E-Dergi Oku 
GRUNDFOS
Endress+Hauser Türkiye

Sürekli Demir ve Mangan İzleme, Filtre Performansını İyileştirir

Sürekli Demir ve Mangan İzleme, Filtre Performansını İyileştirir

6 Nisan 2020 | TEKNİK MAKALE
141. Sayı (Nisan 2020)
245 kez okundu

HACH LANGE

Sorun

İçme suyu arıtımında kum filtrelerinin performansı, demir ve manganın filtreden geçişi izlenerek değerlendirilebilir. Ancak laboratuvar analizi için numune alımı, verimli filtre yönetimini engelleyen kabul edilemez gecikmelere neden olur.

Çözüm

Hach® EZ serisi analiz cihazları, sekiz adede kadar numune akışını ölçerek demir ya da mangan için sürekli veri sağlayabilir. Danimarka’daki araştırmacılar, su arıtma prosesini radikal bir şekilde yeniden tasarlamak için bu özellikten yararlanmaktadır.

Avantajlar

izleme, filtre için geri yıkama işlemi yapılması gerektiğinde daha hızlı ve zamanında uyarı sağlar. Böylece akış iyileştirilir, arıza süresi en aza indirilir, su kalitesi korunur, maliyetler düşürülür ve proses optimizasyonu sağlanır. Estetik su kalitesi açısından potansiyel risk önlenir ve araştırmacılar yeni filtreleri/teknolojileri daha iyi değerlendirebilir. Hach’ın laboratuvar ve saha kullanımına yönelik fotometrelerinde uygulanan kolorimetrik teknolojinin avantajları, artık online analizörlerde de sunulmaktadır. Bu teknoloji, kullanıcılara 7 gün 24 saat boyunca çeşitli parametreleri ölçme imkanı sunar. Artık sürekli olarak izlenebilen parametrelerden ikisi mangan ve demirdir. Aşağıdaki metinde bu parametrelerin izlenmesinin neden önemli olduğu açıklanmaktadır.

Arka Plan

Demir ve mangan genellikle yeraltı suyu gibi su kaynaklarında bir arada bulunur ancak mangan konsantrasyonları genellikle çok daha düşüktür. Toprakta, çoğu yüzey suyu ve yeraltı su kaynaklarında doğal olarak bulunan mangan, enzim fonksiyonlarındaki rolü nedeniyle birçok canlı organizma için temel bir elementtir. İnsanlar için en büyük mangan kaynağı genellikle yiyeceklerdir. Ancak manganın sindirim sistemi genelinde absorpsiyonu vücut tarafından düzenlenir ve mangan homeostazının sürdürülmesi kolaylaştırılır. Ağız yoluyla alınan mangan genellikle daha az toksik elementlerden biri olarak kabul edilir. Yine de yakın zamanda yapılan araştırmalara bağlı olarak manganın içme suyundaki kılavuz değeri konusunda tartışmalar sürmektedir.

Demir çoğunlukla oksit formlarında olmak üzere, yerkabuğunda bol miktarda bulunan bir metaldir. Fe2+ ve Fe3+ demir iyonları, oksijen ve sülfür içeren bileşiklerle kolayca birleşerek oksitler, hidroksitler, karbonatlar ve sülfitler oluşturur. Demir ayrıca kanda ve enzimlerde hayati roller üstlenen temel bir eser elementtir.Nehirlerdeki demir konsantrasyonu genellikle düşüktür – 0,7 mg/L . Demirin Fe2+ formunda olduğu anaerobik yeraltı sularında, konsantrasyonlar genellikle 0,5 - 10 mg/L aralığındadır; ancak 50 mg/L’ye kadar çıkan konsantrasyonlara da rastlanır. İçme suyundaki demir seviyeleri normalde 0,3 mg/L’den düşüktür; ancak su arıtma tesislerinde demir tuzlarının koagülan olarak kullanıldığı ve dağıtım şebekesinde dökme demir, çelik ve galvanize demir borularının kullanıldığı ülkelerde daha yüksek olabilir.

Yazının devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

KROHNE'den Su ve Atıksu Endüstrisi için Web Tabanlı On-Line Planlama Aracı

Proses ölçüm teknolojisi, 'su ve atıksu' endüstrisinde her geçen gün daha önemli hale gelmektedir...
4 Mayıs 2020

COVID-19 için Su, Sanitasyon, Hijyen ve Atık Yönetimi

2019'un sonlarında, yeni koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olarak bilinen akut bir solunum yolu hastalığı ortaya çıktı....
6 Nisan 2020

Toprak ve Yeraltı Sularındaki Bakteri Kirlenmesi Biojeofizik ile Araştırılıyor

Çevre sorunları dünyanın birçok yerinde özellikle son 30 yılda günlük yaşamın bir sorunu olarak öncelikle çözüm beklentisini sürdürüyor....
12 Mart 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.