E-Dergi Oku 
ABB
BIODESULF
ICCI 2021

Sürdürülebilirlik ve Atıksu Geri Kazanımı

Sürdürülebilirlik ve Atıksu Geri Kazanımı

7 Nisan 2021 | KONUK YAZAR
153. Sayı (Nisan 2021)
279 kez okundu

Ece Has

Arbiogaz Çevre Mühendisi

Sürdürülebilirlik anlayışı, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun getirdiği bir tanımla başlar. Sürdürülebilirliğin, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ekonomik kalkınma eylemi olduğu öngörülmektedir (WCED 1987: 39). Bu tanım, bu kapsamlı kavramı anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Sürdürülebilirlik, temelde dünyanın biyofiziksel ortamı ile ilgilidir ve esasen doğal kaynakların kullanımına ve tüketilmesine odaklanmaktadır. Sürdürülebilirliğin köklerinin çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına dayandığı düşünülse de, aslında dünyanın, canlıların sağlığını tehdit etmeden insan nüfusunu ve ekonomik büyümeyi destekleyebilmesi için istikrarlı bir duruma gelebilmesi ile ilgilidir.

Sürdürülebilirlik, eşzamanlı olarak çevreyi korumak, ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi sürdürmek ve sosyal adaleti desteklemekle başarılabilir. Günümüzde tüm dünya, iklim değişikliği, kuraklık, su ve hava kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı gibi çevresel sorunlar ve beraberinde gelen ekonomik zorluklar yüzünden sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda önemli sıkıntılarla baş etmek durumundadır (Rockström vd., 2009; Jackson, 2009; Meadows vd., 2004; WWF, 2014). Son yıllarda giderek artan sanayileşme ve buna bağlı olarak iş olanaklarının fazla olduğu bölgelere yapılan göçler, beraberinde düzensiz nüfus artışına ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketimine sebep olmaktadır. Küresel ölçekte su kaynaklarının hızla tükenmesi günümüzdeki en önemli problemlerden biridir.

Sürdürülebilirlik kavramı çevre, ekonomi ve sosyal eşitlik olmak üzere üç önemli unsurdan oluşmaktadır. Çevre konusundaki en önemli bileşen ise atık su yönetimidir. Atık su, evsel veya endüstriyel amaçlı harcanmış ve kullanılmış su olarak tanımlanmaktadır. Arıtılmadığı sürece çevre ve insan sağlığına zarar verecek içeriğe sahiptir. Atık su yönetimi, su kalitesi ve insan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip olduğundan yüzyıllar boyunca önemli bir konu olmuş ve günümüzde arıtma teknolojileri açısından büyük ölçüde gelişme kaydetmiştir.

Günümüzde su kaynakları, ülkeler arası stratejik ilişkilerin yürütülmesinde en önemli faktörler arasında bulunduğu için ülkemiz gibi zengin doğal kaynakları barındıran coğrafyalarda kaynakların tüketilmesi problemi daha da önem kazanmıştır. Nüfus artışıyla beraber artan talebe karşılık gelen su kaynakları hızla azalmakta ve oluşan atık suların sadece arıtılması yeterli olmamaktadır. Bu sebepten dolayı, arıtılmış atık suların çeşitli amaç ve uygulamalarda kullanımı için alternatif yöntemler ve teknolojiler geliştirilmektedir. Atık suların geri kullanımı ile hem su kaynaklarının tüketiminde büyük ölçüde azalma, hem de deşarj edilen arıtılmış atık suların çevresel etkilerinin en aza indirilmesi sağlanmaktadır. Bu konsept dahilinde, yakın gelecekte atık su yönetim sistemlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi beklenmektedir. Bu nedenle, atık su arıtmanın yanı sıra kaynak geri kazanımına öncelik verilmelidir.

Yazının  devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Sel ve Taşkınlar

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sel ve taşkınlar, en sık görülen ve en çok zarara yol açan afetlerin başında gelmektedir....
6 Ekim 2020

İklim Krizi ve Pompalarda Enerji Verimliliği

Birkaç on yıldır çevre aktivisti hareketler, hükümetler, enerji verimliliği uzmanı mühendisler ve bilim insanları iklim krizini tartışıyor....
30 Haziran 2020

Dünyamızdaki Gerçek Tehlike: Su Kıtlığı

Su kıtlığı 21. yüz yılın en büyük sorunlarından birisidir. Dünyanın dörtte üçünün sularla kaplı olmasına rağmen, tatlı su kaynakları su kaynaklarının ...
7 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.