E-Dergi Oku 
GRUNDFOS

13. Ulusal, 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi Düzenlendi

13. Ulusal, 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi Düzenlendi

4 Kasım 2019 | HABERLER
136. Sayı (Kasım 2019)
347 kez okundu

Çevre Mühendisleri Odası tarafından organize edilen 13. Ulusal, 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi Gebze Teknik Üniversitesi’nde düzenlendi. Seminerin protokol ve açılış konuşmaları, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, GTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kobya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan ve Kongre Düzenleme Kurulu

Başkanı Sait Ağdacı tarafından gerçekleştirildi. Çevre mühendisliği bölümü mezunlarının mesleki haklarının sağlanması yönünde atılan adımların gösterildiği kısa film gösteriminin ardından kongreye katkı sunan kurumlar, firmalar ile organizasyon temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi. Çevre sorunlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği ülkemizde, sağlıklı, konforlu, enerjisi etkin, sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak ve karşılıklıbilgi ve deneyim aktarımı sağlamak amacıyla düzenlenen kongrede akademisyenler, öğrenciler ve çevre alanında faaliyet gösteren iki yüz elliyi aşkın katılım ile çok sayıda kişi ve kurum bir araya geldi. Kongre’de yüz yirmiye yakın bildiri yayımlandı.

Kongre’de; çevre yönetim sistemleri, uygulama ve araçlar, çevresel sistemlerin ölçüm, analiz, izleme ve değerlendirmesi, çevresel politika yönetimi, çevre mühendisliğinde bilişim teknolojileri, çevre ve enerji, doğal kaynak yönetimi, çevre mühendisliği eğitimi, çevre mühendisliğinde örgütlenme ve disiplinler arası ilişki, çevre ve mühendislik etiği, çevre ekonomisi çevre hukuku, çevresel etki (ÇED) ve risk değerlendirme, katı atık yönetimi, endüstriyel ve tehlikeli atık yönetimi, hava kirliliği kontrolü, gürültü ve gürültü yönetimi, koku emisyonlarının kontrolü, kentsel dönüşüm ve yerel yönetimler, önleyici çevre yönetimi, temiz üretim ve kirlilik önleme, su ve atıksu arıtımı, arıtma çamurlarının yönetimi ve bertarafı, su ve toprak yönetimi, havza ve su kalitesi yönetimi, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, küreselleşme ve uluslararası işbirliği, yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar, hidrojen), gıda güvenliğinde güncel meseleler konuları elealındı. Kongre’nin sonunda “Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Geleceği” konulu panel gerçekleştirildi.

Panel Başkanlığını GTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler yürüttü. Panel’de Prof. Dr. Azize Ayol, Prof. Dr. Gülfem Bakan, Prof. Dr. F. Olcay Topaç Şağban, Prof. Dr. H. Güçlü İnsel ve Prof. Dr. Ayşe Filibeli konuşmacı olarak yer aldılar. Çevre mühendisliği bölümü kontenjanları ve çevre mühendisliğinin dinamik dönemde nasıl yol alacağı konuların ele alındığı panelde, çevre mühendisleri bölümü öğrencilerine daha kaliteli eğitim verilmesi için lise eğitimlerinin yerinin önemli olduğundan, lisans eğitimlerinin ve staj eğitiminin yetkin bir mühendis olmada yetersiz olduğundan bahsedilerek; çevre mühendisliği bölümü kontenjanlarının sınırlandırılabileceği, yeni bölüm açılmasının önüne geçilmesi, lisans derslerinin daha etkili verilebileceği, bu sebeple standart ders planı oluşturulması içinyeni ders planlamasının yapılabileceği,çevre mühendisliği bölümünün popülaritesinin artırılmasının bölümün seçilme oranını artırabileceği gibi çözüm önerileri sunuldu.


 


İlginizi çekebilir...

TMMOB Kanunu'nu Değiştirme Girişimlerine Karşı Odalar Görüş Açıklıyor

TMMOB Kanunu'nun değiştirilmesi tartışılıyor. Makina Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri Odası gündemde olan değişiklik konusunda basın açıklama...
13 Mayıs 2020

Macaristan Gelişmiş Su Teknolojileri ile Öne Çıkıyor

Sınır aşan sular konusunda mansap (downstream) bir ülke olan Macaristan, son yüzyıllarda bu coğrafi dezavantajını bir avantaja çevirerek su yönetimi v...
4 Mayıs 2020

İstanbul'da Mevcut Yağmur Suyu Kanalizasyon Hattı Durumu ve Sorunlar

Geçen ayki 'Yorum' yazımda 'İstanbul'da Yağmur Suyu Yönetimi' hakkında ulaşabildiğim bilgileri sizlerle paylaşmıştım (1). İstanbul...
4 Mayıs 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.