E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
Endress+Hauser Türkiye

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin İlk Yatırım Maliyetlerinin Değerlendirilmesi

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin İlk Yatırım Maliyetlerinin Değerlendirilmesi

5 Temmuz 2019 | TEKNİK MAKALE
132. Sayı (Temmuz 2019)
979 kez okundu


1. GİRİŞ


Türkiye, süreklilik arz eden ulusal ve uluslararası fon yatırımları, kurumsal kapasite artışı, yasal ve kurumsal düzenlemeler (küçük belediyelerin birleştirilmesi dahil) sonucunda kentsel atıksu yönetimi anlamında önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Ülkemizde atıksuyu arıtılarak deşarj edilen belediye nüfusu oranı %86’dır [1]. Özellikle kanalizasyon şebekesine ve arıtma tesisleri sayısı ve oranı artmış olsa da Türkiye, OECD ülkeleri arasında atıksu arıtma oranı açısından hala çok gerilerdedir.

Proje Koordinatörlüğünü Prof.Dr. Bilgehan Nas’ın yürüttüğü, 2016 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen TÜRAAT projesi kapsamında Türkiye’deki mevcut AAT’leri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileri, çevre ve şehircilik il müdürlükleri ve belediyeler ile yapılan görüşmeler neticesinde tespit edilmiş ve tesisler tek tek yerinde incelenmiştir. Ülke genelinde işletmede, inşaat halinde ve atıl durumda olmak üzere toplam 1127 adet AAT tespit edilmiştir. Ülke genelinde mevcut AAT’lerinde; bakım&onarım, revizyon, kapasite artışı, yeniden inşa edilecek tesislerin toplam yatırım bedeli 2017 yılı fiyatları ile toplam 1 milyar 457 milyon 132 bin TL olarak belirlenmiştir Anchor

AAT’ler, ilk yatırım ve işletme maliyeti göz önüne alındığında yerel yönetimlere ciddi bir finansal maliyet getirmektedir. AAT’de arıtma prosesi ve tasarım kriterlerinin doğru seçilmesi, ilk yatırım ve işletme maliyetini büyük oranda etkilemektedir. Bu doğrultuda arıtma tesisi planlanırken, ham atıksu karakterizasyonu ve deşarj edilecek veya yeniden kullanılacak suyun kalitesi, arıtma prosesinin belirlenmesinde önemlidir. AAT’lerin sadece alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayan “AAT” olarak tasarlanması yerine, “Su/enerji üretme ve hammadde geri kazanım tesisi” olarak tasarlanması yakın gelecekte paradigma değişikliği olarak önümüze çıkacaktır. Bu yüzden “Amaca uygun” AAT tasarımı önem kazanacaktır.

Yazının devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Toprak ve Yeraltı Sularındaki Bakteri Kirlenmesi Biojeofizik ile Araştırılıyor

Çevre sorunları dünyanın birçok yerinde özellikle son 30 yılda günlük yaşamın bir sorunu olarak öncelikle çözüm beklentisini sürdürüyor....
12 Mart 2020

Su Arıtması için İşlevselleştirilmiş Manyetik Parçacıklar

Küresel su yönetimi durumu alarm vermektedir ve proseslerde kullanılan sular ve kanalizasyon sularının arıtılması için acil ve yenilik yaratıcı teknol...
6 Şubat 2020

Türkiye'de Atıksu Arıtma Tesisleri İşletmesi SASKİ Genel Müdürlüğü Modeli

Atıksu arıtma tesisleri (AAT) gün geçtikçe kirlenmekte olan ve çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşen temel ihtiyaç kaynağı olan suların ...
4 Kasım 2019

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.