E-Dergi Oku 
GRUNDFOS

Covid-19 Bulaşma Riskinin Kullanılmış Suların Yeniden Kullanılması Perspektifinden Değerlendirilmesi

Covid-19 Bulaşma Riskinin Kullanılmış Suların Yeniden Kullanılması Perspektifinden Değerlendirilmesi

4 Mayıs 2020 | TEKNİK MAKALE
142. Sayı (Mayıs 2020)
556 kez okundu

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 GIRIŞ

1.1 Genel Bilgiler

COVID-19 isimli solunum yolu rahatsızlığına yol açan Koronavirüs (SARS-CoV-2), ilk defa Çin’in Wuhan kentinde yol açtığı salgın hastalık sırasında 12 Aralık 2019 tarihinde tespit edilmiş olup, ardından tüm dünyaya yayılmıştır. Özellikle su ve atıksu konularında çalışan uzmanlar için virüsün yayılma yolları, neden olduğu problemler, çalışanların ve halk sağlığının korunması için alınabilecek önlemler konusunda bilgi sahibi olmak büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 19 Mart 2020 tarihinde, mevcut enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) dokümanlarına bir katkı olarak, Koronavirüs de dahil olmak üzere, virüsler, su, halk sağlığı ve hijyen (WASH) konularını kapsayan bir bilgi notu yayınlanmıştır. Söz konusu belgede COVID- 19’un soluma ve temas olmak üzere iki temel bulaşım yolu olduğu belirtilmektedir.

Solunum yoluyla bulaşma genellikle hasta bir insanın öksürmesi ya da hapşırma sırasında çevreye yayılan damlacıklar üzerinde bulunan virüslerin başka bir insan tarafından yine solunum yoluyla alınmasına sebep olmaktadır. Saçılan damlacıkların çevrede bulunan yüzeylere saçılması ve bu yüzeylerdeki canlı virüslerin başka bir insan tarafından temas yoluyla alınması da diğer bulaşma yolu olarak tanımlanmaktadır (1).

Yazının devamı için tıklayın 


 


İlginizi çekebilir...

Bir İleri Arıtım Teknolojisi Membran Bitoreaktörler

Atıksu arıtımında uygulanan konvansiyonel sistemler özellikle sanayideki gelişmeler sonucu ortaya çıkan atıksu...
7 Ağustos 2020

Isıtma ve Soğutma Sistemleri için TreatON® Otomasyon Sistemleri

Günümüzde gelişen bilişim teknolojileri ve mühendislik uygulamaları sayesinde Endüstri 4.0 ve hatta Endüstri 5.0 hayatın her alanına girmeye başlamışt...
30 Haziran 2020

Evsel ve Endüstriyel Atıksular için Komple Mekanik Ön Arıtma Paket Üniteleri

Kaba veya ince otomatik ızgara ve tutulan maddeleri yıkama+presleme tertibatı, havalandırmalı veya havalandırmasız kum tutucu....
30 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.