E-Dergi Oku 
BIODESULF
WILO

Ağır Metal Kirliliği

23 Temmuz 2010 | PERSPEKTİF
33. Sayı (Temmuz - Ağustos 2010)

Sanayileşmenin ve teknolojik gelişmelerin, yaşamı eskiye nazaran daha kolaylaştırmasına karşın çevre kirliliğinin artmasındaki payı oldukça büyüktür. Çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bilinen en önemli kirleticilerden biri olan ağır metaller, endüstriyel proses ve ürünlerde son yıllarda yoğun olarak kullanılıyor.

Sanayileşmenin ve teknolojik gelişmelerin, yaşamı eskiye nazaran daha kolaylaştırmasına karşın çevre kirliliğinin artmasındaki payı oldukça büyüktür. Çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bilinen en önemli kirleticilerden biri olan ağır metaller, endüstriyel proses ve ürünlerde son yıllarda yoğun olarak kullanılıyor.

 

Bunların üretimi, satın alınması, kullanılması ve atılması aşamalarındaki bilinçsizlik çevre için tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Çevreye önemli derecede kirlilik yayılmasına neden olan en bilinen ağır metaller; kurşun, kadmiyum, cıva ve kromdur.

 

Kurşun (Pb); çevresel kirlilik yaratan en önemli ağır metaldir, bilinçsiz sanayileşme ve otomobillerde kurşun katkılı benzin kullanımı ile ekolojiye yayılımı artmıştır. Günümüzde kurşunsuz benzin kullanımından vazgeçilmesi çevresel bir zorunluluktur. Sanayi merkezlerine yakın yerlerde yetişen gıda ürünlerinde normal seviyelerin üzerinde kurşuna rastlanabilmektedir. Bazı böcek ilaçlarında da kurşun bulunmaktadır. Kurşun tüm çevrede ve özellikle kent havasında bulunan ileri derecede toksik bir ağır metaldir. Kurşun biyolojik olarak parçalanamaz, birikir.

 

Kadmiyum (Cd); çevre kirliliğine sebep olan diğer bir ağır metallerdir. Ağır metaller içerisindeki en tehlikeli ve toksit maddelerden biridir. Nikel/Kadmiyum pillerde, gemi sanayinde, boya sanayinde, elektronik sanayinde kullanılır. Kadmiyum diğer ağır metaller içinde suda çözünme özelliği en yüksek olan elementtir. Bu özelliğinden dolayı bitki ve deniz canlıları tarafından biyolojik sistemlere alınır ve birikme özelliğine sahiptir. Piller çöpe atıldığı zaman depo sahasında bozularak kadmiyum ve bileşikleri serbest hale geçerek suya karışır. Kadmiyumlu sızıntı suyu, içme suyunu ve toprağı kirletir, su ve gıda zincirine geçer. Avrupa Birliği, cep telefonları, oyuncaklar ve video kameralar gibi aletlerin pillerinde kadmiyum kullanımını yasakladı. Kadmiyum, toksik ve kanserojen bir maddedir.

 

Cıva (Hg); termometrelerde, barometrelerde, cıva buharlı lambalarda, cıvalı şalterlerde, koruyucu boyalarda, böcek öldürücü ilaçlarda cıva bulunur. Cıva doğada bozulmadığından çevre sağlığı bakımından çok tehlikeli ve toksiktir. Ekosistemde içme suyu veya gıda zinciri yolu ile taşınır.

 

Krom (Cr); doğada her yerde bulunan bir metaldir, fosil yakıtların, ağaç ve kağıt ürünlerin yanması neticesinde doğada krom oluşmaktadır. Kromun topraktan suya, havaya ve tekrar toprağa olmak üzere doğal bir dönüşümü vardır. Ancak krom bu çevrimden ayrılarak denize akar tabana çökelir birikerek artar. Dolayısıyla yüksek seviyelerde kroma maruz kalmış deniz canlılarıyla besin yoluyla tekrar insanlara taşınır.

 

Ağır metal kirliliğine neden olan en önemli endüstriyel faaliyetlerin, yukarıda bahsi geçen sanayilerin yanı sıra demir çelik sanayi, deri sanayi, termik santraller, cam üretimi ve çimento üretimi olduğu bilindiğine göre; bu sanayi tesisleri, başta belediyeler olmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Atıksu ve bacagazı arıtma tesisi olmayan sanayi tesislerinin çalışmasına izin verilmemelidir.
 


İlginizi çekebilir...

Londra Düşük Emisyon Bölgesi

Şehir sakinlerinin hayatını doğrudan etkilemiyor gibi görünse de hava kirliliğinin kritik seviyelerde yer aldığı ve her sene yüzlerce insanın buna bağ...
10 Mayıs 2019

O Bize Değil, Biz Ona Aitiz...

Merve Balta
Çevre Mühendisi / Standart Pompa...
21 Haziran 2017

Yaşam iksiri ve iktisadi güç Su, Dünyayı Harekete Geçiriyor

Önümüzdeki yıllarda, üstesinden gelinmesi gereken en büyük zorluklar arasında, bütün dünyada temiz su sağlanması konusu bulunuyor. Tabii ki bu konuyla...
26 Temmuz 2013

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2022 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.