Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 166. Sayı (Mayıs 2022)

28 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Mayıs / 2022 ÇEVRE DİLEK AŞAN Taksim Danışmanlık Hizmetleri Kurucu Genel Müdürü Global Raporlama Uzmanı K üresel ısınma, iklim değişik- liği ve beraberinde getirdiği diğer çevresel problemler artık tüm dünyanın gele- ceği için çok büyük bir tehdit haline geldi. Bu sorunlarla mücadele etmek için ülkelerin bir araya gelerek uzun vadede çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir politikalar yürütmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği de bu bağlamda ekonomisini modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştü- recek çok önemli bir süreç başlattı. Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal) stratejisi tüm kısa Avrupasını 2050 yılında karbon nötr hale getire- cek çok önemli hedefler ve taahhütler içeriyor. Bu anlaşma, ekonomiyi yeşil teknolojiler ile güçlendirmeyi, sanayi ve ulaşımda sürdürülebilir ürün ve hizmetler yaratmayı ve çevresel kir- liliği en aza indirmeyi amaçlıyor. Bunun için her ülkenin AB’nin desteği ve liderliği ile kendi içerisinde yeşil bir dönüşüm (ya da yeşil geçiş) yapması gerekiyor. Yeşil Mutabakat, bu geçişin herkes için adil ve kapsayıcı olmasını ve çevresel problemleri birer fırsata dönüştürmeyi hedefliyor. AB Yeşil Mutabakatı ile başlayan süreç aslında tüm dünyayı ilgilen- diriyor. Zira, tüm dünya ülkeleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ticari ve siyasi ilişkiler kuran AB, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim kriziyle mücadele konusunda aldığı kararlar ile tüm dünyaya çağrıda bulunmuş oluyor. Her ülkenin bu çağrıya yanıt vermek sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda daha etkili ve sürdürülebilir politikalar yürütebilmesi için yeşil bir dönüşüm sürecine girmesi gerekiyor. Bu, AB’nin Mutabakat’ın uygulanması sürecinde yayınladığı stratejiler ve getirdiği yasal düzenlemeler ile bazı durumlarda bir zorunluluk olabilir. Bazen de ülkele- rin çevresel sorumluluk bağlamında yürütmesi gereken bir süreç olabi- lir. Peki sürdürülebilirlik konusunda sürekli duyduğumuz yeşil dönüşüm veya yeşil geçiş tam olarak neyi ifade ediyor? Emisyonların azaltılması yeşil dönüşüm için en kritik eylemlerden biri. Ülkeler sera gazı emisyonları- nın azaltılması, çevrenin korunması ve faaliyetlerinin iklim ve doğa ile uyumlu hale gelmesi için gereken aksi- yonu almalıdır. Bu hedefin pratikteki karşılığı şunlar olabilir: Yenilenebilir enerjiye yatırımın desteklenmesi, bina- larda enerji verimliliği yatırımlarının artırılması, sürdürülebilir ulaşım ve alternatif yakıtlara ilişkin politikaların Yeşil Dönüşüm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=