Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 188. Sayı (Mart 2024)

30 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Mart / 2024 Balık İşleme Endüstrisi Atık Su Arıtma Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği TEKNİK ÖZET Her geçen gün giderek artan nüfus, büyüyen sanayileşme ve buna bağlı olarak arz-talep ilişkisinde ortaya çıkan ürünlerin hammadde formundan ürün formuna geçişi sürecinde hiç kuşkusuz ki su kullanımı ve buna bağlı atık su oluşumu meydana gelmektedir. Gelişen teknoloji ile atık su arıtma tesisleri, atık suların karakteristiğine bağlı olarak sulama suyu, proseste geri kullanımı ve alıcı ortama deşarjı gibi birçok durumu mümkün kılabilmektedir. Özellikle endüstriyel işletmelerin prosesten kaynaklı meydana gelen üretim atık suları tabi olduğu mer-i mevzuat kapsamında alıcı ortam veya bağlı olduğu OSB (Organize Sanayi Bölgesi) kanalına verilmeden önce deşarj standartlarını sağlamak amacıyla bir arıtım süreci geçirmektedir. Her faaliyet alanında olduğu üzere, farklı iş sektörlerinde çeşitli fiziksel, kimyasal, mekanik ve ergonomik etmenler çalışanlarda birçok etkiye yol açmakta, olumsuz çalışma koşullarının etkileri ise kendini iş kazası olarak göstermektedir. İş hayatını her açıdan olumsuz etkileyen en önemli sorunDEMET BÜYÜKTANIR Çevre Mühendisi lardan biri olan iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği kültürüne önem verilerek, bu kapsamda yapılacak metodolojik çalışmalar ve alınacak güvenlik önlemleri ile düşük seviyeye indirilebilir. Bu araştırmada, bahse konu olan endüstriyel işletmelerden Balık İşleme Endüstrisi ele alınmış olup atık su arıtma tesislerindeki iş ile ilgili risklerin analizi, tesislerde meydana gelebilecek olası tehlikeli durumlar, iş kazaları ve meslek hastalıkları ele alınarak iş sağlığı ve güvenliğinin arıtma tesislerindeki özel önemi açıklanmaya çalışılmıştır. GİRİŞ ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından “belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay” olarak tanımlanan iş kazaları, geçmişten günümüze küresel bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir. Artarak genişleyen sanayileşme ve teknolojik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=