E-Dergi Oku 
ABB
BIODESULF

Kullanılmış Suların Yeniden Kullanımı ve DSİ Ankara Çayı Projesi

Kullanılmış Suların Yeniden Kullanımı ve DSİ Ankara Çayı Projesi

11 Ekim 2021 | TEKNİK MAKALE
159. Sayı (Ekim 2021)
477 kez okundu

Zeynep Kübra Dönmez

DSİ Genel Müdürlüğü, Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

1. GİRİŞ

Temiz su kaynakları özellikle kurak ve yarı kurak iklime sahip ülkelerde giderek artan nüfusun içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalmaktadır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de meydana gelen kuraklıklar nedeniyle, arıtılmış atıksuların tarımsal veya diğer amaçlarla kullanımı, sulamadan dönen drenaj sularının kalitesinin iyileştirilerek yeniden sulamada kullanılması alternatif su kaynağı oluşturması açısından oldukça önem arz etmektedir. Özellikle tarımsal sulamada, iyi kaliteli suların kullanılması yerine alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Kullanılmış su, tüketim sonrası oluşan ve arıtıldıktan sonra alıcı ortamlara deşarj edilen atıksulara denilmektedir. Kentsel ve evsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan sular, tarımdan dönen drenaj suları, yağmur suyu toplama ve drenaj sistemleri ve soğutma suları kullanılabilecek su kapsamında söylenebilir. Bu suların potansiyel kullanım alanları içme ve kullanma suyu (insani tüketim ve hayvansal sulama, yeraltı suları beslenmesi, baraj/gölet besleme, sulak alan besleme), sanayide kullanım (proses suyu, soğutma suyu vb. ), parkbahçe sulamaları, turizm de otellerde kullanım, ve tarımda sulama amaçlı kullanımdır. Alternatif su kaynaklarının başında arıtılmış atıksular gelmektedir. Araştırmacılar gelecekte tarımsal arazilerin sulanabilmesi için tatlı su kaynaklarının yeterli olmayacağını ve arıtılmış atıksu kullanımının zorunlu hale geleceğini bildirmektedirler. Atıksuların arıtılarak yeniden kullanımının temel faydaları; su kaynaklarının korunması, kıyı kirliliğinin önlenmesi, tarımda su ve gübre korunması, temiz su kullanımının azaltılması ve atık su iyileştirme maliyetlerinin azaltılmasıdır[1] (Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 26-28 Ekim 2010, Konya,1137s-1154s).

Ayrıca bilindiği üzere Avrupa Birliğinde sürdürülebilir su politikalarını yönlendirme amaçlı temel prensipleri ortaya koyan Su Çerçeve Direktifi, yerüstü ve yeraltı olmak üzere tüm kıta içi suları, geçiş sularını içeren tüm su kütlelerini kapsamaktadır. Su Çerçeve Direktifi, Avrupa parlamentosu ve konseyinin 2000/60/ EC Sayılı direktifidir. Direktifin amacı su kaynaklarını korumak ve geliştirmek, kalitedeki kötüye gidişi engellemek, su kaynaklarının uzun dönemli korunmasına yönelik sürdürülebilir, dengeli ve hakkaniyetli bir şekilde su kullanımını sağlamak, öncelikli maddelerin deşarj ve emisyonlarının azaltılması, öncelikli tehlikeli maddelerin deşarjının engellenmesi veya kullanımının kaldırılması gibi önlemlerle sucul ekosistemlerin korunması ve iyileşmesini sağlamak; yeraltı sularının kirliliğini azaltmak daha fazla kirlenmesini önlemek ve taşkın ve kuraklıkların neden olduğu etkilerin hafifletilmesine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda üye ülkeler tarafından Nehir Havza Yönetim planları hazırlanmaktadır. Nehir Havza Yönetim Planlarının en önemli bileşeni “Önlemler Programı”dır. 

Yazının devamı için tıklayın 


İlginizi çekebilir...

Büyük Çaplı PE100 Ek Parça Üretimlerindeki Yeni Teknikler

Su hatları, gaz hatları ve çok değişik endüstriyel uygulamalarda PE100 kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır....
11 Ekim 2021

Arbiogaz İnovatif Mühendislik Çözümleriyle Çok Sayıda Projeyi Hayata Geçirdi

Arbiogaz 1985 yılında kurulmuş, sektörde 35 yılı aşmış olan tecrübesiyle Türkiye'de özellikle atık su arıtma, biyogaz ve katı atık değerlendirme t...
11 Ekim 2021

Endüstriyel Bir Tesise Ait Soğutma Kulesi Blöf Suyu Geri Kazanımı Projesi

Endüstriyel tesislerde çeşitli amaç ve büyüklükte inşa edilen; sistem içinden ısınarak gelen suyun bir bölümünü buharlaştırarak soğutan; kalan kısmını...
9 Eylül 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.