E-Dergi Oku 
BIODESULF
SAKA ARITIM
ECWATECH
SİSDOZ

Maden Tesislerinde Atıksudan Geri Dönüşüm Suyu Elde Edilmesi (Gri Su Kullanımı)

Maden Tesislerinde Atıksudan Geri Dönüşüm Suyu Elde Edilmesi (Gri Su Kullanımı)

6 Mayıs 2021 | TEKNİK MAKALE
154. Sayı (Mayıs 2021)
2.164 kez okundu

Köksal Köksal

İnşaat Mühendisi

Maden sahaları ve zenginleştirme tesislerinden, prosesin niteliğine bağlı olarak değişik konsantrasyonlarda yoğun ağır metal kirliliği olan atık sular çıkmaktadır. Bu suların öncelikle durultulması ve yüksek katı maddeden arındırılması amacıyla çökeltme havuzları ve atık depolama tesisleri inşa edilmektedir. Ancak, yine de, proses sonucunda oluşan ve %50 katı madde, %50 atık su içeren atıkların bertarafı konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir. Söz konusu atıklar doğaya ve yeraltı sularına zarar vermemesi amacı ile sızdırmazlık özelliği ile tesis sahasında yapılan atık depolama barajına gönderilerek bertaraf edilmekte ise de, bu işlem, atık depolama barajının çok kısa sürede dolmasına sebep olmakta ve ayrıca, çözünmüş ağır metal kirliliği olan asidik karakterli atık suyun buharlaşma yoluyla havaya karışması ile doğayı da olumsuz yönde etkilemektedir.

Bahsedilen bu olumsuzluklara ilave olarak, maden tesislerinde en büyük sorunlardan biri de sürekli olarak temiz su ihtiyacıdır. O halde, hem atık su depolama barajının kısa sürede dolmasının önüne geçmek, hem de temiz suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla, cevher zenginleştirme prosesinden çıkan atık suyun işlemden geçirilmesi ile tekrar kullanımı mümkün olup, bu şekilde suyun geri kazanılması, atık depolama barajına daha az atık gönderilmesine, dolayısı ile atık barajının daha geç dolmasına imkan yaratacak ve ayrıca çevre yaşamının olumsuz etkilenmesinin de önüne geçilmiş olacak ve de tesis için sürekli ihtiyaç olan temiz su talebi de bu şekilde geri dönüştürülmüş su ile karşılanmış olacaktır.

Bilimsel çalışmalar ve akademik testler ile ispatlandığı üzere, yüksek oranda ağır metal içeren, asidik karakterli olan atık suların arıtımında uygun sonuçlar alınan elektroflokülasyon prosesi ile kurulacak geri kazanım tesisleri vasıtasıyla sorun çözülmüş olacaktır. Bu şekilde kurulacak elektroflokülasyon prosesli geri kazanım tesisinde, maden zenginleştirme prosesi sonucunda çıkan atık suyun ihtiva ettiği katı maddeler çökeltilerek, yüzeyde kalan ve yüksek oranda ağır metal içeren, asidik karakterli suyun arıtılması ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne uygun ve geri kullanılabilecek nitelikte su elde edilmesi mümkündür.

Yazının devamı için tıklayın 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Anaerobik Arıtma Tesisi İşletmesinde Kontrol Parametreleri

Havasız şartlarda biyobozunur organik atıkların çürütülmesi istenilen şekilde olabilmesi için anaerobik arıtma sisteminin yakinen izlenmesi ve gerekli...
6 Mart 2024

Suyun Yaşamsal Önemi ve Sınırlı Kaynak Sorunu

Su, yaşamın temel bileşenidir ve tüm canlılar için hayati önem taşır. Sınırlı su kaynakları ise küresel çapta önemli bir tehdit oluşturmakta ve dünya ...
6 Mart 2024

Balık İşleme Endüstrisi Atık Su Arıtma Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Her geçen gün giderek artan nüfus, büyüyen sanayileşme ve buna bağlı olarak arz-talep ilişkisinde ortaya çıkan ürünlerin ham madde formundan ürün form...
6 Mart 2024

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.