Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 149. Sayı (Aralık 2020)

suvecevre.com 40 Su ve Çevre Teknolojileri / Aralık 2020 Ç evre Mühendisleri odası tara- fından hazırlanan raporla, 23.05.2019 tarih ve 30782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür- lüğe giren "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ" ve bu kapsamda açılan "Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimleri”ne yönelik görüşler kamuoyu ile paylaşıldı. Çevre mühendisliği eğitim programı kapsamında temel mühendislik bilimleri ile birlikte, su ve atıksu kimyası, içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri tasarımı, işletimine yönelik olarak eğitimler alı- nıyor. Bu kapsamda raporda atıksu arıtma tesisi sorumlusu olarak tanım- lanan uzman meslek disiplininin çevre mühendisleri olduğuna vurgu yapılıyor. Rapora göre, ülkemizde özellikle kamu ve yerel yönetimlerde çevre mühendisi istihdamının yetersizliği, yerel yöne- timler ve su kanal idareleri bünyesinde işletilen atıksu arıtma tesislerinde farklı meslek disiplinlerinin görev almasına neden oldu. Çevre Şehircilik Bakan- lığı tarafından Tebliğin yayınlanma gerekçesi olarak tanımlanan ve atıksu arıtma tesisleri işletiminde yaşanan aksaklıkların nedenlerinden bir tanesi de yanlış projelendirilen ya da uzman olmayan personel tarafından yanlış işle- tilen arıtma tesisleridir. Bu kapsamda, tesis sorumlusu olarak çevre mühen- dislerinin tanımlanmış olması tesislerin etkin ve verimli işletilmesi için doğru bir yaklaşım olarak görülüyor. Raporda konuyla ilgili görüşler şu şekilde mad- deleniyor; 1. Çevre mühendislerinin mesle- ğini yapabilmesi için diplomasına rağ- men ilave bir eğitime ve sınava tabi tutulması doğru değildir. Eğitimlerin ücretsiz olması olumlu bir gelişme gibi görünmekle birlikte; Çevre Mühendisliği diplomasının yetersiz görülmesi ve ilave eğitim/sınav şartı, lisans eğitimine ve lisans eğitiminde uzun süreler boyunca akademisyenler tarafından verilen eği- RAPOR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİLERİ ODASI: “ATIKSU ARITMA BİZİM İŞİMİZ, DİPLOMAMIZ YETER”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=