Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 171. Sayı (Ekim 2022)

30 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Ekim / 2022 ÇEVRE Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliği DİLEK AŞAN Taksim Danışmanlık Hizmetleri Kurucu Genel Müdürü Global Raporlama Uzmanı D öngüsel ekonomi her atı- ğın bir hammadde ola- rak değerlendirildiği yeni nesil ve sürdürülebilir bir ekonomi modeli olarak çıkıyor kar- şımıza. Bu modelde özetle atık diye bir şey yoktur. Bir proses sonucunda veya proses devam ederken ortaya çıkan ürünler normalde atık olarak muamele görüp bertaraf edilecekken başka bir prosesin girdisi olarak değer- lendirilir. Aynı şekilde son ürün olarak piyasaya sunulan ve belirli bir süre sonra ömrünü tamamlayan ürünler de geri dönüştürme, geri kazanım, yeniden kullanım vb gibi metotlarla tekrardan üretime ve/veya kullanıma kazandırılır. Bu modern ekonomi yak- laşım bu sayede atıkları sıfıra indirebi- liyor, kaynak verimliliğini artırabiliyor, iş gücünü optimize edebiliyor. Peki iklim söz konusu olduğunda döngüsel ekonomi nasıl bir rol oynayabilir? İsmini her ne kadar “ekonomi” olarak nitelendirsek de döngüsel eko- nomi aynı zamanda bir çevre yönetim sistemidir. Çünkü sıfır atığı hedefleyen bir atık azaltma stratejisini; üretimde malzeme, iş gücü, su & enerji, zaman vb gibi kaynakların kullanımını azal- tan bir kaynak yönetim yaklaşımını ortaya koyuyor. Bununla birlikte, doğ- rudan veya dolaylı olarak sera gazı emisyonlarını azaltan birçok farklı plan, politika ve stratejiden yararlanı- yor. Bu sayede bireylerin, kurumların ve ülkelerin karbon ayak izini düşüre- rek iklim değişikliği ile mücadele son derece önemli bir rol oynuyor. Döngüsel ekonomi küresel iklim krizinin çözümündeki kritik konu- lardan biridir. Çünkü dünya nüfu- sunun giderek artması, teknolojinin hızla gelişmesi, insan konforunun geçmişe kıyasla yükselmesi gıda ve enerji başta olmak üzere her alanda tüketim talebini de giderek artırıyor. Tüketim arzının bu talebi karşılayabil- mesi için faaliyet alanı ve hedef kitlesi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=