E-Dergi Oku 
ABB
BIODESULF
ICCI 2021

Ters Ozmoz Membranları Niçin Kirlenir ve Tıkanır? Çözümü Nedir?

Ters Ozmoz Membranları Niçin Kirlenir ve Tıkanır? Çözümü Nedir?

8 Aralık 2020 | TEKNİK MAKALE
149. Sayı (Aralık 2020)
412 kez okundu

NUMAN FINDIKOĞLU

Kimyager / Nurkimya Arıtma

Ters Ozmoz Membranları Niçin Kirlenir ve Tıkanır?

Ters ozmoz membranlarının kirlenmesi ve sonucunda da tıkanmasının sebeplerini 3 ana başlık altında toplayabilmek mümkündür. Bunlar sırası ile aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

1. Askıda katı maddelerin sebep olduğu fiziksel kirlenme ve tıkanmalar,

2. Mikrobiyolojik kirliliklerin sebep olduğu fiziksel kirlenme ve tıkanmalar,

3. Çözünmüş katı maddelerin sebep olduğu kimyasal ve fiziksel kirlenme ve tıkanmalardır.

Bu üç ana başlığı açıklayacak olur isek;

1. Askıda katı maddelerin sebep olduğu fiziksel kirlenme ve tıkanmalar

Ters ozmoz membranlarının birincil kirlilik sebepleri arasında bulunan ve ters ozmoz besi suyundaki kum, kil, çamur, kollodial silika vb… kirliliklerin oluşturduğu ve AKM (Askıda Katı Madde), bulanıklık ve SDI (Silt Density Index) vb. gibi adlandırılan fiziksel safsızlıklardan kaynaklanan kirlenme ve tıkanmalardır.

Yazının devamı için tıklyaın 


İlginizi çekebilir...

Santrifüj Pompaların Türbin Karakteristiklerinin Öngörülmesinde Kullanılan Yöntemler

Türbin olarak çalışan pompalar, izole bölgelerde bulunan küçük güçlerdeki hidroelektrik santrallerinde ve içme suyu isale hatlarında elektrik üretilme...
7 Nisan 2021

Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarında Mikroplastikler Ve Oluşturabileceği Bazı Riskler(*)

Günümüzde büyük bir çevresel problem olan ve yeni önemli kirleticiler kapsamında değerlendirilen mikroplastiklere; havada, toprakta, atıksularda hatta...
8 Mart 2021

Buhar Kazanlarında Depozit (Birikinti) Oluşumu

Buhar kazan sistemlerinde depozit (birikinti-kışır) oluşumunun iki temel nedeni bulunmaktadır....
8 Mart 2021

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.