Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 166. Sayı (Mayıs 2022)

38 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Mayıs / 2022 TARİH İ SKİ’nin 89 yıllık serüveninin kilo- metre taşlarının yer aldığı “İSKİ Kronoloji” kronoloji.iski.istanbul adresinde yayınlandı. 1932 yılında Terkos Su Şirketi’nin kamulaştırılması ile başlayan çalışmada, İSKİ tarihinin önemli çalışmalarına yıl yıl yer verildi. Öte yandan İSKİ Kronoloji belirli aralıklarla güncellenerek İdarenin hafızası olmaya devam edecek. KURULUŞ Osmanlı’nın son dönemlerinde imtiyaz almış bulunan su şirketlerinin Kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede 89 yılı geride bırakan İSKİ tarihinin kilometre taşlarının yer aldığı İSKİ Kronoloji, yayımlandı. Türkiye’nin en eski kurumlarından biri olan İSKİ’nin tarihine ışık tutan İSKİ Kronoloji’ye, kronoloji.iski.istanbul adresinden ulaşılabiliyor. Geçmişten Günümüze İSKİ görevlerini yerine getirmekten kaçın- maları sonucunda Terkos Şirketi, kamulaştırıldı. İstanbul’da su yöneti- minin millileştirilmesi sonrasında şeh- rin hayati hizmeti olan su idaresinin en iyi şekilde yürütülmesi için özellikle Batı ülkelerindeki iktisadi teşekkül- ler ve uygulamalar kapsamlı şekilde incelendi. Nihayetinde de Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhurbaşkanı, İsmet İnönü’nün başbakan olduğu dönemde, 27 Mayıs 1933 tarihli ve 2226 sayılı “İstanbul Belediyesi’ne Bağlı İstanbul Sular İdaresi Teşkili Hakkında Kanun” ile İstanbul Sular İdaresi kurulmuştur. Bu kanuna göre İstanbul Sular İdaresi, İstanbul Bele- diyesi'ne bağlı olmakla birlikte “hükmi şahsiyeti haiz hususi bir idare” olarak teşkil edilmiştir. Ayrıca İdare kuruluş sürecinde İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın, Bayındırlık Bakanı Hilmi Uran ile İstanbul Belediye Başkanı ve Valisi Muhittin Üstündağ’ın büyük emek- leri oldu. İlk İdare Heyeti, Başkan Muhittin Üstündağ ile Başkanvekili Eski Edirne Valisi ve Dâhiliye Nazırı

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=