E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

Sürdürülebilir Kentsel Drenaj

Sürdürülebilir Kentsel Drenaj

12 Aralık 2018 Çarşamba | TEKNİK MAKALE
125. Sayı (Aralık 2019)
521 kez okundu

Vahap Samanlı İnşaat Yüksek Mühendisi


NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR DRENAJ?

Doğal su döngüsünün; yağış, infiltrasyon, yeraltı suyu beslemesi, bitkisel emilme, buharlaşma/terleme ile oluşan bir su sirkülasyonu dengesi vardır. Yapılaşmaya bağlı olarak doğal örtü değişir, çok daha geçirimsiz bir hale gelir. Dolayısıyla kentleşme sonucu su kaynakları dengesinin bozulması kaçınılmazdır. Neticede kentlerde oluşan sel olaylarına doğal afet olarak bakamayız. Yerleşim bölgelerinde atmosferik sıcaklık değişime uğrar, sert ve geçirimsiz yüzeyler daha fazla ısınırlar. Doğal bitki örtüsünün yerini alan geçirimsiz çatı, yol ve alan kaplamaları yağmursularının hem yüzeysel akışa geçişini hızlandırır hem de hacminin artmasına sebeb olur. Bu durum yer altına sızan su miktarını azalttığından, havzanın yer altı su rejimi, bitkisel emilme, buharlaşma/ terleme olumsuz etkilenir. Sonuç olarak çevresel mikro-iklim de değişime uğrar. Akışa geçen taşkın suları yüzeydeki biolojik, kimyasal ve toksik maddeleri de sürükler dolayısıyla yoğun kirlilik içerir. Öte yandan çoğu zaman kanalizasyon birleşik sistemdir. Ayrık sistem olsa da kaçak bağlantılar nedeniyle evsel pis suları da içerir. Sonuçta aşırı yağmurlarda oluşan taşkınlar, yöreye verdikleri yapısal zararın yanında, içerdiği kirlilik nedeniyle de halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturur. İklim değişikliği nedeniyle yağmurların düzeninin bozulması sonucu, ekstrem yağışlar veya kuraklıklarla daha sıkça karşılaşılır hale gelinmekte, yukardaki tablo daha da olumsuz yönde etkilenmektedir. Sonuç olarak, kentsel gelişmenin doğal su döngüsü düzenini bozması sadece sel felaketlerini değil, ekosistemin dengesinin bozulmasını, kirlenmesini de beraberinde getirmektedir.

Devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Depozito İade Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Depozito iade sisteminin yararları neler?...
7 Ekim 2019 Pazartesi

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin İlk Yatırım Maliyetlerinin Değerlendirilmesi

Türkiye, süreklilik arz eden ulusal ve uluslararası fon yatırımları, kurumsal kapasite artışı, yasal ve kurumsal düzenlemeler (küçük belediyelerin bir...
5 Temmuz 2019 Cuma

Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Terfi İstasyonlarında Gaz Algılama Sistemleri

Atıksu arıtma tesislerinde, toksik ya da yanıcı-patlayıcı özelliği olan ve önlem alınması gereken gazlar ortaya çıkmaktadır....
10 Haziran 2019 Pazartesi

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.