Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 148. Sayı (Kasım 2020)

suvecevre.com 24 Su ve Çevre Teknolojileri / Kasım 2020 TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI KURULUYOR Çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak için Türkiye Çevre Ajansının Kurulması Dair Kanun Teklifi, TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi. T ürkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Çevre Komisyonunda kabul edildi. Teklifle çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileş- tirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve deneti- mine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı kurulacak. Ajans Depozito Yönetim Sistemini Kuracak Ajansın, Çevre ve Şehircilik Bakan- lığınca belirlenen ve belirli bir depo- zito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı sistem üzerinden çalışması öngörülüyor. Ajans, Bakan- lıkça belirlenen çevre strateji ve politi- kaları doğrultusunda depozito yönetim sistemini kuracak ya da kurduracak. İlgili tarafların depozito yönetim siste- mine dahil olmasını sağlayacak Ajans, Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret, teminat ve iadeleri alacak. Depo- zito uygulamasına tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altya- pısını oluşturacak Ajans, geri kazanıla- bilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına ve geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlere katkı sağlayacak. Teklifle Çevre ve Şehircilik Baka- nınca 3 yıl süreyle görevlendirilecek Türkiye Çevre Ajansının Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşacak. Ajansın Yönetim Kurulu; en az 4 yıllık yükseköğretim gören, meslekleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en az 5 yıl süreyle görev yapan, mesleki açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve devlet memuru olma nite- liğine sahip kişiler arasından, Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilecek. Yönetim kurulu üye- leri, gerektiğinde görev süreleri dolma- dan görevden alınabilecek. Ajansın Geliri Genel Bütçeden ve Bağışlardan oluşacak Ajans'ın geliri, genel bütçeden aktarılan tutarların yanı sıra her türlü bağış ve yardımlar, Ajans'ın faaliyet- lerinden elde edilen gelirler ve sair GÜNCEL

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=