Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 178. Sayı (Mayıs 2023)

25 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Mayıs / 2023 ilgili gerekli izinleri alınmış ve toprakta uygulama konusunda öncülük yapılmıştır. Bunun yanı sıra, kurumuş çamurun farklı sektörlerde yakılarak ya da atıktan türetilmiş yakıt (ATY) olarak enerji eldesinde kullanıldığını, böylece nihai bertarafın sağlandığını görmekteyiz. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler genelinde uygulanan çamur bertaraf yöntemlerinin yüzde dağılımına da literatürde bakıl- dığında tarımda kullanım%45, yakmada %23, düzenli depo- lama %18, komposlaştırmada % 7 olduğunu görmekteyiz. Çamur kurutma yöntemlerinden solar çamur kurutma tesisi, alan ihtiyacı gerektiren, güneş radyasyonunu kulla- narak ve minimum enerji tüketimi sağlayan çevre dostu, sürdürülebilir bir yöntemdir. Termal kurutma ise, alanın daha kısıtlı olduğu durumlarda ve yıl boyunca sürekli olarak aynı kalitede kurutma verimi istendiğinde, dışardan enerji kullanı- larak ya da işletmelerde atık ısı olduğu durumlarda yine enerji tüketimi gerektirmeyen bir çamur kurutma yöntemidir. Solar çamur kurutma tesisleri son 10 yılda gerek Türkiye gerekse dünyanın farklı ülkelerinde işletme masrafının diğer kurutma tesislerine göre minimum olması ve sürdürülebilir bir yöntem olması sebebiyle çok sayıda projede yer almış ve almaya devam etmektedir. Avrupa Birliği destekli yapılan arıtma tesisleri son yıllarda solar çamur kurutma tesisi ile bir- likte projelendirilip, inşa edilmektedir. Tamamını REDCO Proses’in yaptığı Bismil, Iğdır, Sorgun, Kastamonu, Niksar gibi projeler bunlara iyi birer örnektir. REDCO solar çamur karıştırma makinesinin özelliği, çamuru sürekli ve homojen olarak döndürerek karıştırma- sıdır. Böylelikle, çamur kurutma ve bertarafında önemli bir konu olan koku oluşumu yani anaerobik koşulların oluşması engellenmektedir. REDCO solar çamur karıştırma makinesi, çamurun yüzeyindeki nemi mümkün olduğunca hızlı şekilde çamurdan uzaklaştırarak, çamurun nem oranını azaltmakta, katı madde oranını artırmaktadır. REDCO olarak, çamur karakteristiği, giriş katı madde oranı, hedef kuruluk, çamur miktarı ve lokasyon gibi bilgiler alınarak, her projeye özel dizayn, hesaplama ve imalat yapılmaktadır. REDCO Proses, çamur susuzlaştırma ve kurutma tecrü- besi çok eski yıllara dayanan Korhan Bulut tarafından 2012 yılında kurulmuştur. Günümüzde geniş mühendis kad- rosu ile yenilik ve teknolojiyi sürekli yakından takip ederek, tesis ve ekipmanları da bu gelişmelere entegre eden global ölçekli vizyon sahibi bir firma haline gelmiştir. 2022 yılında artan ihracat hacmi sebebi ile departmanlaşmaya giderek, lojistik-dış ticaret, dizayn ve devreye alma-süpervizörlük departmanlarını, proje yönetimi ve satış departmanlarına ilave olarak katmış, bir yandan departmanlardaki mühendis kadrosunu da arttırarak istihdam oranını da yükseltmiştir. 2022 ve 2023 yıllarında ihracat payı, cirosunun yaklaşık % 90’una yükselmiştir. REDCO, bir yandan ekibini geniş- letirken, kalite ve çevre yönetim sistemlerine bağlı olarak çalışmalarını sürdürerek, kurumsal kimlik çalışmalarına da önem verdiğini göstermektedir. REDCO, satış ağı geniş- letme çalışması olarak, Almanya Münih’te ve İstanbul’da gerçekleştirilen IFAT fuarlarına düzenli olarak katılmakta, Körfez Ülkeleri ve Avrupa’da da sektörle ilgili fuar hazır- lık çalışmalarına devam etmektedir. Fuarlardan aldığımız geri bildirimlerle, Belediyelerden, Endüstriyel bölgelerden, arıtma sektörünün önde gelen inşaat firmalarından ve fab- rikalardan olumlu dönüşler alarak çok sayıda projeye imza atmış ve imza aşamasına geldiğimiz proje sayısını da artırmış bulunmaktayız. Son olarak 27-29 Nisan 2023 tarihinde katılmış olduğumuz Avrasya’nın Lider Çevre Teknolojileri Fuarı IFAT Eurasia 2023 Fuarında da ülkemizdeki kamu ve özel şirketlerin yanında, Fas, Yunanistan, Rusya, Arabistan gibi ülkelerdeki firmalardan da ilgi gördük. REDCO Proses'in dünyada sayıca çok az olan rakiple- rine kıyasla öne çıkan özelliği, kalitesinin, geniş kadrosunun yanında, satış sonrası destek ve yedek parça temini kabiliye- tidir. Dizaynı ve imalat aşamaları bittiğinde, devreye alma aşamasına gelmiş bir tesis için uzman süpervizör tarafın- dan, işletme operatörlerine eğitim, teknik destek ve montaj hizmeti sağlamakta, garanti süresi boyunca teknik destek sağlayabilmektedir. REDCO Proses, son birkaç yıl içinde Hırvatistan, Bul- garistan ve Fas gibi ülkelerde referans tesislerini ve söz- leşmelerini artırmış, Avrupa’da, Kuzey Afrika’da ve Körfez ülkelerinde de çalışmalar yapıp, adını duyurarak bir dünya markası olma yolunda olmayı hedeflemiştir. Referanslarını sektörün dünyaca önemli firmaları ile çalışarak tamamlamış ve teslim etmiştir. n KONUK YAZAR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=