Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 184. Sayı (Kasım 2023)

26 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Kasım / 2023 Büyük Kentlerin Su Yönetimleri Artan Risklere Hazırlıklı mı? KONUK YAZAR DURSUN YILDIZ Su Politikaları Uzmanı Ü lkemiz nüfusunun %70’inden fazlasına hizmet götüren Su ve Kanalizasyon İdareleri, 30 büyükşehirde kayıp sudan, abone hizmetlerine, içme suyu arıtmadan, atık suyun geri dönüşümüne, yağmur suyu toplama ve uzaklaştırmadan dere yatağı ıslahına kadar geniş bir hizmet yelpazesinde icracı kuruluşlar olarak görev yapmaktadır. 2014’ten sonra ise büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanı il sınırlarına genişletilmiş ve belde belediyelerinin kapatılmasıyla yal- nızca ildeki tüm ilçe belediyelerini kapsar hâle gelmiştir. Sorumlu- luk alanları 2014’den itibaren çok genişleyene büyükşehirlerin su ve kanalizasyon idarelerinin (SU Kİ) üzerindeki sorumluluklar ile birlikte yapısal ve ekonomik sorunlardan oluşan baskılar da artmaktadır.Muh- telif birçok hizmet türü olan İdare- ler, hizmetlerini ne derece etkin ve verimli yerine getirdiklerini sürekli ve sistematik şekilde ölçmek ve takip etmek mecburiyetindedir. Bu çalışma 3üncü kez SUEN tarafından yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. SUEN’in Raporlarındaki Durum Değerlendirmesi Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) tara- fından, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin hizmet ve performans seviyelerini kıyas- lamalı şekilde ortaya koymak amacıyla 2017 yılında başlatılan “Su ve Kanali- zasyon İdareleri arasında Mukayeseli Değerlendirme (Benchmarking)” çalış- masının 3. aşamasının raporu Haziran 2022’de yayınlanmıştır. Ülkemizin 29 su ve kanalizasyon idaresinin paylaştığı veriler SUEN tarafından mukayeseli değerlendirme çalışması ile analiz edilmiştir. Haziran 2022 tarihinde yayınlanan 3. Aşama değerlendirme raporunda aşağıdaki çarpıcı sonuçlar yer almaktadır. Ülkemizde büyükşehir statüsündeki iller

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=