Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 191. Sayı (Haziran 2024)

38 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Haziran / 2024 2. Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dünyada ikinci sırada yer alan bir diğer karbon salınımı yapan ülkedir. ABD’nin endüstriyel sektörleri, enerji üretimi ve taşımacılık sistemi, yüksek karbon salınımına katkıda bulunmaktadır. Özellikle, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi, ABD’nin karbon salınımını artıran en önemli faktörlerden biridir. Ayrıca, petrol tüketimi de ABD’nin karbon salınımını etkileyen bir diğer önemli unsurdur. ABD’nin enerji talebi, sürekli olarak artan bir trend göstermektedir. Sanayi, ulaşım ve evsel enerji tüketimi gibi faktörler, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak için büyük miktarda fosil yakıt kullanımını gerektirmektedir. Bu durum da karbon salınımını artırmaktadır. Bununla birlikte, ABD’nin son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımları artmaktadır. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları, ABD’nin enerji portföyünde giderek daha fazla yer almaktadır. Bu yatırımlar, karbon salınımını azaltma çabalarını desteklemekte ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için umut vaat etmektedir. ABD’nin karbon salınımıyla mücadele etmek için aldığı politika önlemleri de bulunmaktadır. Paris Anlaşması’na taraf olan ABD, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %26-28 arasında azaltmayı hedeflemektedir. Ayrıca, eyalet düzeyinde de bazı önemli adımlar atılmaktadır. Örneğin, Kaliforniya eyaleti, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden politikalarıyla öncü bir rol oynamaktadır. ABD’nin karbon salınımını azaltma çabaları, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda küresel bir örnek teşkil etmektedir. Ancak, bu süreçte hala bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Özellikle, enerji dönüşümü ve fosil yakıtlardan vazgeçme konusunda hala ilerleme kaydedilmelidir. Ayrıca, politika önlemlerinin uygulanması ve toplumun bu konuda farkındalığının artırılması da önemlidir. ABD’nin karbon salınımıyla mücadele etme çabaları, sadece kendi ülkesinin sınırları içindeki etkileri değil, aynı zamanda küresel iklim değişikliği üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurmalıdır. Uluslararası işbirliği ve liderlik, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynamaktadır ve ABD’nin bu alanda daha da aktif bir şekilde yer alması gerekmektedir. 3. Hindistan Hindistan, dünyada en çok karbon salınımı yapan ülkeler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Hindistan’ın hızla büyüyen nüfusu ve endüstriyel sektörleri, enerji talebinin artmasına ve dolayısıyla karbon salınımının yüksek olmasına neden olmaktadır. Kömür kullanımı da Hindistan’ın karbon salınımını artıran bir faktördür. 2019 yılı itibarıyla, Hindistan’ın toplam karbon salınımı 2.65 milyon metrik ton CO2e olarak kaydedilmiştir. Bunlar, dünyada en çok karbon salınımı yapan ülkelerden sadece birkaçıdır. Diğer ülkeler arasında Rusya, Japonya, Almanya, İran, Güney Kore ve Kanada gibi ülkeler de önemli karbon salınımı yapan ülkeler arasında yer almaktadır. Karbon salınımının azaltılması ve sürdürülebilir bir gelecek için bu ülkelerin çevre politikalarında ve enerji üretiminde değişiklikler yapması önemlidir. Hindistan, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak karbon salınımını azaltma çabalarında da önemli adımlar atmaktadır. Özellikle güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Hindistan, son yıllarda güneş enerjisi projelerine büyük önem vermektedir. Hükümetin teşvikleri ve güneş enerjisi projelerine yapılan yatırımlar, ülkenin enerji dönüşümünde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, Hindistan’ın yeşil bina ve enerji verimliliği alanında da ilerlemeler kaydettiği görülmektedir. Yeşil binalar, enerji tüketimini azaltarak karbon salınımını düşürmeye yardımcı olurken, enerji verimliliği önlemleri ise enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamaktadır. Hindistan’ın bu alanda gösterdiği çaba, sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemekte olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, Hindistan’ın karbon salınımını azaltmak için atması gereken adımlar hala devam etmektedir. Özellikle kömür kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması, ülkenin karbon salınımını düşürme yolunda önemli adımlar olacaktır. Bunun yanı sıra, endüstriyel sektörlerde enerji verimliliği önlemlerinin alınması ve çevre dostu teknolojilerin kullanılması da Hindistan’ın karbon salınımını azaltmasına yardımcı olacaktır. n Bu veriler, 2020 yılına aittir ve Global Carbon Project tarafından sağlanmıştır. Sıra Ülke Yıllık Karbon Salınımı (Ton CO2) Kaynak 1 Çin 10,064,494,000 Global Carbon Project, 2020 2 ABD 5,414,277,000 Global Carbon Project, 2020 3 Hindistan 2,654,400,000 Global Carbon Project, 2020 4 Rusya 1,711,127,000 Global Carbon Project, 2020 5 Japonya 1,162,710,000 Global Carbon Project, 2020 6 Almanya 728,035,000 Global Carbon Project, 2020 7 İran 648,894,000 Global Carbon Project, 2020 8 Endonezya 601,208,000 Global Carbon Project, 2020 9 Güney Kore 600,556,000 Global Carbon Project, 2020 10 Suudi Arabistan 536,541,000 Global Carbon Project, 2020 ÇEVRE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=