Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 175. Sayı (Şubat 2023)

44 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Şubat / 2023 Ç evre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından hazırlanan “ Bursa Su Durumu Raporu 2022” kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda il genelinde mevcut su durumu, su tüketimi, atık su arıtımı konularında detaylara yer verildi. Raporda yer alan verilere göre, Marmara Denizi’ne 115 km kıyısı bulunan Bursa ili su kaynakları bakımından oldukça zengin olup, ilin su ihtiyacı 3(üç) ana kaynaktan sağla- nıyor. Bunlar; yüzeysel su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve pınarlardır. Yüzeysel su kaynakları, akarsular, doğal göller, baraj ve rezervuarları kapsıyor. Bursa’da kamuya ait toplamda 16 adet merkezi (kapasitesi 1.000 m3/ gün’den büyük) atık su arıtma tesisi bulunuyor. Bunlardan en büyük kapasiteli tesis 240.000 m3/gün kapa- site ile Bursa Doğu AAT. Ayrıca kırsal mahallelerde atık su arıtımı amacıyla kapasiteleri 50 - 400 m3/gün arasında değişen 48 adet paket tip (PA), 62 adet doğal sulak alan tipi (DA) AAT bulunuyor. BUSKİ Genel Müdürlü- ğü’ne bağlı işletilmekte olan 16 adet AAT’den 14 adedi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte iken İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Müdürlüğü tarafından işletil- mekte olan İnegöl AAT ile S.S. Yeşil Çevre Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi tarafından işletilmekte olan Yeşil Çevre AAT’nin aylık işletme giderlerine BUSKİ katılım payı ikili protokoller gereği İnegöl OSB ve S.S. Yeşil Çevre AAT İşletme Kooperatifi’ne ödeniyor. Mevcut Derin Deniz Deşarj Hatları Gemlik Körfezi’ne deşarj olan atık suların toplanarak ileri arıtılmasını sağlayan Gemlik, Mudanya, Küçük- kumla ve Kurşunlu AAT’leri 2018 yılında devreye alındığında, arıtılan atık sular yüzeysel sulara deşarj kriter- lerini karşılamalarına rağmen DDD hatlarıyla denizde -40 m derine deşarj edilecek şekilde gerekli planlama ve inşaat çalışmaları tamamlandı. DDD hatları 25.09.2019 tarih ve 30899 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Yüzme Suyu BURSA SU DURUM RAPORU 2022 RAPOR Yayımlandı ÇMO BURSA ŞUBESİ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=