Ersoy Bulutlar Siemens Ticaret A.Ş. / Su Teknolojileri Bölüm Yöneticisi Siemens Su Teknolojileri, kapsamlı, maliyeti azaltan, güvenilir ürün ve hizmetler sunuyor.
İçme suyu, atıksu, proses suyu ve çamur üzerine çözüm sağlayan ürünler sunan Siemens Su Teknolojileri, bir yandan kurumların çevre duyarlılığını benimsemesini kolaylaştırırken, aynı zamanda enerji giderlerini azaltarak, işletme maliyetini yüzde 25’e varan oranlarda düşürüyor.

Su teknolojileri alanındaki yetkinliği dünya çapında bilinen US Filter Corporation firmasının, Siemens tarafından satın alınmasıyla daha da büyüyen Siemens Su Teknolojileri Grubu, bugün dünyanın dört bir yanındaki uzmanlık merkezleriyle pek çok şehrin ve sektörün suya yönelik ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. Siemens Su Teknolojileri’nin Avrupa’daki en önemli uzmanlık merkezlerinden biri de Türkiye’de bulunuyor. Avrupa’da en yetkin konumda bulunan Türkiye’deki Siemens Su Teknolojileri, Siemens’in global gücünü ve uzmanlığını suyun her alanında yerel ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmak için kullanıyor. Üstelik Siemens Su Teknolojilerinin sahip olduğu bazı ürünlerin üretimi ve servisi de Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Böylece işletme sırasında ihtiyaç duyulacak bakım ve onarımlarda parça temin süresi önemli biçimde kısalıyor.

Siemens Su Teknolojileri, Türkiye pazarına çözüm ortaklarıyla hizmet vermek istiyor
Yenilikçi proses çözümleri ve ürünlere sahip olan Siemens Su Teknolojileri, lokal pazarda faaliyet gösteren firmalarla çözüm ortaklıkları yapmayı planlıyor.

Fark yaratan ve katma değer sağlayan çözümlerinin yaygın kullanılmasını hedefleyen Siemens Su Teknolojileri, pazarda kendine yer edinmiş firmalarla çözüm ortaklığı veya bayilik anlaşmaları yaparak daha çok kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Çevre Dostu, Düşük Enerji Tüketen Tesisler
Sanayileşmenin getirilerinden biri olarak gerek kamuda, gerek organize sanayi bölgelerinde, gerekse özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurumların önüne iki önemli kısıtlama çıkıyor. İhtiyaçlar büyüdükçe artan enerji tüketimi ve fiziksel büyümenin önüne geçen alan sıkıntısı...

Su alanında geleneksel olarak kullanılan sistemlere farklı yaklaşımlar getiren Siemens Su Teknolojileri, geliştirdiği özel çözümlerle alan ve enerji tasarrufunun yanı sıra çamur miktarının azaltılması, çamurun bertaraf edilmesiyle ilgili yenilikçi ve etkili çözümler sunuyor. Siemens Su Teknolojileri tarafından sağlanan çözümler, arıtma tesisleri için büyük önem taşıyan ve toplam işletme maliyetinin yüzde 80’ini kapsayan enerji giderlerinde yüzde 20-25’lik bir tasarruf sağlıyor.

Belediyelere Uygun Lokal Çözümler
Hazırlanan yeni kanun tasarısıyla, yetki alanları il sınırına kadar genişleyen büyükşehir belediyeleri, bundan böyle yeni bir sorumlulukla karşı karşıya: Şehrin merkezinde bulunmayan, ücra semtlere ve köylere de lokal çözümler üretilmesi gerekiyor. Siemens Su Teknolojileri, ihtiyaca özel çözümleriyle bu noktada belediyelere destek olmayı hedefliyor.

Adapazarı İçme Suyu Arıtma Projesi çatısı altında, ilin ihtiyacına uygun, değişik su kaynaklarından alınan suların arıtılması için esnek çözümleri portföyünde barındıran Siemens Su Teknolojileri, yerel idarelere ciddi bir esneklik sağlıyor.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde 25 Enerji Tasarrufu
Organize sanayi bölgelerinden belediyelere ve gıda şirketlerine kadar pek çok kurumun “suya dokunan” projelerini gerçekleştiren Siemens Su Teknolojileri, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi için yapılan arıtma tesisi kapasite artış çalışmasını da üstlenmişti.

Atıksu akışında yarı yarıya belediyeye ait ve endüstriyel tekstil atıklarını bulunduran İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, artan atıksu debisi, arıtma tesisinden çıkan çamurun depolanması ve genişleme alanının kısıtlı olması gibi sorunlarının çözüm yollarını arıyordu. Tesisin, kapasitesini bu amaçla 80 bin metreküp genişleterek, günlük 135 bin metreküpe çıkarma hedefine, Siemens Su Teknolojileri çözümleriyle ulaşıldı. Mevcut arıtma tesisinin proses yapısını değiştiren Siemens,  normal şartlarda ayrı bir tesise daha ihtiyaç duyulan bu projeyi yeni biyolojik arıtma yapılarına ihtiyaç duymadan tamamladı.

İnegöl OSB arıtma tesisinden çıkan çamurun yüzde 40 azalmasını sağlayan teknolojiyi proje çatısı altında uygulayan Siemens, böylece arıtmanın bir sonraki adımında bulunan çamur kurutma tesisinin daha düşük bir maliyetle yapılmasına ve işletilmesine önemli bir katkı sağladı. Siemens’in su alanındaki global gücünün verdiği özgüvenle Türkiye’deki büyümesini sürdüren Siemens Su Teknolojileri, şehirlerin su altyapısına, organize sanayi bölgeleri, belediyeler ve gıda işletmeleri başta olmak üzere sektörün pek çok önde gelen kurumuna hizmet veriyor. Su kaynaklarının ve atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurların depolanabileceği alanların azaldığı göz önüne alındığında, bir atıksu arıtma tesisinin doğaya en faydalı şekilde tasarlanması önem teşkil ediyor. 

Sunduğu uçtan uca çözümlerle doğaya sağladığı faydanın yanısıra yatırım ve işletme maliyetlerini de önemli ölçüde azaltan Siemens, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı gibi Türkiye’nin çevre duyarlılığını simgeleyen projelerde de sahip olduğu teknolojiler ve çözümler ile üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır.
 


İlginizi çekebilir...

Sel ve Taşkınlar

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sel ve taşkınlar, en sık görülen ve en çok zarara yol açan afetlerin başında gelmektedir....
6 Ekim 2020

İklim Krizi ve Pompalarda Enerji Verimliliği

Birkaç on yıldır çevre aktivisti hareketler, hükümetler, enerji verimliliği uzmanı mühendisler ve bilim insanları iklim krizini tartışıyor....
30 Haziran 2020

Dünyamızdaki Gerçek Tehlike: Su Kıtlığı

Su kıtlığı 21. yüz yılın en büyük sorunlarından birisidir. Dünyanın dörtte üçünün sularla kaplı olmasına rağmen, tatlı su kaynakları su kaynaklarının ...
7 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.