Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 188. Sayı (Mart 2024)

58 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Mart / 2024 8. ORGANİK YÜKLEME ORANI (OYO) Anaerobik çürütücüler, günlük birim çürütücü hacmi başına uçucu katıların kütle veya ağırlığı ölçümüne dayalı olarak beslenir. Organik Yükleme Oranı (OYO)= (m*c)/(VR*100) Burada; m: Birim zaman başına eklenen substrat miktarı (kg/gün), c: Organik madde konsantrasyonu (uçucu katılar) VR: Reaktör hacmi (m3) kg VS (fermente olabilir biyokütle)/m3*gün birimi en yaygın olarak kullanılır. Bugün tasarlanan anaerobik çürütme sistemleri, genellikle 1,6 ila 6,4 kg/m3•gün (100 ila 400 lb/1000 ft3•gün) arası yüklemelere sahip yüksek hızlı sistemlerdir. Çürütücünün tam besin gereksinimleri, organik yükleme hızına bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Biyokütle oluşumunun hızlı olduğu işletmeye alma dönemlerinde KOI/N/P oranı, 300/5/1 ˜500/5/1 aralığında tutulur. Kararlı işletme hallerinde ise 700/5/1 oranı uygulanabilir. Veya 15:1 – 30:1 arasındaki C/N oranları anaerobik fermantasyon için uygun olmaktadır. Mesofilik şartlar için C/N oranının 25/1 olması tavsiye edilmektedir. Hidroliz safhasında C/N/P oranının 100:5:1 ve metanojen safhasında ise 120:5:1 olması tavsiye edilir. Anaerobik çürütmenin düzgün çalışması için tutarlı ve sabit bir oranda beslenmesi gerekir. Veya KOI/N/P oranı ~ 300:5:1; • +Sulu çözeltideki olağan 'P' formları şunları içerir: Ortofosfat, polifosfat ve organik fosfat. • +Ortofosfatlar hemen temin edilebilir: Biyolojik metabolizma daha fazla değişiklik olmadan. • Organik fosfatlar genellikle hidrolize edilmelidir. Kullanmadan önce inorganik fosfat serbest bırakmak için hücre. Kukurtlu bileşik (S)'nin optimum anaerobik çürütücü konsantrasyonları 0.001 ve 1.0 mg/l arasında değişmesi gerektiği rapor edilmiştir. Kükürtlü bileşiğin coğu sisteme zarar verir. Organik yükleme oranı günlük olarak kayıt altına alınmalıdır. Atık türü değiştirildiğinde KOI, toplam azot ve toplam fosfor analizleri tespit edilmelidir. KOI/N/P veya C/N oranının kararlı işletme şartlarını sağlayıp sağlamadığı belirlenmeli. 9. BİTKİSEL ATIK BOYUTU Anaerobik çürütücü reaktörüne beslenen atığın boyutu reaksiyon hızını etkiler. Organik katı atıkların anaerobik sindiriminde hız sınırlayıcı adım, genellikle bunların hidrolizidir. Atığın boyutunun küçültülmesi ve bunun sonucunda mevcut spesifik yüzeyin genişlemesi, biyolojik süreci iki şekilde destekleyebilir. İlk olarak, yüksek lif içeriğine ve düşük bozunabilirliğe sahip substratlar söz konusu olduğunda, atığın boyutunun küçültülmesi gelişmiş bir çürütücü gaz üretimine yol açar. Bu, bertaraf edilecek kalıntı bakiyesi miktarının azalmasına ve artan miktarda faydalı sindirici gaz oluşturur. Tüm substratlarda, ancak özellikle düşük bozunabilirliğe sahip olanlarda gözlemlenen partikül boyutu azalmasının ikinci etkisi, teknik sindirim süresinin azalmasıdır. 0,5 mm boyuta kadar buğday samanın kırılması ve öğütülmesi ile elde edilen enerji veriminde %53'lük bir artışa yol açmıştır. Anaerobik sindirim süresinde bir azalmaya (≈ %20) yol açtığı gözlemlenmiştir. Atık boyutu, anaerobik çürütme işlemlerinin verimliliğini ve kararlılığını önemli ölçüde etkiler. Atık boyutu küçüldükçe reaktörde partikül çökelme oranı o nispette düşer. Sisteme verilen atık türü değişimlerinden önce atık boyutu tespiti yaptırılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. 10. SOLİD BEKLETME SÜRESİ (SBS) Anaerobik çürütücüde bekletme süresi, katıların ve üzerinde yaşayan mikro organizmaların anaerobik sindiricide bulunduğu ortalama süreyi veya sıvı çamurun anaerobik sindiricide bulunduğu ortalama süre olan hidrolik bekletme süresini (HBS) gösteren katı madde tutma süresi (SBS) ile tanımlanabilir. Geri dönüşümü olmayan bir sindiricide HBS ve SBS eşit kabul edilir. Bununla birlikte, katıları çürütücüye geri dönüşümü yapılarak, SBS ve HBS ayrılabilir ve önemli Şekil 5. Anaerobik Curutucude Partikul Boyutuna Bağlı Olarak Oluşan Gaz Hacim Değişimi MAKALE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=