E-Dergi Oku 
ABB

Bioorient Biyoteknoloji

Bioorient Biyoteknoloji

7 Haziran 2013 | KONUK YAZAR
54. Sayı (Ocak 2013)

M. Tunç Öztunç Bioorient Biyoteknoloji Ar-Ge Müdürü Gerek çevresel biyoteknoloji gerekse tarımsal ve hayvansal biyoteknoloji alanında üretim yapan Bioorient, saf kültür mikroorganizma üretim tesisiyle Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini koruyor.
Bioorient Biyoteknoloji, hemen her gün hepimizin karşılaştığı çevresel sorunlara doğayla barışık çözümler üretmek için 2007 yılında, alanında uzman mikrobiyolog, çevre mühendisi ve biyomühendislerce kurulmuştur. Yurtdışından hiçbir destek almadan iki yıla yakın bir süre tamamen Ar-Ge faaliyetleriyle ürünlerini ithal muadillerinden daha da üstün seviyeye çıkarttıktan sonra kullanıcılarına sunmaya başlamıştır. İki yılda edindiği tecrübe ve bilgi birikimini tamamen doğaya ve insana dost ürünlerine yansıtan Bioorient, bilim ve araştırma heyecanından hiçbir ödün vermeden Türkiye’de bir ilki başarmış olmanın gururuyla yoluna hızla devam etmektedir. Saygın üniversitelerimiz, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi devlet kuruluşlarının da desteğini alarak her geçen yıl yeni projeleri yeni ürünlere dönüştürerek, hizmet alanını sürekli genişletmektedir.
Yıllık 500 ton üretim kapasitesiyle gerek çevresel biyoteknoloji gerekse tarımsal ve hayvansal biyoteknoloji alanında üretim faaliyeti yapan Bioorient, saf kültür mikroorganizma üretim tesisiyle Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini korumaktadır.
Firmamız bünyesinde bulunan tam teşekküllü mikrobiyoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarında mikrobiyolojik analiz, bakteriyel gen klonlama, genetik analizler ve enzim izolasyonu gibi birçok testi yapabilmekteyiz. Bunun yanında, çevresel analiz laboratuvarımızda da su ve atık su analizlerinin büyük bir çoğunluğunu yapabilmekteyiz. Bu ikisinin birleşimi olarak çevresel birçok sorun için sorunların kaynağından analizine, oradan da mikrobiyolojik çözümüne kadar giden bir süreçte çözüme ulaşabilmekteyiz. Biyolojik olarak giderilebilecek her türlü sorunun çözümünde iddialı olmamızın sebebi, öncelikle uzman bilimsel ekibimiz ve arkalarındaki bu laboratuvar altyapısıdır. Seneler içerisinde, ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için yaptığımız Ar-Ge çalışmaları neticesinde, ülkemizin ciddi üniversiteleri ve enstitülerinin yanında sözü geçebilecek bir mikroorganizma bankası kurmuş bulunmaktayız. Bu mikroorganizmaların büyük kısmı işlevlerine, saflaştırıldığı ortama ve büyüme koşullarına göre ayrılarak DNA analizleri ile türleri ve alt türleri belirlenmiş, güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Üretim ve kalite kontrolü yine bu laboratuvarlarımızca yapıldıktan sonra ürünlerimiz kullanıcılarımızla buluşmakta ve ürünlerimizin içerisinde mikroorganizma türleri ve reçetelendirilmiş türlerin yoğunluğu tam olarak doğrulanmaktadır.
Yurtdışı menşeili benzer firmaların uzun yıllardır ürünlerinde ve üretim şekillerinde hiçbir değişiklik yapmadıklarını farkettiğimizden, aynı hataya düşmemek için güncel akademik makaleler, yayınlar ve konferansları sık sık takip ederek, özellikle çevresel biyoteknolojide hızla ilerleyen dünyanın gerisinde kalmadan, ürünlerimizi ve mevcut ürün reçetelerimizi sürekli güncel tutmaktayız.
Çevresel biyoteknoloji alanında atık su arıtma mikroorganizmaları içeren ürünlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında yüksek verimli organik ve yağ giderimi sağlamaktadır. Birçok tesis için büyük bir sorun olan ve genellikle arıtma veriminin düşüklüğünden kaynaklanan koku problemlerini çözerek hem tesislerin atık yükünü azaltıp arıtma maliyetlerini düşürmekte hem de kötü koku problemlerini ortadan kaldırmaktayız.
Yüksek verimde KOİ giderimi yapan mikroorganizmalarımız, az sayıda bakteriyle ve daha az oksijenle daha fazla arıtım yaptığından, tesislere gelen anlık yük, kapasite artışı ya da verim düşüklüğünde yüksek arıtım sağlayarak sorunları gidermekte ve arıtma maliyetlerinde gerek elektrik gerekse atık çamur miktarında düşüş yaparak kazanç sağlamaktadır.
Yağ giderici mikroorganizma ürünlerimizle tesislerin organik yağ yükünü yüzde 45-55’lere varan oranlarda azaltmakta, tesissatın temizliğini sağlamakta, boru ve pompalardaki tıkanmaların önüne geçmekteyiz.
Büyük binalarda ya da kapasitenin çok yüksek oranda zorlandığı yazlık tesislerde, foseptik ve arıtmalarda oluşan kötü kokuları gideren ve düşük oksijende yüksek arıtma verimi sağlayan foseptik ürünlerimizle bu tür sorunları da çözmüş bulunmaktayız.
Kanalizasyon da ve rögarlarda biriken ve kötü kokulara neden olan organiklerin tamamen doğal ve zahmetsizce bertaraf edilmesini sağlayan faydalı mikroorganizmalarımız sayesinde bu tür alanlarda da koku ve organik giderimini başarıyla yapabilmekteyiz.
Bioorient Biyoteknoloji, endüstriyel ve çevre uygulamalarında ürün portfoyünü sürekli ve ihtiyaca yönelik olarak geliştirmektedir. Mikroorganizmalar ve biyolojik arıtmalar üzerine uzmanlaşmış teknik ekiplerimiz sürekli sahada kullanıcılarımızla birebir ve yerinde temas kurmakta ve birlikte sorunlarına çözüm aramaktadır. İlk ürünümüz ilk kullanıcımıza ulaştığından bugüne kadar yüzde 100 müşteri memnuniyeti odaklı çalışmakta ve firmamızın Ar-Ge’den saha ekiplerine kadar her bireyiyle bu servetin sorumluluğunu taşımaktayız.
İyi tarım uygulamaları kapsamında organik tarıma destek olacak, bakteriyel gübreler ve ilaçların da üretim ruhsatlarını almış ve ürün portfoyümüze katmış bulunmaktayız.
 


İlginizi çekebilir...

Sel ve Taşkınlar

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sel ve taşkınlar, en sık görülen ve en çok zarara yol açan afetlerin başında gelmektedir....
6 Ekim 2020

İklim Krizi ve Pompalarda Enerji Verimliliği

Birkaç on yıldır çevre aktivisti hareketler, hükümetler, enerji verimliliği uzmanı mühendisler ve bilim insanları iklim krizini tartışıyor....
30 Haziran 2020

Dünyamızdaki Gerçek Tehlike: Su Kıtlığı

Su kıtlığı 21. yüz yılın en büyük sorunlarından birisidir. Dünyanın dörtte üçünün sularla kaplı olmasına rağmen, tatlı su kaynakları su kaynaklarının ...
7 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.