E-Dergi Oku 
ABB
BIODESULF
ICCI 2021

Akıllı Kentler için Sürdürülebilir Akıllı Su Yönetimi

Akıllı Kentler için Sürdürülebilir Akıllı Su Yönetimi

14 Ocak 2021 | TEKNİK MAKALE
150. Sayı (Ocak 2021)
541 kez okundu

OSMAN YILDIRIM

Samsun Makina Sanayi A.Ş

1. GİRİŞ

Artan nüfus ve gelişen ekonomi ile birlikte canlıların doğal kaynaklara talebi daha fazla artış göstermekte. Oysa bu kaynaklar mevcutlar ile sınırlı. O halde yapılması gereken bu kaynakların daha verimli kullanılarak sürdürülebilir bir yaşam imkanı sağlamak. Bunun için gelişen teknolojiyi kullanmamız şart. Gelişen iletişim altyapıları ile artık kentler akıllı sistemler ile donatılıyor. Burada amaç ulaşımdan su dağıtımına kadar ihtiyaçları belirleyerek doğru planlama ile kaynaklardan tasarruf sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmek. Aksi takdirde artan nüfusa rağmen azalan doğal kaynaklar ile bir yaşam sürdürmek zorunda kalabiliriz.

1.1. Akıllı su yönetimine neden ihtiyaç duyuyoruz

Birleşmiş Milletler’in yeni yayınladığı Dünya Şehirleşme Olasılıkları raporuna göre, insanlar pek çok farklı nedenlerle yaşadıkları kırsal kesimleri terk ederek şehirlere yerleşmektedir. Bu göç sürekli bir artış eğiliminde ve şehirler giderek kalabalıklaşmaya devam edecektir. 1950 yılında dünya nüfusunun % 30’u şehirlerde yaşarken 2014 yılında yapılan bir araştırmada bu oranın % 54’e ulaştığı tespit edilmiş. Bu şekilde devam ederse bu oranın 2020 yılında % 56, 2050 yılında ise % 66’ya ulaşması bekleniyor. Ülkemizin TÜİK verilerine göre 2050 yılı nüfus öngörüsünün 104.749.423 kişi olacağı varsayımından yola çıkarsak, kentlerde olması beklenen insan sayısı 69.134.620 olacaktır.

Yazının devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Santrifüj Pompaların Türbin Karakteristiklerinin Öngörülmesinde Kullanılan Yöntemler

Türbin olarak çalışan pompalar, izole bölgelerde bulunan küçük güçlerdeki hidroelektrik santrallerinde ve içme suyu isale hatlarında elektrik üretilme...
7 Nisan 2021

Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarında Mikroplastikler Ve Oluşturabileceği Bazı Riskler(*)

Günümüzde büyük bir çevresel problem olan ve yeni önemli kirleticiler kapsamında değerlendirilen mikroplastiklere; havada, toprakta, atıksularda hatta...
8 Mart 2021

Buhar Kazanlarında Depozit (Birikinti) Oluşumu

Buhar kazan sistemlerinde depozit (birikinti-kışır) oluşumunun iki temel nedeni bulunmaktadır....
8 Mart 2021

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.