E-Dergi Oku 
BIODESULF
WILO

Hidrojen Ekonomisi

PERSPEKTİF
10. Sayı (Eylül Ekim 2006)

Hidrojen günümüzde çok konuşulan ve ilgi çeken bir Enerji taşıyıcıdır. Hidrojenin ısı ve güce dönüştürülmesi basit ve çevre açısından temizdir. Oksijenle birleştirilerek yakıldığında su-su buharı oluşmaktadır. Çevre kirletici hiçbir atık ve emisyon yoktur. Su kaynaklarının giderek azalıyor veya kirletilerek kullanılamaz hale geliyor (Trakya bölgesinde olduğu gibi.) olması Hidrojenin enerji ve ısı üretiminde kullanılmasını çekici hale getirmektedir.
Hidrojen, doğada en yaygın kimyasal element olmasına rağmen yeryüzünde saf halde bulunmamaktadır. Kimyasal bileşikler ayrıştırılarak Hidrojen elde edilebilmektedir.

Hidrojen, sudan elektroliz yöntemiyle, hidrokarbon yakıtlardan hidrokraker yöntemiyle ve diğer hidrojen taşıyıcı kimyasal bileşiklerden çeşitli kimyasal proseslerden geçirilerek elde edilebilmektedir. Çevresel zarar vermeden, nükleer atık oluşturmadan temiz hidrojen elde etmek için "Temiz Enerji Kaynakları" olarak bilinen rüzgar, güneş ve hidrolik enerji üretim yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Hidrojen yenilenebilir enerji ile kimyasal enerji taşıyıcıları arasında anlamlı en önemli bağlantıyı oluşturmaktadır.

Hidrojen, iyi niyetli aydın kişilerin ciddi olarak ilgisini toplamakta ve bu kişiler "Hidrojen Ekonomisi"nin enerji ve çevre sorunlarını çözecek tek yol olduğunu ileri sürmektedirler. Bu konuda yoğun çalışmalar, yayınlar, toplantılar ve fuarlar düzenlenmektedir. Bunun kısa sürede yaygın olarak uygulanabilir olmasına, teknolojik altyapı, kişilerin kültür düzeyi, eğitim düzeyi ve her şeyden önemlisi ekonomik açıdan hazır olduğumuzu söylememiz mümkün değildir.

"Hidrojen Ekonomisi", hidrojenin elde edilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ve daha önemli olarak ambalajlama, depolama, dağıtım ve taşıma konularını da içermektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan petrolün çıkarılması, işlenmesi, deniz ve karayolu ile taşınması için toplam tüketimin % 10’u harcanmaktadır.

- Düşük hacimsel ısı değeri (Doğalgaz 36,5 kJ/litre, H2 11,7 kJ/litre),

- Doğada saf halde bulunmaması (Doğalgazdan elde edilmesi halinde 5,6 USD/GJ, elektrolizle sudan elde edilmesi halinde 20,1 USD/GJ maliyeti olmaktadır.) (1)

- Taşınması ve stoklanması için çok fazla enerji ihtiyacı olması (400 bar sıkıştırma için doğalgaz 3 MJ/kg harcanırken, hidrojende bu rakam 17 MJ/kg’dır.),

mevcut boru hatları ile taşınmasının teknik olarak mümkün olmaması, uygun malzemeler kullanılarak boru hatlarının yapılması halinde de düşük hacimsel ısı değeri nedeniyle taşınan hidrojenin 50.000 km.’de % 40’ının, (doğalgazda % 10’dan az) tüketilmesi gerektiği için hidrojenin belirli merkezlerde üretilip, son kullanıcıya taşınması ve depolanması güvenli ve ekonomik değildir. Ancak son kullanıcıya satış noktalarında üretilmesi halinde uygulanabilir olmaktadır. Bu konuda Norveçli Norsk Hydro firmasının önerisi dikkat çekmektedir. Bu "Hidrojenin üretildiği noktalarda tüketilmesi" önerisidir. Benzeri bir öneri de Honda R&P Americas ve Plug Power tarafından geliştirilen "Hidrojenini evinde üret" projesidir. Bu projede evde doğalgaz kullanılarak yakıt pili ile çalışan araçlarda kullanılmak üzere hidrojen üretilirken, evde kullanılmak üzere elektrik ve ısı ortaya çıkmaktadır. "Home Energy Station HES II (2)

Hidrojen Ekonomisinin Faydaları

çEnerji Güvenliği- Hidrojenin fosil yakıtların yanı sıra diğer kaynaklardan da üretilebilir olması ülkeleri petrol bağımlılığından kurtaracaktır.

Sera Gazı Emisyonlarının Düşürülmesi Ğ Bilindiği gibi küresel ısınmanın kaynağı olarak, aracımızı kullanırken, evimizi aydınlatırken, ısıtırken ve soğuturken üretmiş olduğumuz sera gazları gösterilmektedir. Sera gazları yeryüzünden uzaklaşmakta olan ısıyı tutarak atmosferin aşırı ısınmasına neden olmaktadır.

Hava Kirliliğinin Azaltılması Ğ Fosil yakıtlar kullanan güç santralleri, araçlar ve diğer kaynaklar havaya duman ve diğer zehirli atıklar atmaktadır.

Enerji Verimliliği Ğ Yakıt pilleri kullanılarak enerji üretimi, geleneksel fosil yakıt kullanan enerji santrallerinden çok daha yüksek verimle çalıştırılmaktadır. Günümüzde fosil yakıt kullanarak elektrik üreten tesislerin verimi % 33-35 iken, yakıt pillerinde bu verim % 60’ın üzerine çıkmaktadır. Araçlarda bu fark çok daha fazladır. (3)

Bütün bu gerçeklere rağmen kısa bir süre içinde (15-20 yıl) hidrojen ekonomisine geçilmesi çok zor görünmektedir. Hidrojen ekonomisi gelişinceye kadar alternatif yakıtların (metanol, etanol vb.) kısa süre içinde yaygınlaşması daha akla yakın görünmektedir.

Medeni Dünyanın gelişmiş teknolojileri ancak çevreye zarar vermedikleri zaman çağdaş olabilmektedir.

Daha temiz bir çevrede sevgi dolu günler dilerim.

(1) The future of Hydrogen Economy " B. Alsson and U. Bassel"

(2) http//www.greencarcon gress.com/2004/II/hsub2sub_genera.html (Mayıs 2006)

(3) http//www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/future/benefits.html (Haziran 2006) n

COŞKUN MANÇUHAN
coskun@gepenergy.com
 

İlginizi çekebilir...

Londra Düşük Emisyon Bölgesi

Şehir sakinlerinin hayatını doğrudan etkilemiyor gibi görünse de hava kirliliğinin kritik seviyelerde yer aldığı ve her sene yüzlerce insanın buna bağ...
10 Mayıs 2019

O Bize Değil, Biz Ona Aitiz...

Merve Balta
Çevre Mühendisi / Standart Pompa...
21 Haziran 2017

Yaşam iksiri ve iktisadi güç Su, Dünyayı Harekete Geçiriyor

Önümüzdeki yıllarda, üstesinden gelinmesi gereken en büyük zorluklar arasında, bütün dünyada temiz su sağlanması konusu bulunuyor. Tabii ki bu konuyla...
26 Temmuz 2013

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2022 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.