Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 152. Sayı (Mart 2021)

suvecevre.com 30 Su ve Çevre Teknolojileri / Mart 2021 SÖYLEŞİ “IFAT EURASIA FUARI, SEKTÖRÜ TEKRAR BİR ARAYA GETİRECEK” MMI Eurasia Fuarcılık tarafından organize edilen Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı IFAT Eurasia’nın 21-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirileceğini belirten MMI Eurasia Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Namık Sarıgöl, tüm sektörün tekrar bir araya gelmesi için Ekim ayını beklediklerini söyledi. MMI EURASIA FUARCILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI NAMIK SARIGÖL: Sektördeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? T ürkiye, genç nüfusu, kritik ve önemli jeopolitik konumu, geliş- miş ve gelişmekte olan pazarlara yakınlığı ile tüm sektörlerde olduğu törleri olumsuz etkilemiş olup, bunun oluşturduğu durgunluk ve finansal zor- luklar bir müddet daha devam edecek- tir. Ülkemiz insanının esnek ve atik dav- ranma alışkanlığı, kriz yönetimindeki beceri ve tecrübelerimiz, dayanışma ruhumuz ve salgın döneminde bastı- rılan ihtiyaçların tekrar ortaya çıkacağı görüşleri, bu süreci kısaltmakta yardım- cımız olacaktır. Bu verileri birleştirdiğimizde, ülke- mizin çevre teknolojileri alt kollarında bulunan potansiyeli üretim, istihdam ve ihracat başlıklarında değerlendirebile- ceği bir ortamla karşılaşıyoruz. Değerlendirmelerimiz destekler şekilde, ülkemizde yaşanan gelişmelere baktığımız zaman çevre teknolojileri sektöründe büyük bir değişime tanıklık ediyoruz. Yerli üreticilerin sayısı, ürün çeşitliliği, üretim adedi, tesis kurulu- muyla ilgilenen yerli taahhüt firmaları, kullanılan teknoloji geçmişle mukayese edilemeyecek noktaya geldi. MMI Eurasia olarak sizin planlamalarınızı öğrenebilir miyiz? Bahsettiğimiz gibi sekörün büyük bir ihracat potansiyeli ve üretim gücü var. Yapılması gereken ise sektörün uluslararası arenada bilinirliğini artır- mak ve iletişim ağını geliştirmek. gibi çevre teknolojileri sektörü için de ciddi bir potansiyel barındırmaktadır. Bir diğer taraftan üretim kapasitesi artışı, nüfus artışı, şehirleşme, tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler atık mik- tarıyla çeşitliliğini büyük oranda artı- rarak, tüm dünyada çevre teknolojileri sektörünü öne çıkartmakta. Atıkların önemli bir kısmının geri dönüştürülüp hammadde olarak kullanılabilir veya enerjiye çevrilebilir olmaları, sektörün tüm dünyada ekonomik açıdan öne- mini artırmakta. Özellikle ülkemiz gibi hammadde ve enerji ihtiyacını yüksek oranda ithalatla karşılayan ülkeler için sektör hayati önem taşıyor. Giderek artan sosyal farkındalık ve bunun sahaya yansıması sonucunda, sektö- rün üretim ve ihracat konusunda önü açık diyebiliriz. Küçük ve orta ölçekte olan üreti- cilerin sektörün ürün ve hizmetlerine olan gereksiniminin, tüm dünyada yaşandığı üzere zaman içinde artması, sanayi işletmelerimizin %99’unun KOBİ olduğu dikkate alındığında, ülkemizin sektör için ne kadar büyük bir pazar olduğu ortaya çıkmaktadır. Çevremiz- deki ülkelerin de durumu bizden farklı değil. Bu nedenle üreticilerimizin ihra- cat imkanları da yüksek. Salgın tedbirleri elbette tüm sek-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=