Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 172. Sayı (Kasım 2022)

42 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Kasım / 2022 TEKNİK VEGAPULS C 11 CLAUDIA HOMBURG N ehirler aniden taştığında, içme suyu azaldığında ve doğa koruma alanları için yeterince su kalma- dığında, su dağıtım sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Belçika’da bu görevleri Flaman Çevre Dairesi VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) üstlenmek- tedir. Çevre Dairesi her ne kadar hava şartlarındaki sıç- ramalara karşı pek bir şey yapamasa da, bütüncül bir su politikası konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Çevre Dairesi, su miktarını ve kalitesini ölçmekte ve takip etmekte, su sistemlerini yönetmekte, suların kirle- tilmesine ilişkin vergi ve harçları toplamakta ve yer altı sularını çıkarmaktadır. Bunlardan başka çevre konusunda verilen izinlerde danışmanlık vermekte ve müzakereler yürütmekte, altyapı planlamaları yürütmekte ve içme suyu- nun denetim ve dağıtımını yapmaktadır. VMM, akarsular konusunda IoT çözümleri uygulamaktadır. Sel hasarları riskini sınırlandıran, verimli ekolojik koşullara ulaşmaya odaklanan entegre bir yaklaşım benimsemektedir. Yani VMM, kompleks su dağıtım sisteminde hiçbir kullanıcı veya tüketicinin göz ardı edilmesine izin verme- mektedir. Ancak, herhangi bir şeyin denetimini ve takibini yapmak istediğinizde, bu göreve başlamadan önce o şeyi büyük bir hassasiyetle ölçmeniz gerekir. KULLANICI DOSTU VE BAKIM GEREKSINIMI DÜŞÜK Başlarda bu iş için ultrasonik seviye ölçümleri yapılıyor, su yolu olarak kullanılmayan dere, çay, kanal ve nehirlerin su seviyesi bu şekilde ölçülüyordu. Ancak bu ölçüm yön- teminin özellikle doğada yapıldığında büyük bir kusuru vardı, o da, ses yayılma süresinin sıcaklığa bağlı olmasıydı. Sıcaklık dalgalanmaları veya güneş ışınları nedeniyle çok önemli ölçüm hataları oluşuyordu. Kesif sis, kuvvetli rüz- gar veya yağmur, aynı yapışmalar ve kirler gibi, ultrasonik yöntemle yapılan ölçümleri etkiler. Hâttâ örümcek ağları bile alınan ölçüm sonuçlarının kesinliğini engeller, çünkü bu tür koşullar ölçüm sinyaline mani olabilir ve ultraso- nik algılayıcı sensörlere özgü blokaj mesafesini yükseltir. Tüm bunlardan başka, bakım çalışmalarında da sorunlar çıkıyordu. Radar sensörleri kir, güneş ışınları, sis, rüzgar ve yağ- murdan etkilenmez. Aşırı gerilimden koruyucu mekanik tertibatlara da gerek duymazlar. VMM bu avantajlarından dolayı sensör tipini değiştirerek VEGA radar teknolojisi kullanma kararı aldı ve 15 yıldan uzun bir süredir de VEGA radar teknolojisini kullanıyor. Uzun yıllar boyunca PVDF antenli seviye ölçüm radar Uzak Sahalardan Güvenilir Seviye Ölçüm Değerleri Bildiriyor

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=