E-Dergi Oku 
BIODESULF
SAKA ARITIM
ECWATECH

Geri Kazanılan Kent Atık Sularının Sulamada Kullanımı ve Uygulama Örnekleri

Geri Kazanılan Kent Atık Sularının Sulamada Kullanımı ve Uygulama Örnekleri

7 Mayıs 2024 | TEKNİK MAKALE
190. Sayı (Mayıs 2024)
455 kez okundu

PROF. DR. MEHMET EMİN AYDIN - PROF. DR. SENAR AYDIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

1. GİRİŞ

Nüfus artışı, yükselen yaşam standartları, kentleşme, artan ekonomik faaliyetler ve sulu tarım alanlarının genişlemesi nedeniyle suya olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle su taleplerinin yönetimi ve yeni su kaynaklarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Su sınırlı bir kaynak olduğu için sadece bir kez kullanımı uygun değildir. Suyun etkin ve verimli kullanılması, geri kazanılarak yeniden kullanımı su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Tablo 1’de suyun yeniden kullanım kategorileri ve tipik uygulamaları verilmiştir. Geri kazanılan atık sular kent, endüstri, kısmen tarım su ihtiyaçları, rekreasyon, habitat restorasyonu, yeraltı suyu beslemesi gibi farklı şekillerde kullanılabilir (Asano vd., 2007).

Atık suyun her zaman yeterince arıtılmaması, mevcut tatlı su kaynaklarının ve su kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle atık suların uygun yönetimi, arıtımı ve yeniden kullanımı, özellikle su kıtlığı yaşayan ülkeler için tatlı su kaynaklarının korunması açısından faydalı bir alternatif olarak değerlendirilmelidir. Suyun yeniden kullanımı atık su içerisindeki azot, fosfor gibi nutrientlerin de yeniden kullanımını sağlar. Bu sebeple tarım alanlarında suyun yeniden kullanımı daha az gübre kullanım avantajı sağlar. Ayrıca çevreye deşarj edilen atık su miktarının azaltılması hassas sucul ortamların daha iyi korunmasını sağlar. Yeniden kullanım ek su kaynakları ve altyapıya olan ihtiyacı azaltacağından ekonomik avantaj sağlar (Barcelo ve Petrovic, 2011; Al Baz vd., 2008).

Evsel atık su; evlerden, okullardan, ofislerden, hastanelerden, ticari ve endüstriyel tesislerden kanalizasyon sistemine verilen suların karışımından oluşur. Atık su miktarı ve kalitesi bölgedeki ticari ve endüstriyel kuruluşların tür ve sayısına, kanalizasyon sistemine girebilecek sızma debisine, kent yağmursuyu debisi gibi kanal ağı toplama yapısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle geri kazanılmış kent atık suları arıtma prosesine bağlı olarak insan sağlığına ve çevreye zararlı olabilecek kimyasal ve biyolojik bileşenler içerebilir. Bunlar askıda katı maddeler, organik maddeler, inorganik maddeler, patojenler, nütrientler, toplam çözünmüş katılar olabilir (Asano vd., 2007).

Yazının devamı için tıklayın 

(*) Türkiye Bilimler Akademisi İklim Değişimi Çerçevesinde Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Geleceği Raporu'nda yayımlanmıştır.


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Anaerobik Arıtma Tesisi İşletmesinde Kontrol Parametreleri

Havasız şartlarda biyobozunur organik atıkların çürütülmesi istenilen şekilde olabilmesi için anaerobik arıtma sisteminin yakinen izlenmesi ve gerekli...
6 Mart 2024

Suyun Yaşamsal Önemi ve Sınırlı Kaynak Sorunu

Su, yaşamın temel bileşenidir ve tüm canlılar için hayati önem taşır. Sınırlı su kaynakları ise küresel çapta önemli bir tehdit oluşturmakta ve dünya ...
6 Mart 2024

Balık İşleme Endüstrisi Atık Su Arıtma Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Her geçen gün giderek artan nüfus, büyüyen sanayileşme ve buna bağlı olarak arz-talep ilişkisinde ortaya çıkan ürünlerin ham madde formundan ürün form...
6 Mart 2024

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.