Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 162. Sayı (Ocak 2022)

RAPOR Marmara Denizi Havzası’nda Kirlilik Durumu 36 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Ocak / 2022 Ç evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tara- fından Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı 2021-2024 yayımlandı. Plan, Mar- mara Denizi’ndeki kirlilik durumunu ortaya koyuyor. Marmara Denizi etrafında yer alan yedi ilde yaşayan yaklaşık 23 milyon nüfustan kaynak- lanan, evsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler sonucunda oluşan her türlü atık su, katı atıklar ve emisyon- lar yüzeysel akış ve deşarjlar sonu- cunda Marmara Denizi'ne geliyor ve Marmara Denizi su kalitesini olumsuz yönde etkileniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il Müdürlükleri ve 5 üniversitenin (İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Bursa Teknik Üniver- sitesi, Gebze Teknik Üniversitesi) ve Su ve Kanalizasyon idaresi temsilci- lerinin katılımı ile Noktasal Kaynaklı Kirliliğin tespiti amacıyla MARAAT Projesi gerçekleştirilip, saha çalışma- ları tamamlandı. Proje kapsamında evsel/kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri yerinde incelenerek; mevcut durumları tespit edildi, ihtiyaç analizleri yapıldı, Marmara Denizi’ne gelen tüm noktasal kaynaklı kirlilik yükleri ortaya konuldu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=