E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
Endress+Hauser Türkiye

Kısaca Su ve Çevre: "İlkeli", "İstikrarlı", "Tarafsız", "Ufuk Açan" ve "İlham Verici"...

8 Şubat 2017 | DOSYA
100. Sayı (Kasım 2016)

Bu sayı itibariyle 100. sayısına ulaşan Su ve Çevre'yle ilgili başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile dergimizin yazarları Prof. Dr. Ahmet Samsunlu ve Enis Burkut olmak üzere dost ve paydaşlarımızdan dergi hakkındaki düşüncelerini bizlerle paylaşmalarını rica ettik ve uzun sayılabilecek bir derleme hazırladık... Gelen yorumlarda, Su ve Çevre'nin sektörde "güçlü bir platform" olarak görüldüğünü, önemli bir "iletişim ağı" yarattığını, "öncelikli mecra" olarak algılandığını, sektörün "referans yayını" olarak kabul edildiğini görmek bizleri gerçekten gururlandırdı... Gelen yorumları sizlerle de paylaşıyoruz.

Mustafa Öztürk (Prof. Dr.)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı

“Su ve Çevre Dergisi Güçlü Bir Platform Haline Geldi”


“Daha yaşanılabilir bir çevre için hepimize büyük görevler düşüyor... Son yıllarda dünyadaki hızlı tüketimin yol açtığı sorunların giderilmesi ve kaynakların doğru kullanılarak çevrenin korunması amacıyla su, atıksu ve atık yönetiminin geliştirilmesi her geçen gün büyük önem kazanıyor...”
“Ülke olarak bildiğiniz üzere çevre konusunda Avrupa standartlarını yakalamayı hedefliyoruz ve bunun için gerekli yasal düzenlemeleri Bakanlık olarak uyguluyor ve geliştiriyoruz. Çevre konusunda yasal düzenlemelerin geliştirilmesi ve yenilenmesi ile ‘çevre teknolojileri’, bilinen ve önde gelen sektörler arasında hızla yerini alıyor. Bakanlığımızca sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde etkin yönetim mekanizmalarının oluşması için mevzuat düzenlemeleri yapılıyor, anılan mevzuatın etkin uygulanması için de eylem planları oluşturuluyor. Bakanlık olarak çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikaları tespit etme ve uygulamaya koyma noktasında sorumluluklarımız var. 2011 yılında yeniden yapılanan Bakanlığımız, bu noktada ‘yaşanabilir çevre ve marka şehirler’ vizyonunu benimsiyor. Yaşanabilir çevre vizyonu kapsamında doğal kaynaklarımızın korunması, atık üretiminin asgari seviyeye indirgenmesi, geri dönüşümün hayat tarzı haline getirilmesi, böylelikle de düşük karbon emisyonu, kaynak verimliliği ile rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonominin oluşması hedefleniyor...”

Önemli bir iletişim ağı yaratıldı
“2005 yılından itibaren su ve çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren Su ve Çevre Dergisi, teknoloji alanında faaliyet gösteren firma, dernek, kurum ve kuruluşların çevre yönetimine yönelik görüş ve deneyimlerinin paylaşıldığı, teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiği, aynı zamanda sektöre ait ulusal ve uluslararası etkinliklere yer verildiği güçlü bir platform haline geldi. Bu sayede, Su ve Çevre Dergisi çevre teknolojileri alanında çalışan girişimciler ile yatırımcılar arasında önemli bir iletişim ağı yaratarak sektörün geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor...” 
“Çevre, su ve atık yönetimi alanında, sektörün öncü dernek, firma, kurum ve kuruluşlarının buluştuğu Su ve Çevre Dergisi’nin ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip ederek çevre alanındaki güncel çalışmalara, haberlere ve gelişmelere yer vermeye devam etmesinin, sektörde istenen etkiyi artıracağına inancım tam. Ayrıca, çevre sektörüyle ilgili ulusal veya uluslararası fuar, panel ve sempozyum gibi çeşitli organizasyonların düzenlenmesi ile sektörün gelişimine ve daha çok sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi ile de kamuoyunun çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlanacağı kanaatindeyim”.

Ahmet Samsunlu (Prof. Dr.)
İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
44. Hükümet İmar ve İskân Bakanı


“B2B Medya, Sektörünün Lideri Konumuna Geldi”

“Stockholm’de 1972 yılında 1. Dünya Çevre Kongresi yapıldığında, Türkiye’de çevre konusunda etkin olan bir kuruluş bulunmuyordu. Kentlerin altyapı sorunlarını çözen, belediye bankası olarak da tanınan İller Bankası vardı. Bu dönemde banka tarafından yayınlanan İller Bankası Dergisi dışında çevreyle ilgili hiçbir dergi de bulunmuyordu. 1975 yılından itibaren üniversitelerde çevre bölümlerinin kurulması ve ülkemizde çevre konularına önem verilmesi nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi Çevre Enstitüsü tarafından ‘Çevre Haberleri’  isimli dergi, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu tarafından yayınlanan ‘Çevre Koruma Dergisi’, ülkede çevre konularının bilinmesine ve tanınmasına önemli katkılarda bulundular. Bu dönemde DSİ tarafından yayımlanan DSİ Teknik Bülteni’nde de çevre konuları çok az yer alıyordu. 1977’de TÜBİTAK tarafından yayımlanmaya başlanan ‘Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi’ ise ilk bilimsel nitelikli dergi olma özelliğini taşıyordu...”
“1978 yılında Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı’nın teşkilatlanması, 1981 yılında dünyadaki uygulamalara paralel olarak İstanbul’un önemli olan su ve kanalizasyon sorunlarını çözmek üzere İSKİ’nin kurulması, 1982 yılında hazırlanan Anayasa’da çevreyle ilgili 56. maddenin yer alması, 1983 yılında Çevre Kanunu’nun yayınlanması ve 1984 yılında Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin kurulması, çevre konularının ülke için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştu. Bu dönemden itibaren çevre sorunlarının teknik çözümüne ağırlık verilmiştir. Bu gelişmeler ile çevre sorunlarının gittikçe derinleşen boyutu ve çevreye yönelik artan ilgi düzeyi, ülkemizde çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumun düzenlenmesini sağlamış, burada sunulan tebliğler kitap ve dergilerde yer almıştı. Ayrıca üniversitelerin bünyelerinde kurulan su ve katı atık milli komiteleri de dergi çıkarmışlardı. Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından 1990’da bilimsel nitelikli ‘Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi’ yayımlanmaya başlandı. Bu derginin 2005 yılından sonraki sayıları İTÜ Dergisi/e- Su Kirlenmesi Kontrolü adı altında çıkmaya devam etmişti. Katı Atık Türk Milli Komitesi tarafından yayınlanan ‘Katı Atık ve Çevre Dergisi’ de 1991’den bu yana yayımına devam ediyor. Türkiye Çevre Vakfı tarafından bugüne kadar yayımlanmaya devam eden ‘Çevre Haber’, ilk çevre bültenidir. Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı tarafından 1991 yılında yayımlanmaya başlanan ‘Ekoloji Dergisi’, Türkiye’de çevre alanında yayımlanan uluslararası hakemli ilk ve tek dergi olma özelliğini taşıyordu fakat bu dergi KHK ile kapatıldı. Su Vakfı tarafından ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dergisi’, ‘Su Kaynakları Araştırmaları Dergisi’ ve ‘İklim Değişikliği ve Etkileri Dergisi’ 2008 ve 2009 yıllarında yayımlanmıştı. TMMOB tarafından 1993’te ilk sayısı çıkarılan ‘Çevre ve Mühendis Dergisi’ ise günümüzde ‘Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi’ olarak yayınını sürdürüyor...”

ÇEVRETED’den Su ve Çevre’ye...
“Ülkemizde 80’li yıllardan sonra çevre sorunlarına teknik çözüm getirmek üzere çok sayıda firma kuruldu. Bu firmalardan piyasada tanınmış olanları belirli bir kaliteyi sağlamak için bir araya gelerek ‘ÇEVRETED’ isimli bir dernek kurmuşlar ve bu dernek ‘Çevre Teknolojisi’ isimli bir dergi çıkarmıştı. Derneğin dağılma aşamasına girmesi nedeniyle derginin yaşamını sürdürmesi konusunda tereddütler ortaya çıkınca, o güne kadar derginin basıma hazırlanmasını üstlenen, bugünkü B2B Medya’nın Genel Müdürü ve Sahibi İsmail Ceyhan tarafından 2005 yılından itibaren bu dergi ‘Su ve Çevre’ adı altında yayımına devam etti...”   
“Bugün ülkemizde burada isimlerini tek tek sayamayacağı otuza yakın çevre alanında dergi yayımlandığını tahmin ediyorum. Bu dergilerden Su ve Çevre Dergisi, çevre mühendisliğinin ana konuları olan su temini, içme suyu arıtımı, atıksuların uzaklaştırılması ve arıtılması, katı atıklar ve hava kirliliği gibi konulara ağırlık vererek yayımını sürdürüyor. Derginin başarıyla 100. sayısına ulaşmasında, yayına önemli katkılara olan bilim insanlarının yanında, uygulama alanında çalışan değerli uygulayıcıların, uygulamada elde ettikleri pratik sonuçları okurlarla paylaşmaları da büyük bir katkı sağlıyor. Bu katkının sağlanmasında derginin ilk yıllarındaki Yayın Koordinatörü Berna (Kasap) Akın ile bilhassa şimdiki Editörü Sertaç Aytaç’ın gayret ve özverili çalışmaları itici güç olmuştur. Bu sene, Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.’yi de bünyesine katan B2B Medya, çevre dergiciliği sektörünün lideri durumuna gelmiştir. Yayınladıkları onlarca dergi ile bu liderlik, kendilerinin yeni atılımlar yapmalarını ve görevler üstlenmelerini de gerektiriyor. Su ve Çevre Dergisi’nin yolunun açık ve başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum”.

Enis Burkut (Yük. Müh.)
Burkut Su Tekniği Genel Müdürü

“Gelişmeleri Su ve Çevre’den Takip Ediyorum”


“Dünyada ve ülkemizde su ve çevre tekniklerini ilgilendiren ne tür ürünler bulunduğunu Su ve Çevre’deki ilanlar ve ürün tanıtım yazıları vasıtasıyla öğreniyorum. Ülkemizde yapılan önemli ve yüksek kapasiteli atıksu arıtma, su arıtma gibi yatırımların varlığını bu dergi vasıtasıyla duyuyorum. Dünyada ve ülkemizde yapılan Su Tekniği fuarlarının varlığından ve bu fuarlardaki önemli olaylardan da Su ve Çevre Dergisi aracılığıyla haberdar oluyorum. İşte, bu sebeplerle Su ve Çevre Dergisi’nin 100. sayısını kutluyorum...”
“Bizim gibi yazarların bilgilerinin meslektaşlarla paylaşılmasında da Su ve Çevre Dergisi’nin çok önemli görevi bulunuyor. Derginin 100. sayısında yayınlanan makalem ile beraber toplam 68 makalem Su ve Çevre’de yayınlanmış oldu. Umuyorum bu makaleler okuyuculara ‘Su Arıtma’ konusunda yararlı olmuştur. Dergimizin ve bizlerin sağlığı yerinde olduğu sürece bu dergi aracılığıyla bilgilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz”.

Alp Sarıoğlu (Dr.)
Akkim Kimya, Su Çözümleri Direktörü

“Öncelikli Mecramız, Su ve Çevre Oluyor”


“Dünya üzerinde her kesimden ve meslekten insanın sürdürülebilirlik temelinde birlikte hareket etmesi, ortak bir hedefe kilitlenmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada doğayı koruyan, yaşamı sürdürülebilir kılan çözümleri bulmak için çalışan şirketlere, bilim insanlarına ve kitle iletişim araçlarına büyük sorumluluklar düşüyor... Çevreyi koruyan yatırımların, sürdürülebilirlik teknolojilerinin hiç olmadığı kadar hayati önem taşıdığı bu dönemde, bilginin topluma yayılmasında en büyük görev medya organlarına düşüyor. Bu açıdan, basın dünyamızda kıymetli bir faaliyet yürüten Su&Çevre Dergisi’nin 100. sayıya ulaşmasını sevinçle karşılıyoruz...”
“İletişim biçimlerinin büyük değişiklikler geçirdiği günümüzde, kamuoyuyla buluşan yayınlar, sahip oldukları yayın politikaları ve ürettikleri içeriğin kalitesi ile duruşlarını ortaya koyuyorlar. Su&Çevre’nin bu açıdan gösterdiği performans, onu sektörün en iyi mecralarından biri haline getiriyor. Biz de bu sene Mart ayında lansmanını yapmış olduğumuz Yüksek Performanslı Delikli Elyaf Bazlı Ultrafiltrasyon Modülü’nü anlatırken, öncelikli mecra olarak Su ve Çevre’yi seçtik ve ilk röportajımızı Su&Çevre’ye verdik. Bu kapsamda, 5 yıllık Ar-Ge çalışmasından ürünümüzü piyasaya sunmaya dek uzanan yolculuğu anlattık. Ak-Kim olarak, kuruluşumuzdan bu yana şeffaflığa, katma değer yaratmaya, Ar-Ge süreçlerine büyük önem veriyor ve sektördeki yenilikçi ürünlerin ortaya konmasına katkı sağlıyoruz. İleri teknoloji su arıtma çözümleri alanında ilk yerli üretici olma ünvanını bize kazandıran Ultrafiltrasyon Modülü ürünümüzü bu bakış açısıyla sektöre sunduk. Sadece dünya devlerinin üretebildiği Yüksek Performanslı Delikli Elyaf Bazlı Ultrafiltrasyon Modülü’nü, su kimyasalları alanında edindiğimiz deneyimin de katkısıyla geliştirdik...”

Artun Kazancı
Kazancı Çevre Tekniği Genel Müdürü

“Kabul Gören Bir Dergi”


“Ülkemizdeki dergi yayıncılığına baktığımızda, yayın hayatında 10 yılını doldurmak bağımsız bir sektör dergisi için dikkate değer bir süre. Bu sürede düzenli şekilde yayınlanan Su ve Çevre Dergisi’nin haber ve bilgi kaynağı olarak sektör içinde kabul edildiğini görüyorum...”
“Bundan sonrası için derginin basılı formunun yanı sıra okurların elektronik ortamdan da ulaşabilecekleri ve interaktif olarak yazılara yorum yapabilecekleri bir platforma veya foruma sahip olması, sektörün dergiyle bütünleşmesini güçlendirecektir...”

Aynur Acar
Çevre Danışmanı, PÜKAD Genel Sekreteri

“Eğitim Dokümanı Özelliğine Sahip Özel Bir Dergi”


“100. sayısına ulaşan Su ve Çevre Dergisi’ni her zaman büyük bir ilgiyle bekledim ve merakla okudum. Su ve Çevre, gerek kamu ve gerekse özel sektör çalışmalarını her zaman destekleyen ve dergide yer vererek bizleri yenilikler hakkında bilgilendiren özel bir dergi. Her bir sayısı üniversitelerde kaynakça olarak kullanılabilecek ve makaleleri ile fakültelerde Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği vb. bölüm öğrencilerinin gerek teknoloji anlamında, gerekse bilgi anlamında büyük fayda sağlayacağı bir eğitim dokümanı özelliğine sahip ve bu özelliğini uzun yıllardır koruyor. Su ve Çevre Dergisi içeriğinde yer verdiği su yönetimi ve teknolojileri, atıksu yönetimi ve teknolojileri ile çevre yönetimi ve teknolojileri ile bu yönetim biçimlerine de kendilerini geliştirme, iyileştirme, yenileme ve dünya standartlarını yakalama anlamında büyük katkı sağlıyor. Diğer taraftan gerek Türkiye’de gerekse uluslararası fuar ve kongrelere bizzat katılarak ve duyurular yaparak okurlarını hep yenilikler hakkında bilgilendiriyor...”
“Bu yazım ile buradan özellikle son 12 yıldır büyük bir emekle çalışarak belediyelerde gerçekleştirdiğim su yönetimi, atıksu yönetimi ve çevre yönetimi konularında gerek bana ve gerekse birlikte çalıştığım belediyelerimizin çevre birimlerinin eğitimlerine, uygulamalı projelerine ve başarı örneklerine yer vererek desteklediği için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Su ve Çevre Dergisi iyi ki varsın ve her zaman var ol ki ülkemize hep birlikte vereceğimiz faydalı hizmetlere hep birlikte devam edelim...”

Azize Ayol (Prof. Dr.)
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

“Önemli Bilgiler Sunan Kapsamlı Bir Yayın”


“Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi, çevre teknolojileri alanında ülkemizde gerçekleştirilen araştırma çalışmalarını yayımlaması yanı sıra ürün, fuar, etkinlik organizasyonları, firma tanıtımları gibi geniş bir yelpazede sektörde faaliyet gösteren profesyonel kuruluşlara yönelik olarak önemli bilgiler sunan kapsamlı bir yayın. Su ve Çevre Dergisi, çevre teknolojileri alanındaki gelişmelerin, ürünlerin, aktif olarak faaliyette olan firmaların ve ulusal/uluslararası etkinliklerinin Çevre Mühendisliği eğitimi alan öğrencilere aktarımında da önemli bir rol oynuyor. Yayım hayatına girdiği günden itibaren sürdürdüğü başarı çizgisinde daha nice 100 sayı dileklerimle...”

Beyazıt Yıldırım
TES Water Grup CEO’su

“Sektörün Nabzını Tutuyor”


“Su ve Çevre Dergisi, su ve çevre teknolojileri alanında var olan gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar olmamızı sağlayan öncü bir dergi... Uzman kadrosu ve sürekli gündemde kalmayı başaran içeriği sayesinde sektörde büyük ilgi görüyor. Dergi, sektörel bazda görüş ve paylaşımlara yer vererek sektörün bir nevi nabzını tutuyor ve sektörel iletişime katkı sağlıyor. Ülkemizdeki gelişmelere ve etkinliklere yer vermesinin yanı sıra uluslararası organizasyon ve fuarlar hakkında da bilgi sahibi olmamıza kılavuzluk ediyor. Derginin okuru olarak sağladığımız önemli faydalardan biri ise sektördeki sıcak gelişmelerden haberdar olarak, firmamızın konumu hakkında fikir sahibi olabilmek. Aynı zamanda ileriye yönelik çizeceğimiz yol haritasına katkı sağlayabilecek çözüm ortaklarına da dergi aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Bizler TES Water Group Ailesi olarak, derginin doğuşunda fikir veren ve emeği geçen herkese bu platformda bizleri buluşturduğu için sonsuz teşekkür ediyoruz...”

Derya Çuha
Grundfos Pompa, Satış Direktörü

“Tasarımı ve Dengesi ile Okuru Çekiyor”


“Yıllar önce pompa sektöründeki arkadaşlarla ‘su ve atıksu sektöründe ürünlerimizi anlatabileceğimiz bir dergi yok’ diye şikayette bulunurken, 2005 yılında Su ve Çevre Dergisi sektörümüzde bir ilke imza attı ve su ile atıksu sektörünün ilk profesyonel dergisi olarak yayın hayatına başladı... Su ve Çevre, sektöründe uzman olan profesyonellerin teknik makalelerine yer vermekle kalmayıp, akademisyenlere de yer vererek sektörümüzdeki genç ve tecrübeli mühendislerin gelişimine de büyük katkı sağladı...”
“Pazarlama geçmişi olan bir mühendis olarak dergilerin iç açıcı ve okumaya özendirici bir tasarımda ve kalitede olmasını hep çok önemsemişimdir. Su ve Çevre, gerek tasarımı ve kalitesi ve gerekse reklam, makale, ürün tanıtım dengesi ile profesyonel okuyucu kitlesini kendisine çekiyor. Bu güzel derginin oluşturulabilmesi ancak konusunu ve sektörü çok iyi bilen ve sektör firmalarına yakın duran iyi yöneticiler ve yetenekli çalışanlarla mümkün olabilirdi; ki yıllardır tanıdığım Su ve Çevre Dergisi yönetici ve çalışanları tüm bu özelliklere sahipler. Derginin bu çizgiyi bozmadan devam etmesini diliyorum...”

Emel Aliipek
Artemis Arıtım Genel Müdürü

“İdealist Yaklaşımıyla Sektöre Güç Katıyor”


“Bazı yayınlar vardır, ekonomik ve reyting kaygılarıyla güçlü sektörlerin yanında yer alır. Bazı yayınlar da vardır ki aynen Su ve Çevre Dergisi gibi etkin ve verimli, idealist çalışmalarıyla sektöre güç katarlar... Bu yıl 17. yılını kutlayacak olan Artemis Arıtım, Su ve Çevre Dergisi gibi sektörün tüm zorlu süreçlerini yaşamış bir kuruluş olarak, bu uzun maratonda sektörümüze bir değer kattığı ve yaptığı kaliteli yayınlarıyla yenilikçi çizgisini hiç bozmadığı için kuruluşum adına başta Yayın Yönetmeni Sertaç Aytaç olmak üzere tüm dinamik kadrosuna şükranlarımı sunuyorum. Temenni ederim ki yeniliğe açık, kendini geliştirmek ve geleceğe ışık tutmak için bizlerle sıkı irtibatta olan Su ve Çevre Dergisi, sektöre yön veren ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmayı hedef edinen kuruluşların dün olduğu gibi yarın da sesi olmaya devam eder. Nice 100. sayılara...”

Ercüment Yalçın
Wilo Türkiye Genel Müdürü

“Güçlü Bir İletişim Köprüsü Kuruyor”


“Dünyadaki en büyük pompa ve pompa sistemleri üreticilerinden biri olarak 140 yılı aşkın bir süredir bina sistemlerinden endüstriyel proseslere, ziraattan temiz ve atıksu transferine, altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine kadar uzanan geniş bir yelpazede dünya çapında hizmet veriyor, enerji maliyetlerini en aza indirmeyi hedefleyerek ileri teknolojiye sahip ürünlerimiz ile fark yaratıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne dek hayatımızın kaynağı olan ‘suyun’ ve hayatımızı yaşamamız için bize gereken her şeyi veren ‘çevremizin’ korunması bizim için en önemli gündem maddelerinden birisi... Dünyamızın sınırlı kaynakları bir yandan alarm verirken iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle ilgili her geçen gün yeni raporlar okuyoruz. Biz Wilo olarak bu konuda elimizi taşın altına koyup, enerji verimliliğine ve temiz su kaynaklarının korunmasına odaklanarak, sektörümüze ve çevremize örnek olabilecek çalışmalar yapıyoruz. Kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık vererek, suyun verimli kullanımı ve enerji verimliliği konularında toplumsal farkındalığın yükselmesini hedefliyor, bunun için çeşitli projeler geliştiriyoruz...”
“Çok güzel tepkiler aldığımız bu projeleri hayata geçirirken de Su ve Çevre Dergisi’nin desteği bize cesaret veriyor. Sektörel bir dergi olarak 100. sayıyı yayınlamak gerçekten çok önemli bir başarı ve Su ve Çevre Dergisi, uzman yayıncılık vizyonuyla büyük bir boşluğu doldurarak hem Wilo’ya hem de sektöre önemli katkılar sağlıyor. Bizler ve müşterilerimiz arasında güçlü bir iletişim köprüsü kuruyor. Alanında önemli bir başarıya imza atarak 100. sayıya ulaşan Su ve Çevre Dergisi’nin daha uzun yıllar sektörümüze değer katacağına inanıyorum...”

Feyyaz Yumurtacı
Anadolu Flygt Genel Müdürü

“İstikrarlı, Düzenli ve İlkeli...”


“Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi’ni ilk yayın hayatına başladığından bu yana ilgiyle takip ediyorum. Dergi 100. sayısına ulaştı. Uzun zaman olmuş... Bilinen, takip edilen ve sektöre katkı sağlamaya çalışan bir yayın olarak yola devam edebilmek zordur. Bu da, Su ve Çevre’nin benimsediği güvenilir, gelişimci, çağdaş vizyonu ile kararlılığı ve mesleğe sevgisinin bir sonucu...”
“Dergi yıllardır aynı çizgide ilkeli prensipleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İlk sayısından bu yana istikrarlı ve düzenli bir şekilde yayınına devam ediyor ve bugüne kadar binlerce yazıyı okurlarına ulaştırdı. Sektöre katkıları fazla. Hayatımızın en birinci varlığı olan su, çevre ve doğal kaynak konularına yönelik sosyal sorumluluk bilinci içinde. Bu bilinç ile ülkemizi ve dünyayı yakından takip ediyor, izliyor ve yorumluyor. Bu da en değerli şey olan ‘bilgi’nin paylaşımı açısından dergiyi önemli kılıyor...”
“Ülkemizin geleceği ve sektörün gelişimi için çevreci düşüncelerin, güvenilir bilgi ve uzman görüşlerinin paylaşıldığı bir alan olarak Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi farkındalık yaratmaya devam etmeli. Bundan sonraki süreçte de aynı titizlik ve inanç ile yürüyeceğine inancımız sonsuz...”

Filiz Karaosmanoğlu (Prof. Dr.)
İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi,
SÜT-D Başkan Yardımcısı

“Hedef Kitlesi ve İçeriği ile Önemli Bir Etkiye Sahip”


“Su ve Çevre Dergisi ilk sayısından bugüne, konusunun lideri olarak devamlı yenilenerek ulaştı. 100. sayıda, bugüne dek emek vermiş çalışanlarına ‘Su gibi aziz olunuz’ diyerek kutlamamı sunuyorum. Suya dair, suyun bereketi, suyun emre amade bulunabilirliği ve vazgeçilmezliğine dair kaleminiz güçlü olsun...”
“Su yaşamdır. Su döngüsü mavi gezegenimizi yaşanır kılıyor. İnsanoğlu suyunu içerken, refah ve konforu için tüm ürünler ve hizmetler de insana su tüketimi ile sunuluyor. Ülkemizi su sıkıntısı beklediği öngörüsü, su kirliliği sorunu, atıksuların yönetimi gerekliliği, iklim değişikliği-su etkileşimi suyumuza sahip çıkmamız ve sürdürülebilir su yönetimini başarmamız zorunluluğunu ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre toplam su tüketiminin yüzde 60-90’ını tarımda, yüzde 5-10’unu evde, yüzde 5’ini ise endüstride kullanıyoruz. Günlük yaşamımız ve endüstri su tüketimi, diğer deyişle su ayak izimizle ilerliyor. Su varlığımızı korumak, su yönetimini evde ve işte başarmak, bilgi ile mümkün. Bu durumda yazılı ve görsel basına da görev düşüyor... Su ve Çevre Dergisi ise hedef kitlesi ve içeriği ile bu konuda önemli bir etkiye sahip. Suyu tüketenler ve suyu arıtanlar endüstride kaynak verimliliği için düşük su ayak izinden sorumludur. Bu bağlamda, ekipman tedarikçilerinin de yeri mühim olup, resmi erk, yerel yönetim, akademi ve sivil toplum örgütleri suyumuza sahip çıkmak için paydaşlardır. Su ve Çevre Dergisi içeriğinde Birleşmiş Milletler (BM)-Su koordinasyon mekanizması eşgüdümünde, yıl boyu, su yönetimi-endüstri-toplum ilişkilendirmesi ile tematik çalışma yapabilir. Bilindiği üzere BM-Su, 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma, 2016 yılında Su ve İstihdam teması ile ilerlemiş, 2017 yılında Atık Su, 2018 yılında ise Su için Doğa Temelli Çözümler temaları yürürlükte olacaktır. Gelecekteki bu iki tema, Su ve Çevre Dergisi ve ilgili iş dünyası için yeni-yenilikçi iş fırsatlarına yoğunlaşmak üzere bekliyor. Böylece endüstrimizin su ayak izi düşürülmesi için de eylem mümkün olacaktır. Türkiye su bütüncül yönetimi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından su verilerinin bütünleştirilmesi ve ülkemiz su görünümünün ayrıntılı ortaya konulması hedefi ile hazırlanan Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) ile ulusal su politikamızın oluşturulmasında hepimize görevler düşecektir...”

Güçlü İnsel (Doç. Dr.)
İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

“Sağlam bir Gazetecilik Altyapısıyla Hazırlanıyor”


“Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi’ni, yurtdışından dönmüş olduğum 2004 yılından itibaren ilgiyle takip ediyorum. Yayın kalitesini her zaman en üst seviyede tutmuş, uluslararası ölçekte ve tarafsız bir sektör dergisi olmanın ötesinde farklı niteliklere sahip. Genelde sektör dergileri elimize ulaştığında masalarımızın üzerinde günlerce açılmayı veya kağıt çöpüne karışacağı kader gününü bekler durur. Oysa ki Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi, içerdiği güncel konular, teknik makaleler, bilimsel yazılar ve ilginç röportajları ile bir an önce açıp okuma isteğini uyandırıyor. Sağlam bir gazetecilik altyapısı ile de hazırlandığı için ciddi bir fark yaratıyor. Farklı bilgi seviyesine sahip okuyucularına yeni teknolojilere bakış, uluslararası toplantılar, teknik çözümler gibi değişik konularla ilgili dengeli ve zengin bir bilgi akışı sağlıyor. Öte yandan, sektörde kullanılan birçok ekipman ve firma bilgisi ile de aradığınız çözüm için sizi doğru adresle buluşturuyor...”
“Günümüzde, özellikle ‘arıt-deşarj et-kurtul’ kavramı, ‘geri kazan, fayda çıkar’ yaklaşımına dönüşmüş durumda. Bu yaklaşım kalite kavramını çok önemli bir noktaya taşıyarak entegre tesislerin kurulumunu gerektiriyor. Bu da ancak yeni teknolojilerin doğru şekilde uygulanması ve işletilmesi ile sağlanabilir. Sonuç olarak ülkemizin çevre ve geri kazanım teknolojilerinin başarıyla uygulanması için yenilenmeye ve kendi standartlarını oluşturmaya ihtiyacı var. Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi, uygulayıcıları, akademisyenleri ve ekipman tedariği yapan firmaları yenilikçi bir çevre platformunda biraraya getiriyor. Başta editörü olmak üzere Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi ekibine, sektördeki bu önemli rolleri için teşekkür ederek, giderek artan başarılarının devamını diliyorum...” 

Günay Yıldırım
Rank Teknoloji (Lovibond Türkiye Distribütörü) Genel Müdürü

“Su ve Çevrenin Öneminin Altı Çiziliyor”


“İnsanlığın yaşadığı sosyo-ekonomik dönüşümün ardında hep bilim ve teknolojiyi görüyoruz. Teknoloji sayesinde sanayide üretim modelleri ve insanların tüketim eğilimleri değişiyor. Bu değişimleri yakından takip edebilmek adına sektörel yayınlara ihtiyaç duyuluyor. Sektörün gelişmesinde ve insanların duyarlılığını artırma konusunda bu tür medya yayınlarının öneminin gerçekten büyük olduğuna inanıyoruz...”

“Su ve çevreye olan duyarlılığımız ile Rank Lovibond olarak sektöre elimizden geldiğince katkıda bulunmaktan oldukça memnunuz. İnsan aktivitelerinin çevreye etkileri ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan, gelişmekte olan sektörde faaliyet gösteren birçok firmayı biraraya getiren, yeni çevre teknolojileri ve aktivite duyurularıyla bilinçlilik kazandıran Su ve Çevre Dergisi, sektörde önemli bir yer edindi. Tüm bunlara ek olarak dergide güncel haberlere, çeşitli röportajlara, eğitici makalelere yer verilerek suyun ve çevrenin öneminin altı çiziliyor. Dergide çevre teknolojileri konusunda Türkiye ekonomisine değer katan fikir ve projeler detaylı olarak incelenirken, sektörel analizleriyle yatırımcılara ve ihtiyaç sahiplerine ışık tutuluyor...”
“Rank Lovibond ailesi olarak sektörün güçlü yayınlarından biri olan Su ve Çevre Dergisi’nde yer almaktan memnunuz. Her sayıda farklı konulara yer verilerek gerek görsellik gerekse makale açısından zengin bir yayın olduğunu düşünüyoruz...”

Hasan Köseleci
Arbiogaz A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

“Her Sayısını Atlamadan Okumuşumdur”


“Çevre Mühendisi olarak meslek hayatımda 20 yılı aşkın süredir atıksu, temiz su ve arıtma tesisleriyle iç içeyim. Su ve Çevre Dergisi ile Almanya’da bir fuar organizasyonunda yaklaşık 7 sene önce tanıştım. Yabancı bir memlekette yapılan organizasyonda Türkiye’de faaliyet gösteren sektör dergimiz ile ilk defa karşılaşmak oldukça ilginç bir tesadüf oldu benim için. Sektörümüzde yer alan firmaların aktiviteleri ve içerdiği teknik bilgiler beni çok şaşırtmıştı. Sonrasında derginin müdavimi oldum diyebilirim. Her sayısını atlamadan okumuşumdur. Bu sayede su ve atıksu pazarında neler olduğunu, gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebiliyorum. Özellikle takip ettiğim Enis Burkut ve Ahmet Samsunlu hocamızın paylaşımlarından, mesleki anlamda bilgiler öğrenmeye devam ediyorum...”
“Proje tanıtım köşeleri, bilimsel çalışmalar hem kendimi geliştirmemi hem de mesleki anlamda diri kalmamı sağlıyor. Zaman zaman kendi tecrübelerimi de bu platformdan Su ve Çevre eliyle paylaşma imkanı buluyorum. Bilginin paylaşılarak çoğalacağını, bilgiyi paylaşmanın toplumsal gelişime katkıda bulunacağını düşündüğümden, bir nev’i  ‘sosyal sorumluluk’ olarak kabul ediyorum. Su ve Çevre Dergisi’ndeki paylaşımlarımdan geri dönüş almaktan büyük keyif alıyorum. Ülkemizdeki bilgi birikimi ve paylaşma kültürünün gelişmesi adına sektörümüz özelinde ön ayak olduğuna inandığım derginin rolünü çok önemsiyorum. Halihazırda proses ve teklif işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet verdiğim ARBİOGAZ firmasının proses mühendisleri de dergiyi her ay takip ediyorlar ve bazı konuları aramızda tartışıyoruz. Dergide yer alan beyin fırtınalarına başlık olacak konular içeren haber ve makaleler, biz çevre mühendislerini ayrıca heyecanlandırıyor. Su ve Çevre’nin yenilikleri ve çığır açan projeleri tanıtan anlayışının devamı bizim gibi firmaların yöneticileri tarafından önemseniyor. Heyecanınız daim olsun”.

Hulusi Barlas (Prof. Dr.)
ÖKOTEK Çevre Teknolojisi, Strateji Direktörü

“Ben Okumadan Bir Yere Tıkmayın Bu Sayıyı...”


“Matbaalarda büyümüş (elde ve entertiplerde dizgi bile yapmış), hep yazmış çizmiş, eşini bile kırk altı yıl önce dergilerden bulmuş (Doğan Kardeş’in Mektuplaşan Kardeşler sayfası), gençliklerinde arkadaşlarıyla “Para kazanalım da bir dergi çıkaralım (edebiyat elbette !)” sohbetlerini doyasıya yapmış bir dergi tutkunu olarak sonraki yıllarda su mühendisliği zamanlarımızda ‘Su ve Çevre’ hep özel bir dergi oldu benim için...”
“11 yıl ve 100 sayı olmuş... Bu kadar yılda kapağından iç tasarımına kadar çok az şey değişti. Sevdiğim birçok yabancı ve yerli dergi neredeyse her yıl bir konsept değişikliği ile yüzünü ve rengini yenilemeye çalıştığı halde bizim ‘Su ve Çevre’  (maşallah!) hep aynı kalmakta inat etti. Durgun su gibi yeknesak bu çerçevede bizi tutkun hale getiren, ‘aman kaybolmasın eski sayılar/aman ben okumadan bir yere tıkmayın bu sayıyı’ deyip durduran hangi özellikleriydi ki? Öncelikle Ahmet Samsunlu Hocamız ve Enis Burkut büyüğümüz! Maşallah ikisi de (Allah daha ziyade eylesin) bitmez tükenmez gençlik enerjileri ile yaşı daha küçük olan bizlere taş çıkarta çıkarta cazibe merkezini oluşturdular. Andre Gide, Günce’sinde ‘iki kişiyi aynı biçimde övmemeli’ der. Buna uygun olarak Ahmet Samsunlu’nun eşsiz deneyimlerine dayanan sezgisiyle, birikimlerini akademik vurgularla genç kuşaklara iletmesi, Enis Burkut’un da -endüstridekilerde az görülen bir bilgi/deneyim paylaşımı aşkıyla- yıllarca imbiklerden süzdüğü teknik pratiklikleri, başarılması çok zor bir ‘kolay anlaşılırlık’ ambalajı içinde sunması... Mutlaka derinliği olan en az bir teknik makale, ara sıra aynı özelliklerde araştırma yazısı, yeni ekipmanlar, ileri teknolojik gelişme örnekleri, haberler, röportajlar... İsmail Bey’in desteğiyle Sertaç Bey’in ve tüm takımın başyazıdan son sayfaya yaşayan/nefes alan bir sektör dergisi oluşturmaları... Her ay 64 sayfa içinde sektörü avucumuzun içinde hissettirmeleri... Reklamlarından bile durmadan bilgi sızması (kapabilene!)... Büyüyü, bunlar oluşturuyor olabilir bence. Kısacası Türkiye’de su ve çevre sektörü artık ‘Su ve Çevre’ dergisiz düşünülemez hale gelmiş durumda. Hep birlikte daha nice 100. sayılara...”

Hüsnü Dökmeci
Mitsubishi Electric Türkiye, Fabrika Otomasyon Sistemleri
Büyük Projeler İş Geliştirme ve Fabrika Otomasyon Direktörü

“Yeni Teknolojileri Tanıtarak Ufuk Açıyor”


“Sürdürülebilir bir dünya için su ve çevre konularında ileri teknolojiye sahip çözümlere gün geçtikçe daha çok ihtiyaç duyuluyor. Hem sanayicileri su ve çevre teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirmek hem de bu sektörde faaliyet gösteren firmalara farklı bakış açıları sunarak kendilerini yeniliklerle donatmaları konusunda özendirici olmak büyük önem arz ediyor. İşte bu noktada Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi, sektörün gündemini ilgili tüm taraflara aktaran ve yenilikçi teknolojileri tanıtarak ufuk açan haberleri ile önemli bir ihtiyaca cevap veriyor...”
“Yeni nesillere daha iyi bir dünya yaratma hedefiyle yol alan markamız Mitsubishi Electric için ileri teknolojiye sahip çevreci ürün ve sistemlerimizi ilgili sektörlere aktarmak çok önemli. Küresel ölçekte öncü bir yeşil şirket olma yolunda ilerleyen Mitsubishi Electric olarak, tüm çalışmalarımızı çevre yönetimi konusundaki tutumumuzu ifade eden ‘Eko Değişim’ (Eco Changes) ilkemiz çerçevesinde sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, çevreye dost teknolojilerimiz ve uygulamalarımızla Türkiye’de sanayicilere, kamuya, yerel yönetimlere sunabileceğimiz katma değeri göstermek istiyoruz. Mitsubishi Electric’in içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri, pompa istasyonu otomasyonu ve pompaların doğru kullanımı, su ve elektrik tasarrufu sağlayan yazılımlar ve SCADA konusunda birçok ülkede yetkililer ve sistem entegratörleri ile uzun yıllardan beri çalışan bir marka olduğunu anlatmayı hedefliyoruz. Bu noktada hedef kitlemize ulaşmak için sektörün referans yayınlarından biri olarak gördüğümüz Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi’nin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sektörün ülkemizdeki gelişimine ve yasal düzenlemelere yer vermesi, takip ettiği uluslararası etkinlik ve fuarlar ile dünya gündemini ülkemize taşıması sayesinde iş dünyasına çok önemli bir katkı sağlıyor. Mitsubishi Electric olarak, Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi’nin bugün olduğu gibi yarın da ilgiyle takip edeceğimiz bir yayın olacağına inanıyoruz...”

İdil Arslan Alaton (Prof. Dr.)
İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

“Kalite ve Güncelliğinden Ödün Vermiyor”


“Uygarlığın gelişmesi ve nüfusun hızla artması ile insanın suya yaptığı olumsuz etkiler gün geçtikçe kaynakların sürekliliğini etkileyecek boyutlara ulaştı. Özellikle sanayileşmeyle birlikte kimyasal gübre ve ilaç kullanımında meydana gelen artış, suyun tekrar kullanılabilir kaliteye getirilebilmesi için ileri arıtma teknolojilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını zorunlu kılıyor. Günümüzde tüm paydaşların sürdürülebilir su yönetimi, güvenilir, sağlıklı su politikaları ve stratejileri, ayrıca su ve atıksu teknolojilerindeki son yenilikler hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu gelişmelerin takip edilmesi ve toplumun en üst düzeyde bilinçlendirilmesi için üniversitelere ve Ar-Ge merkezlerine, sosyal medyaya ve bilimsel yayın organlarına şüphesiz önemli görevler düşüyor...”
“Su ve Çevre Dergisi ise 11 yıldır aralıksız olarak ilgili yasal düzenlemeleri, ülkemizde ve uluslararası düzeyde devam eden etkinlikleri, fuarları ve seminerleri izliyor, su kirliliği ile ilgili konuların ülkemizin diğer önemli gündem maddeleri arasında yer almasına katkıda bulunuyor. Kalitesinden ve güncelliğinden hiç ödün vermeden uzman kadrosu ile çalışmalarına devam eden Su ve Çevre Dergisi ekibini içtenlikle tebrik ediyor, çalışmalarında başarılılarının devamını diliyorum...”

İpek Öztürk
Kurita Europe GmbH Pazarlama Müdürü - Innovations

“Çok Farklı Endüstrilere Hitap Ediyor”


“2011 yılında Su ve Çevre Dergisi ile BK Giulini olarak başladığımız iş ortaklığımıza 2016 yılı itibariyle Kurita olarak devam ediyoruz. Su ve Çevre Dergisi ile çalışmaya başlamamızın en önemli nedenlerinden biri, su şartlandırma firması olarak birçok endüstri ile temas ediyor olmamız ve farklı endüstrilerin hepsine Su ve Çevre Dergisi’nin hitap ediyor olmasıydı. Su ve çevre hem günümüzde hem de gelecekte çok özenle davranmamız ve korumamız gereken en önemli kaynaklar. Su ve Çevre Dergisi ile beraber farklı üreticiler ve kullanıcılara bu konu başlıkları ile ulaşıyor olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz...”
“Su ve Çevre Dergisi’nde yayımlanan gerek firma tanıtım ilanlarımız gerekse inovatif teknolojilerimiz ile ilgili teknik yazılarımız hem bizlerin tanıtımına hem de farklı endüstri grupları ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde bir bilgi alışverişimize olanak sağlıyor. Sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda uluslararası fuarlar için hazırlanan özel eklerde de yer alarak daha fazla ve farklı platformlarda birlikte yer alıyoruz. Kurita olarak, Su ve Çevre Dergisi’nin 100. sayısını ve her bir aşamada desteklerini eksik etmeyen çalışanlarını içtenlikle kutluyoruz ve katlanarak artan sayılar diliyoruz...”

İsmail Koyuncu (Prof. Dr.)
MEM-TEK Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi

“Yerli Üreticilerin En Önemli Sesi Oldu”


“Su ve Çevre Dergisi’nin 100. sayısının yayınlanıyor olması, ülkemizde özellikle yayın hayatında sürekliliğin zorluklarını aşarak ve daha da gelişerek bu seviyeye gelmesi gurur verici... Su ve Çevre Dergisi, son on yılda Türkiye’deki çevre sektörünün mevcut durumunu, hem kamu hem de özel sektördeki gelişmeleri objektif bir gözle tüm okuyucularına duyurdu, bunu yaparken de özellikle yerli üreticilerin Türkiye’deki en önemli sesi oldu. Ki, çevre sektöründe yerli teknoloji geliştirme zorunluluğu gerçekten çok çok önemli bir konu... Türkiye’de, yeni buluşlar ve patentler ile bunların teknolojik uyarlamaları ve yenilikçilik yönümüz yeni yeni gelişiyor. Halihazırda ülkemizdeki Ar-Ge giderlerinin GSMH’ye oranı yüzde 1 civarında. Bu oran, son dönemlerde ciddi bir ivme kazandı ve 2023 yılı için yüzde 3’lük bir hedef belirlendi. Artan bu yeni hedeflerle birlikte Türkiye, yeni büyüme hedeflerine doğru yol alacak, bütçe açığı ve yüksek cari açığın azaltılması yolunda, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve ihracatı ile mesafe kat edecektir. Ülkemizin teknolojik olarak ilerlemesi, yurtdışından ‘al-sat’ devrini bırakması ve katma değeri yüksek ürünlerle ‘yap-sat’ devrini başlatabilmesi, kendi teknolojisini üretmesi ve geliştirmesi için hem kamu hem de özel kurumlarındaki Ar-Ge merkezlerinin, buralardaki yetişmiş insan gücünün ve dolayısıyla ülkemizdeki eğitimin nitelik ve niceliğinin artırılması kaçınılmaz bir hedef...”
“Yerlileşme çalışmalarında Ar-Ge çalışmalarının çok önemli olduğu aşikar. Ancak, bu çalışmaların ürüne dönmesi için en önemli etkenlerden birisi sipariş verilmesi. Özellikle kamu kurumlarının ihalelerdeki yerlilik oranını artırıcı çalışmalar yapması ve dünyaya satabilmek için öncelikle bizim kullanmamız gerekiyor...”
“Türkiye’de çevre sektörü, son dönemlerde çok önemli mesafe kat etti. 2001 yılında GSMH’nin yüzde 0.1’i çevre sektörüne aktarılırken, bu oran 2012 yılında yüzde 0.5’ler seviyesine yükseldi. AB ülkelerinde bu oran yüzde 0.7’ler seviyesinde. 2012 yılında kamu sektörünün çevre sektörü harcamaları 12.5 milyar TL seviyelerinde olmuştu. 2023 yılına kadar bu harcamalar katlanarak artacak. Bu harcamaların büyük bir kısmı (yüzde 80’ler seviyesinde) su temini, atıksu uzaklaştırma ve arıtma ile katı atık toplama ve bertaraf hizmetlerine gidiyor. Bu hizmetlerdeki inşaat ve elektromekanik ekipman harcama kalemleri önemli bir yer tutuyor. İnşaat konusunda Türkiye, dünyada çok önemli bir yerde ve büyük oranda kendi üretimini yapabiliyor. Ancak, elektromekanik ekipman konusundaysa durum tam tersi vaziyette; yurtdışına bağımlılık hala devam ediyor. Benzer durum sarf malzemesi olarak görülen birçok kimyasal madde ve filtre malzemeleri için de geçerli. Dolayısıyla, çevre sektöründe önümüzdeki dönemde üzerinde çalışılacak ve geliştirilecek çok konu var. Su ve Çevre Dergisi’nin, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi gelecekte de yerli üretimin önünü açacak haberler, yayınlar ve reklamlar yayınlanmaya devam etmesi, yakın gelecekteki en önemli misyonlarından birisini oluşturabilir...”

Mehmet Gürsoy
Bioland Arıtma Sistemleri Genel Müdürü

“Çevre Sektörüne Işık Tutuyor”


“İçinde bulunduğumuz yüzyıl birçok teknolojik imkanı insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da insanlığın ortak değeri olan doğadan birçok güzelliği alıp götürüyor. Su ve Çevre Dergisi, yeni yeni önem verdiğimiz çevre teknolojileri konusunda Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden haberler sunarak 2005 yılından beri çevre sektörüne ışık tutuyor. Bioland Arıtma Sistemleri olarak ürettiğimiz kaliteli makine ve ekipmanı müşterilerimizle buluşturmada, nitelikli okuyucu kitlesine sahip Su ve Çevre Dergisi hep öncü oldu. Su ve Çevre ekibine başarılar ve esenlikler diliyoruz...”

Mete Gerçek (Dr. İnş. Yük. Müh.)

“Yurtdışı Tanıtımında da Önemli Bir Rolü Var”


“Kırk yılı aşkın meslek hayatımda, inşaat mühendisliğinin çeşitli dallarında çalışmalar yaptığım kadar, çevre teknolojileri projelendirme ve özellikle atıksu ve koku arıtma tesislerinde teknolojik ekipman uygulamaları konusunda da sektöre katkıda bulunmaya çalıştım. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok mesleki kuruluşa kısmen de olsa aktif üyeliklerimin yanı sıra konuyla ilgili seminerlerde, sempozyumlarda ve konferanslarda bildiriler sunarak,  toplantılara katılarak elimden geldiğince aktif olmaya çalıştım. Bu vesileyle Çevre Teknolojileri konusunda dünya literatürünü de yakından izlemeye çaba gösterdim. Dolayısıyla bu sektörde yurdumuzda sürdürülebilirliğini kanıtlamış dergilerin başında Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi’nin de oldukça önemli bir yeri olduğunu söyleyebilirim...”
“Yurdumuzda ilk çevre fuarı ve sempozyumu T.C. Çevre Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi ortak girişimi sayesinde 5 Haziran 1985 yılında İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde, hatta o günkü şartlarda oldukça geniş bir katılımın sağlanabildiği paralel oturumlarla birlikte asma katta bir fuar alanı organize edilmesi şeklinde gerçekleştirilmişti. Ve bunu takip eden yıllarda da bu organizasyonun her 5 Haziran Çevre Günü’nde tekrarlandığını çoğumuz hatırlarız. Her 3 senede bir kez Münih’te düzenlenen ve dünya çapında ilgi gören IFAT’ın da başlangıç tarihinin 1984 yılı olduğu hatırlanırsa, Türkiye’de Çevre Koruma’ya verilen önemin erken yıllarda başladığını söylemek mümkün. B2B Medya Grubu, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında fuarlara ve özellikle IFAT fuarlarına katılıyor. Bu sayede fuara katılan yerli firmaların yanı sıra Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi de Türkiye’deki gelişmelerin yurtdışına tanıtılmasında önemli bir rol üstleniyor...”

Namık Sarıgöl
MMI Eurasia Fuarcılık, IFAT Eurasia Proje Müdürü

“Saygıdeğer bir Paydaş”


“Sektörün etkinliği, aktif olarak sektöre hizmet veren firma sayısı, kamu yaklaşımı, toplumdaki algısı bakımından günümüzle mukayese dahi edilemeyeceği günlerde yayın hayatına başlayan Su ve Çevre’nin macerası senelerdir başarıyla devam ediyor... Sektörün bilgi ve haber kaynağı olmasının yanı sıra sektörü biraraya getirme görevini de üstlenen Su ve Çevre, on yılı aşkın bir zamanda yaşanan gelişmelere de tanıklık etti. Her sektör için gerekli olan ‘dernek, dergi ve fuar’ üçlemesi dahilinde kendi üzerine düşen görevi yerine getirdi...”
“Bir sektör bilincinin oluşmasındaki katkıları dikkate alındığında, sektörün geldiği noktada önemli bir payı olan Su ve Çevre, bir diğer taraftan kadrosu, danışmanları, konuk yazarları ve özel dosyalarıyla sektörün önünü de aydınlatıyor. Aynı zamanda IFAT Eurasia için bir referans kaynağı olmasının ötesinde, aynı sektöre verilen hizmet dahilinde saygıdeğer bir paydaş. Su ve Çevre Dergisi’nin 100. sayısını sevinçle kutluyor, tüm ekibe başarılar diliyoruz...”

Özden Gözlüklü
HAUS Santrifüj Teknolojileri Pazarlama Müdürü

“Doğru Kitleye Ulaşmamızda En Büyük Destekçilerimizden”


“Yayın hayatına 2005 yılında başlayan Su ve Çevre Dergisi ile HAUS olarak işbirliğimiz uzun yıllardır devam ediyor. Sektörün nabzını tutan ve bu anlamda bizi sektörle buluşturan önemli yayınlardan biri. Gerçekleştirdiğimiz ilan, haber ve röportaj çalışmalarıyla özellikle yurtiçi pazarı için doğru kitleye ulaşmamızda en büyük destekçilerimizden... Ayrıca sektörde gerçekleşen etkinliklerden, yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olabildiğimiz önemli bir kanal. Yayınlanan yeni teknoloji ve ürün bilgileriyle, akademik makaleler ve tesis haberleriyle de okuyuculara geniş kapsamda fayda sağlıyor...”
“B2B Medya olarak farklı dergileri bir çatı altında toplama girişimini ve bu anlamda yayıncılık için atılan adımları da takdir ediyoruz. Yine mobil uygulamalarla da hizmet verilmesi, okuyucu ihtiyaçları ve çağın yakından takip edilmesi adına önemli bir durum. Su ve Çevre’nin, atılan bu adımlarla sürdürülebilirliği sağlayıp daha nice yıllar yayın hayatına devam edeceği kanaatindeyim...”

Tülin Bozkurt Bulut
IWE Istanbul Water Expo Fuar Direktörü

“Su Bilincinin Artmasına Destek Veriyor”


“Ülkemizin de karşı karşıya kaldığı su sıkıntısı karşısında kamu, özel ve akademik kuruluşların bilinçlendirme çalışmalarının, sektörün en son yenilikçi ürün, hizmet ve teknolojilerinin incelenebildiği Su ve Çevre Dergisi, su bilincin artmasına destek veren öncü yayınlar arasında yer alıyor.  Düzenlediğimiz IWE Fuarı kapsamında organize edilen konferans programı üniversiteler-medya-kamu ve özel sektör temsilcilerini biraraya getirerek toplumsal işbirliği ve farkındalık yaratıyor. Yaratılan işbirliği ve farkındalığın duyurulması konusunda Su ve Çevre Dergisi önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor...”
“Yayınladığı yazılarla su sıkıntısı konusuna hassasiyetle değinen, su kaynaklarının verimli kullanılmasına sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaşan, toplumu bilinçlendiren, sektöre yön veren Su ve Çevre Dergisi’nin 100’üncü sayısını kutluyor ve nice sayılar diliyoruz.

Reşat Şener
Deniz Mühendislik Genel Müdürü

“Yayın Çizgisi Sektöre İlham Veriyor”


“Böylesine dar ve kısmen küçük bir sektörde 100. sayıya ulaşmak, hem de çizgiyi bozmadan ve sürekli yukarılara taşıyarak... Dernek dolayısıyla çalışmalarına bizzat tanık olduğum B2B Medya Genel Müdürü İsmail Ceyhan liderliğindeki bu derginin, kalitesini koruyarak gösterdiği gelişim her türlü övgünün üzerinde. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Su ve Çevre Dergisi’nin sayfalarını sektör temsilcilerine açması, teknik analizlere ve makalelere yer vermesi çevre sektörünün gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Yıllar içinde oluşturduğu kaliteli yayın çizgisinin sektöre ilham verici olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrasında da aynı çizginin devam edeceğinden şüphem yok...”

Reşit Palabıyıkoğlu
Arokem Genel Müdürü

“Etkinliği Her Yıl Artan Bir Dergi”


“Su ve Çevre Dergisi yayınlanmaya başladığı günden bugüne her geçen yıl etkinliği ve yararı artan bir dergi. Fakat bu gibi yayınların daha çok kitabi bilgiler değil, pratik bilgi, tecrübe ve sonuçları aktarması gerektiğine inanıyorum. Sektörde o kadar çok yanlış, hatalı ve düzensiz yapılmış su ve atıksu, hatta geri kazanım tesisi var ki düzeltilmeleri gerçekten başlı başına bir sorun. Bu sorunların dergi içeriğinde biraz daha yer alması gerektiğini düşünüyorum”.

Serkan Kılıç
Sigma Pompa Kurucu Ortağı

“DERGİDE Yer Almak bir Prestij”


“Su ve Çevre, 2005 yılından beri okuduğum, takip ettiğim, masamda her zaman bulunan bir dergi. Su ve Çevre Dergisi’ne reklam vermemizin ve içeriğinde yer almak istememizin en önemli sebebi, Su ve Çevre’nin sektörün başucu dergisi olmasıdır. Severek okuyorum ve sektöre ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum...”
“Sigma Pompa’nın henüz 2,5 yıllık çok yeni bir firma olmasına rağmen önemli bir büyüme gerçekleştirmesinde, sektörde tanınan bir firma olmasında Su ve Çevre Dergisi’nde yer almasının da katkısı olduğunu düşünüyorum. Su ve Çevre Dergisi’nden gelen geri dönüşlerden gayet memnunuz. Su ve Çevre’nin içinde yer almak bizim için bir prestij”.

 


İlginizi çekebilir...

Yemek Atıklarından Doğaya Yeniden Dönüşüm

Teknolojinin, sanayileşmenin ve sürekli artan tüketimin oluşturduğu atıklar nüfus hızındaki artışla beraber tüm dünyada küresel ısınma ve doğal kaynak...
6 Nisan 2020

Ergene Havzası ENTA ile Korunuyor

Türkiye'nin gündeminde 2013 yılında olan ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Tekirdağ Valis...
12 Mart 2020

Gemlik Körfezi'nin Röntgeni Çekiliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi ile ortak yürüttüğü proje ile 2 yıl boyunca Gemlik Körfezi'nin adeta rön...
12 Mart 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.