E-Dergi Oku 
ABB

Su Gününde, Kimseyi Geride Bırakmayalım

Su Gününde, Kimseyi Geride Bırakmayalım

11 Nisan 2019 | KONUK YAZAR
129. Sayı (Nisan 2019)
659 kez okundu

Her yıl 22 Mart’ta kutlanan Dünya Su Günü’nün bu yılki teması, “Kimseyi Geride Bırakmadan…” Kimseyi Geride Bırakmadan, teması ile sağlıklı suya sahip olmayan insanların neden görmezden gelindiğinin nedenlerini ele alarak, su kriziyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Bugün dünyada;
• Her 10 insandan 3’nün (2,1 milyar insan) güvenli içme suyuna erişimi bulunmamaktadır.
• Her 10 insandan 6’sı (4,5 milyar insan) kanalizasyon ve atıksu yönetiminden mahrumdur.
• Küresel anlamda güvenli içme suyuna ve temiz su kaynaklarına sahip olmayan insanların %80’i kırsal alanlarda yaşamaktadır.
• 2017 yılından, çeşitli sebeplerden evlerini terk etmek zorunda kalan 68,5 milyon insan için güvenli su hizmetlerine erişiminde sorunlar yaşanıyor.
• Her yıl 25,3 milyon insan doğal afetler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalıyor.
• Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi olan yaklaşık 4 milyar insan yılın en az bir ayında su kıtlığı yaşamaktadır.
• Dünya çapında 700 milyon insan, 2030 yılına kadar yoğun su kıtlığı nedeniyle göç etmek zorunda kalabilir.

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden, Temiz Su ve Sıhhi Koşullar ile su kıtlığına dikkat çekilmiştir. İklim değişikliği ile su kıtlığının daha da artacağına değinilmiştir. 2050 yılına kadar dört insandan birinin suya erişimde sorun yaşayacağı ön görülmektedir.

Ülkemizde su kıtlığı riski yüksek!

DSİ verilerine göre, ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık 1.350 m3 tür ve Türkiye su azlığı yaşayan bir ülkedir. 2030 yılında ülke nüfusumuzun 100 milyonu bulması öngörülmektedir. Bu durumda kişi başına düşen su miktarı 1100 m3e düşecek ve su kıtlığı yaşanabilecektir.

Büyükşehirlerde Su Kayıp Oranları Yüksek

Kentlerimizde sağlanan suyun şebekelerdeki yetersizlikler nedeniyle kaybolduğu görülmektedir. Bu konuda belediyelerin daha fazla yatırım yapmasına ihtiyaç vardır. Örneğin, 2017 verilerine göre Ankara’da %36, İstanbul’da %24, Mardin’de %77, Mersin’de %41, İzmir’de %30, Van’da %64, Sakarya’da %50, Gaziantep’te %40, Balıkesir’de %49, Antalya’da %35, Gümüşhane’de %72, Zonguldak’ta %61 oranında su kaybı olduğu öngörülmektedir. Bu oranlar, maliyetle temin edilen suların, hedefe ulaşmadan kaybolduğunu göstermekte, hem doğaya hem de belediye bütçelerine yük getirmektedir. Yapılacak teknik alt yapı çalışmaları ile kayıp oranları %20 ve altına çekilebilecektir. Su fakirliği riski bulunan ülkemizde kayıp oranlarını azaltmak ivedi bir ihtiyaçtır.

Akarsu ve Göllerimiz Kirlendi

Su fakiri olmaya aday ülkemizde, su kalitesine bakıldığında yüzey sularının %79’u kirlenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre; 141 yüzey suyunun %43,3’ü çok kirlenmiş suyu tanımlayan 4.sınıf kalitede, %19,9’u kirlenmiş suyu tanımlayan 3. sınıf kalitede ve %15,6’sı az kirlenmiş suyu tanımlayan 2. sınıf kalitededir. Yüzey sularımızın sadece %21,3’ü yüksek kalite suyu tanımlayan 1. sınıf kalitededir. Yüzey sularımızın kirlenmesinin nedenleri arasında evsel ve endüstriyel atıksuların yeterli arıtılmaması veya arıtım yapılmadan alıcı ortama (yüzey sularına) deşarjı, gereğinden fazla zirai ilaç ve gübre kullanımı, katı atıkların vahşi depolanması ve deniz suyunun akarsuya karışması vardır.

Yazının tamammı için tıklayın: http://www.suvecevre.com/edergi/frame.asp?mag_id=19&sayi=129


 


İlginizi çekebilir...

Sel ve Taşkınlar

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sel ve taşkınlar, en sık görülen ve en çok zarara yol açan afetlerin başında gelmektedir....
6 Ekim 2020

İklim Krizi ve Pompalarda Enerji Verimliliği

Birkaç on yıldır çevre aktivisti hareketler, hükümetler, enerji verimliliği uzmanı mühendisler ve bilim insanları iklim krizini tartışıyor....
30 Haziran 2020

Dünyamızdaki Gerçek Tehlike: Su Kıtlığı

Su kıtlığı 21. yüz yılın en büyük sorunlarından birisidir. Dünyanın dörtte üçünün sularla kaplı olmasına rağmen, tatlı su kaynakları su kaynaklarının ...
7 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.