Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 172. Sayı (Kasım 2022)

30 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Kasım / 2022 ÇEVİRİ Küresel Çevresel Acil Durumları Çözmek: Finansal Aktörler Üzerine Düşeni Yapıyor mu? R ekor kıran sıcaklıklar, kuraklıklar, orman yan- gınları ve dünya genelinde yıkıma neden olan sellerle geçen bir yazdan sonra, düşük emis- yonlu ve iklime dayanıklı bir geçişi desteklemek için finansmanı ve yatı- rımı hızla artırma ihtiyacı daha belir- gin olamazdı. Küresel ısınmayı sanayi öncesi zamanların yaklaşık 1,5°C üzerinde sınırlamak, küresel sera gazı emisyon- larının (GHG) en geç 2025'ten önce zirveye ulaşmasını gerektiriyor. Diğer bir deyişle, tüm sektörlerdeki emis- yon yörüngelerinin önümüzdeki üç yıl içinde kökten değişmesi gerekiyor. Bu, finansta radikal bir değişim anlamına geliyor. Küresel özel finansal varlıkla- rın %40'ını temsil eden finans kuru- luşları, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı taahhüt etti. Ancak, finan- sal aktörlerin net sıfır taahhütleri ile portföylerinin emisyonları arasında önemli boşluklar bulunmaktadır. GÜVENILIR BIR SÜRDÜRÜLEBILIR FINANS PIYASASI NASIL SAĞLANIR? Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımları son birkaç yılda hızla arttı. Ancak, veri tutarsızlıkları ve derecelendirme metodo- lojilerinin karşılaştırı- labilirlik ve şeffaflık eksikliği dahil olmak üzere ESG derecelendirme- leriyle ilgili zorluklar vardır. Bunlar piyasa bütünlüğünü tehlikeye ata- bilir ve yeşil badana risklerini artı- rabilir. Ayrıca, finans sektörünün iklim azaltma politikası hedefleriyle uyumunu değerlendirmeye yönelik metodolojilerin güvenilirliği ve kabul edilebilirliği, hâlâ temel varsayımla- rın test edilmesine ve açıklanmasına tabidir. Yakında yapılacak bir OECD araştırması, finansın iklim tutarlılığını değerlendirmek için kullanılan meto- dolojiden bağımsız olarak, borsada işlem gören kurumsal sermayenin, Paris Anlaşması'nın sıcaklık hedefi ile uyumsuz olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. VALENTINA BELLESI - HUGH MILLER OECD Çevre Müdürlüğü

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=