E-Dergi Oku 
BIODESULF
SAKA ARITIM
ECWATECH
SİSDOZ

Anaerobik Arıtma Tesisi İşletmesinde Kontrol Parametreleri

Anaerobik Arıtma Tesisi İşletmesinde Kontrol Parametreleri

6 Mart 2024 | TEKNİK MAKALE
188. Sayı (Mart 2024)
862 kez okundu

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK

MNE Proje

1. GİRİŞ

Havasız şartlarda biyobozunur organik atıkların çürütülmesi istenilen şekilde olabilmesi için anaerobik arıtma sisteminin yakinen izlenmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması gerekir. Anaerobik şartlarda atıktan enerjiye dönüşümün popüla ritesinin artmasıyla birlikte, piyasada anaerobik çürütücülerin büyük ölçekli işletimine yönelik talep ortaya çıktı. Ancak anaerobik çürütücülerdeki proses kararsızlıkları, tesislerin yüksek yükleme oranlarına kadar genişlemesini sınırlamaktadır.

Süreçteki düzensizlikler, hazır, sağlam ve hassas bir izleme cihazının mevcut olması koşuluyla, hammadde özellikleri değiştirilerek doğrudan giderilebilir. Etkili bir işletme ve izleme ile yüksek verimli bir anaerobik arıtmanın sağlanması, metana dönüşüm oranının maksimum seviyeye çıkarılması ve olabildiğince az miktarda arıtma çamuru oluşturulması gibi hedeflere ulaşılabilir. Anaerobik çürütme tesisinde proses kontrolünün amacı arıtma tesisindeki düzensizliklerin mümkün olan en kısa sürede teşhisinin yapılmasıdır. Anaerobik çürütmede arıtmanın proses kontrolü bakımından dikkatle izlenmesi gerekli parametreler ve izlenme sıklıkları Tablo 1’de verilmiştir.

Arıtma prosesinde bir dengesizlik olması halinde esas kontrol parametrelerinde ani düşme ve ani artışlar gözlenir. Değerlerde ani artış gözlenen parametreler: Toplam Uçucu Asit (TUA), %CO2 ve değerinde ani düşüş gözlenen para metreler: pH, Alkalinite, Qg, % metan (CH4)’dır. Anaero bik çürütme işlemlerinde, çürütme prosesinin kararlılığının bozulması genellikle TUA konsantrasyonunun artması ve müteakiben de pH’nın 6’ın altına düşmesi ile kendini gösterir. Organik yük azaltılarak ve/veya NaOH, kireç gibi kimyasallar ilave edilerek pH istenilen seviyelere getirilebilir. Sistemin pH’sı kontrol altına alındıktan sonra kararsızlığın sebebi araştırılmalıdır. Şayet geçici bir kararsızlık söz konusu ise reaktörde optimum çevre şartları sağlanarak ve pH dik katlice izlenerek eski işletme koşullarına kısa sürede ulaşılır.

Yazının devamı için tıklayın 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Suyun Yaşamsal Önemi ve Sınırlı Kaynak Sorunu

Su, yaşamın temel bileşenidir ve tüm canlılar için hayati önem taşır. Sınırlı su kaynakları ise küresel çapta önemli bir tehdit oluşturmakta ve dünya ...
6 Mart 2024

Balık İşleme Endüstrisi Atık Su Arıtma Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Her geçen gün giderek artan nüfus, büyüyen sanayileşme ve buna bağlı olarak arz-talep ilişkisinde ortaya çıkan ürünlerin ham madde formundan ürün form...
6 Mart 2024

Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Atık Su Kaynaklarında Endokrin Bozucu Kimyasalların Azaltılmasına Yönelik Uygulamalar

Gelişen ve sürekli değişime maruz kalan dünyamızın, çevresel birçok sorunla karşı karşıya kaldığı görülmektedir....
26 Ocak 2024

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.