E-Dergi Oku 
BIODESULF
WILO

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik

27 Nisan 2012 | PERSPEKTİF
45. Sayı (Nisan 2012)

Berna Akın bernaakin@b2bmedya.com Biyolojik çeşitlilik, canlıların genetik yapılarına bağlı olarak meydana getirdiği türler arası ve tür içi farklılıktır. Doğal bir denge oluşturur ve bu denge içinde tüm canlıların bir fonksiyonu vardır.
Biyoçeşitlilik, yaşamın devamını sağlar. Bitkiler besin zincirinin ilk halkasını oluştururlar.  Atmosferden CO2 alır O2 üretirler, su kadar vazgeçilmezdirler. Böcekler, bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak bitki yaşamının devamlılığı ve çeşitliliğine olanak vermekte ve hayatın devamlılığını sağlamaktadır. Böceklerin önemli bir kısmı, organik maddelerin ayrışmasını ve toprağa dönmesini sağlamaktadır. 1.200.000 böcek türünden, yaklaşık 750 tür kültür bitkilerine zarar vermektedir. Bu da zaten doğal dengenin bir gereğidir. Doğal geri dönüşüm ve atıkların ayrışması da biyoçeşitlilik sayesindedir. Biyolojik çeşitliliğin insan sağlığı açısından büyük faydaları vardır. Tıp ve eczacılık tarihinde bitkilerden yapılan yapılan ilaçlar yaygındır. Bitki türü olarak 250.000 değişik tür bilinmekle beraber henüz bunların sadece 5.000 tanesi ilaç sektöründe kullanılmaktadır. Mikroorganizmalar 3.000’den çok antibiyotiğin kaynağıdır. Penisilin bitkiden elde edilmiştir. Daha insan sağlığına faydası henüz keşfedilmeyen binlerce bitki bulunmaktadır. Bunların yavaş yavaş yok olmaya başladığını düşünürsek insanlığın nereye doğru gittiğini anlarız. Tarımsal programlarda biyolojik çeşitlilik, beslenme ve sağlık açısından da önem arz etmektedir. Gen yapısı bozulmamış organik, sağlıklı tohumlar nesilleri devam ettirir.

Doğal dengenin insan faaliyetleriyle bozulması diğer birçok canlıyı ve nihayetinde insanı da etkilemektedir. Doğadaki bu mükemmel etkileşim içinde canlı türlerinden herhangi birine verilecek zarar bazen bütün sisteme zarar vermekte ve doğadaki yaşam dengesini bozabilmektedir. En karmaşık dengeleri bile bozacak kadar atmosferi kirleten, ormanları yok eden, buzulların eriyerek küçülmesine yol açarak dünya iklimine yön veren okyanus akıntılarındaki sıcaklık dengelerini bozan insandır, basit bir kuş gribi nedeniyle tavukları bilinçsizce yok eden ve sonra artan kenelere karşı çaresiz kalan da insandır. Türlerin yok olma hızı, insanların etkinliği oranında artmıştır. Günümüzde yapılan bilimsel araştırma sonuçlarına göre tropik bölgelerdeki kuş türlerinin yaklaşık dörtte birinin yok olduğunu göstermektedir. İnsan nüfusundaki artış hızıyla türlerin yok oluş hızının doğru orantılı olması tesadüf değildir. Biyoçeşitliliğin önemini kavrayan ülkeler koruma yöntemleri geliştirmişlerdir. Ülkemiz biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın şanslı ülkelerinden biridir. Bu ülkemiz için bir fırsat yaratırken aynı zamanda sorumluluk da yüklemektedir. Ülkemizin bu fırsatlardan yararlanması ve biyolojik zenginliğini gelecek nesillere aktarabilmesi kendi koruma yöntemlerini oluşturması ile mümkün olabilecektir.

Bu yöntemlerin başında doğal hayatın bitki ve hayvanlardan meydana gelen canlı varlığın bir bütün halinde korunması gelir; bu şekilde kayıplar azaltılır ve nesli tükenmekte olan canlılar kontrol altına alınır.
Biyoçeşitlilik doğal bir zenginliktir.

Berna Akın
bernaakin@b2bmedya.com

 

İlginizi çekebilir...

Londra Düşük Emisyon Bölgesi

Şehir sakinlerinin hayatını doğrudan etkilemiyor gibi görünse de hava kirliliğinin kritik seviyelerde yer aldığı ve her sene yüzlerce insanın buna bağ...
10 Mayıs 2019

O Bize Değil, Biz Ona Aitiz...

Merve Balta
Çevre Mühendisi / Standart Pompa...
21 Haziran 2017

Yaşam iksiri ve iktisadi güç Su, Dünyayı Harekete Geçiriyor

Önümüzdeki yıllarda, üstesinden gelinmesi gereken en büyük zorluklar arasında, bütün dünyada temiz su sağlanması konusu bulunuyor. Tabii ki bu konuyla...
26 Temmuz 2013

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2022 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.