Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 188. Sayı (Mart 2024)

32 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Mart / 2024 TEKNİK tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi vb.) meydana gelen ve/veya gelebilecek iş kazaları incelenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 20122020 yılları arası verilerine bakıldığında en çok iş kazası 2018 yılında 430.985 ile yaşanırken 1.541’i ölümle sonuçlanmıştır. Ölümlü vaka sayısı ise 2014 yılında 1.626’a kadar yükselmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın örneklem ile elde ettikleri veriler kapsamında atık su arıtma tesislerinde meydana gelen kazaların 524 adet olduğu görülmüştür. Bu kazaların ESAW (Avrupa İş Kazaları İstatistikleri) a göre kaza sebeplerine ve proses kaynaklı kazaların alt sebeplerine göre analizi yapılmıştır. % 52,86 dağılım oranıyla en yüksek kaza tesis genelinde olurken, bunu sırasıyla Bakım-Onarım (% 11,45), Çamur Susuzlaştırma (% 8,02), Ön Çökeltme-Havalandırma-Son Çökeltme ve Bio-P havuzları (% 6,49), Terfi Merkezleri (% 5,34), Kaba ve İnce Izgara (% 4,20), Atölye (%2 ,86), Kum ve Yağ Tutucular (% 1,91), Depo (% 1,53), Dezenfeksiyon (% 1,34), Laboratuvar (% 1,15), Duşlar ve Soyunma Odaları (% 0,95), Koku Giderme Ünitesi (% 0,76), Blower Binası (% 0,57) ve Çamur Yoğunlaştırma (% 0,57) izlemiştir. Yapılan inceleme kapsamında yaygın olarak kullanılan prosesler ele alınmış olup arıtma tesisini oluşturan üniteler genelinde karşılaşılabilecek riskler için risk değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma kapsamında atık su arıtma tesislerinde sıklıkla görülen kazalar ve balık işleme endüstrisi özelinde tehlikeler esas alınmıştır. Riskler incelenirken, montaj-devreye alma-işletme süreçleri ile özel faaliyet alanlarında gerçekleşecek işlemler için detaylandırılmaya çalışılmış olup yapılan çalışmada 5x5 L tipi Matris tercih edilmiştir. Ele alınan risk değerlendirmesinde en büyük risk değeri taşıyan 3 (Olasılık) x 5 (Şiddet) – 15 Belirgin Risk olmuş ve kapsadıkları faaliyet alanı ile tehlike boyutlarının sonucu riskler dikkate alınmıştır. Yaygın olarak görülen elektrikli el aletleri kullanımı, çalışanlara görev tanımı dışında işler yaptırılması, çalışanların taşıma işleri yapması, işletme araçlarının çeşitli görevler için kullanılması, matkap kullanımı, elektrikli aletler, el taşı kullanımı, testereler ve el breyzi, vinç ile çalışma gibi tehlikeli faaliyetler sonucunda yaralanma, iş kazası, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, ölüm ve maddi hasarların olduğu görülmüştür. SONUÇ Genel atık su arıtma tesisleri ile birlikte incelemeye konu olan balık endüstrisi tesisleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler dikkate alındığında İş Sağlığı ve Güvenliği açısından son derece önem arz eden tesislerdir. Gerekli önleyici çalışmaların yapılmadığı, İSG yaklaşımlarında çözümlerin üretilmediği, risk değerlendirmesi uygulamalarının gerçekleşmediği taktirde ciddi iş kazalarının yaşanması, çalışanların yaralanmasına, meslek hastalıklarına ve hatta ölümlere, bununla birlikte ilgili işin zarar görmesine ve işletmelerin maddi hasarına yol açacaktır. İSG kapsamında çalışanların KKD kullanmaları, çalışma sahasında uyarıcı levhaların konumlandırılması, arıtma tesisi çevresinin güvenlik içerisine alınması, tesiste bilgi ve yetki sahibi operatörlerin ilgili kişi olması, çalışanların belirli periyotlarda İSG eğitimi almalarının sağlanması, rutin sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi gibi uygulanacak eylemler, gerek arıtma verimi ve iş sağlığına gerekse de çalışanların ruhen ve fiziken bütünlüğüne fayda sağlayacaktır. Bir işletmenin başarısının ve sağladığı kazancın, huzur ve sağlık ile işini yapacak çalışanlara bağlı olduğu unutulmamalıdır. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=