Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 188. Sayı (Mart 2024)

TEKNİK gelişmelere bağlı olarak Sanayi Devrimi sonrasından bu zamana, makineleşmenin artması her ne kadar insan gücünü geçmişe kıyasla hafifletir olsa da birçok sağlık ve emniyet problemlerini de beraberinde getirmiştir. Makinelerin gelişen teknolojisi karşısında insan faktörüne bağlı kazalar yaşanabilirken diğer yandan araç-gereç ve ekipmanların ergonomik açıdan fiziki özellikler sebebiyle sorun yaratması, yaşanacak mekanik-teknik sorunların kazalara yol açması kaçınılmazdır. Günümüzde İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) her bir iş kolu için büyük önem arz etmekte ve ülkemizde bu konuya giderek hassasiyet gösterilen çalışmalar ve yasal uygulamalar faaliyet halindedir. 30 Haziran 2012 tarih ve 8339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 6331 sayılı İSG kanunun uygulamaya konulmasıyla işletmeler sahip oldukları sektörel alanlarda çalışmalarını sürdürürken, çalışanların sağlığını ve yapılan işin güvenliğini sağlamak ve korumakla yükümlü haldedir. İSG kapsamında yapılan her bir çalışma, bağlı olunan sektöre ve yapılan işin özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Çalışma çevresinin ve araçların fiziki kusurları ve uygun olmayan şartları ile birlikte çalışanların hatalı davranışları sonucu maddi hasar meydana getiren, ruhen ya da fiziken vücut bütünlüğünü özre uğratan ve hatta ölüme sebep olan iş kazaları ve meydana gelen meslek hastalıkları bağlı olduğu sektöre göre değişik formlarda olmaktadır. İncelemeye konu olan balık işleme endüstrileri atık su arıtma tesisleri de bu özel çerçevede ele alınmıştır. BULGULAR Avrupa Birliği'nde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması anlamına gelen NACE kodu, (Fransızca terimi için, " n omenclature statistique des a ctivités économiques dans la C ommunauté e uropéenne") iş yerlerinin çalıştıkları alanlara göre tehlike sınıflarını belirleyen sistemin oluşturduğu altı haneli bir koddur. NACE kodu, ekonomik faaliyetlerin dünya standartlarında tanımlanmasına ve karşılaştırılmasına olanak tanır. Bunun yanı sıra bu kodlama sistemi, iş yerlerinin tehlike sınıflarını gösterir. Avrupa Birliği’nde kullanılan endüstri standardı sınıflandırma sistemidir. Her tehlikeli sınıfın sahip olduğu koşullar, var olan riskler ve meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları bağlı olduğu sektöre göre değişkenlik göstermektedir. Bu kapsamda 37.00.01 NACE koduna sahip işyerlerinde (Kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=