E-Dergi Oku 
BIODESULF
SAKA ARITIM
ECWATECH

Kanalizasyon Sisteminde Temiz Su Sızıntısının Tespiti

Kanalizasyon Sisteminde Temiz Su Sızıntısının Tespiti

7 Haziran 2024 | TEKNİK MAKALE
191. Sayı (Haziran 2024)
240 kez okundu

MNE PROJE

1. GİRİŞ

Kanalizasyon sistemindeki atık suların kirlilik karakterleri değişken olmamalıdır. Olursa atıksu arıtma verimliliği ciddi oranda negatif etkilenir. Kanalizasyon sisteminin bulunduğu bölgedeki iklim koşulları, yıl boyunca yeraltı suyu seviyesindeki değişimler, kanalizasyon sisteminde taşınacak atıksuyun miktarı ve kalitesi, bacaların konumları ve birbirine uzaklıkları gibi pek çok etken kanalizasyon sisteminde kullanılan elemanların yıpranma ve hasar görme oranlarını, işlevini düzgün bir şekilde görme kapasitesini, dolayısıyla da minimum kontrol edilme sıklığını etkiler.

Bu ve benzeri bilgilerin bir veri tabanında ya da bilgi sisteminde saklanması ve ihtiyaç duyulduğunda bu verilerin kullanılarak sistemin işletimi ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılmasıyla kanalizasyon sisteminin daha uzun süre verimli bir şekilde çalışmasına imkân sağlanmalıdır. Aynı zamanda bu düzenlemelerle önlenebilecek daha ciddi sorunlardan (örneğin, sistemin fazla sediment birikmesi nedeniyle taşması, atık sudaki bir takım korozif maddeler yüzünden kanalizasyon borularının yıpranması, çökmesi ve çatlaklar oluşması, yanlış borulama bağlantısı yapılması ve çatlaklardan/bağlantılardan yeraltı, yerüstü ve içme suyu şebeke sisteminden temiz suların sızması atık su arıtma tesisinde ciddi problemler) kaynaklanacak çevresel ve finansal olumsuz etkiler ortadan kaldırılabilir. Bazı şehirlerde, sanayi işletmelerinin atık sularının belediye kanalizasyon sistemlerine deşarjları, belediye atık su arıtma tesislerine girişlerin miktarı ve kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Birçok durumda, endüstriyel deşarjlar, hacimsel akış hızlarındaki büyük kirlilikler, kirletici yükler ve sıcaklıklar nedeniyle göze çarpmaktadır. Bu deşarjlar, kanalizasyon sistemi, atık su arıtma tesisi ve sonuç olarak alıcı ortam üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. İlgili işletmeler, boşaltılan yük ve/veya hacme bağlı olarak arıtma tesisi operatörlerinin ücretlerini ödemek zorundadırlar. Çoğu durumda, nitel izleme işlemleri rastgele kontrollerden oluşur. Bu, sürekli gözetimin mümkün olmadığı ve izin verilen sınır değerlerin ihlallerinin sadece kaza ile tespit edildiği anlamına gelir. Atık su arıtma tesisi arızasına ve verimsiz çalışmasına neden olabilecek kabul edilemez deşarjlar yapılırsa, karşı önlemlerin hızlı bir şekilde başlatılması mümkün değildir. Bu nedenle, hacimsel akış hızlarını, KOİ konsantrasyonlarını ve sonuç olarak boşaltılan yükleri belirlemek için spektrometre probları ve mobil akış ölçerler kullanmalıdır.

Yazının devamı için tıklayın


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Geri Kazanılan Kent Atık Sularının Sulamada Kullanımı ve Uygulama Örnekleri

Nüfus artışı, yükselen yaşam standartları, kentleşme, artan ekonomik faaliyetler ve sulu tarım alanlarının genişlemesi nedeniyle suya olan talep her g...
7 Mayıs 2024

Anaerobik Arıtma Tesisi İşletmesinde Kontrol Parametreleri

Havasız şartlarda biyobozunur organik atıkların çürütülmesi istenilen şekilde olabilmesi için anaerobik arıtma sisteminin yakinen izlenmesi ve gerekli...
6 Mart 2024

Suyun Yaşamsal Önemi ve Sınırlı Kaynak Sorunu

Su, yaşamın temel bileşenidir ve tüm canlılar için hayati önem taşır. Sınırlı su kaynakları ise küresel çapta önemli bir tehdit oluşturmakta ve dünya ...
6 Mart 2024

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.